שינה [shynh] (to change) conjugation

Hebrew
98 examples
This verb can also mean the following: alter

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
משנה
məshaׁneh
I/you/he (masculine) change
משנה
məshaׁnah
I/you/she (feminine) change
משנים
məshaׁniym
we/you all/they (masculine) change
משנות
məshaׁnṿot
we/you all/they (feminine) change
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שיניתי
shynyty
I changed
שינית
shynyt
you (masculine) changed
שינית
shynyt
you (feminine) changed
שינה
shynh
he changed
שינתה
shynth
she changed
שינינו
shynynṿ
we changed
שיניתם
shynytm
you all (masculine) changed
שיניתן
shynytn
you all (feminine) changed
שינו
shynṿ
they changed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשנה
’ashaׁneh
I will change
תשנה
təshaׁneh
you (masculine) will change
תשני
təshaׁniy
you (feminine) will change
ישנה
yəshaׁneh
he will change
תשנה
təshaׁneh
she will change
נשנה
nəshaׁneh
we will change
תשנו
təshaׁnṿ
you all (masculine) will change
תשנינה
təshaׁneynah
you all (feminine) will change
ישנו
yəshaׁnṿ
they (masculine) will change
תשנינה
təshaׁneynah
they (feminine) will change
Imperative mood
-
שנה
shaׁneh
change!
שני
shaׁniy
change!
-
-
-
שנו
shaׁnṿ
change!
שנינה
shaׁneynah
change!
-
-

Examples of שינה

Example in HebrewTranslation in English
! אני לא יכול לשנות את זהI can't change that!
! הגיע הזמן לשנות כיווןIt's time to change course!
! המשטר לא יכול לשנות את זהThe regime can't change that!
! ירוק, לשנות נתיב.Green, change your course!
! מה אם מישהו אחר יקח אותם וינסה לשנות אותם?What if somebody else takes them and tries to change them?
",הוא הוציא את "הגברת המסתורית אבל גאלט שינה את הקוד לפני שהוא הספיק .למקם את הזיוף במקוםHe got ma mystère out, but gault changed the code Before he could get the fake into place.
",חלום ליל קיץ" .פאטנאם שינה את זה .פאטנאם. הילד הוא איש-חזון .כן, ובכן, אני חושב שהוא מאוהב בזואי-I thought they were doing Shakespeare. Uh, Midsummer Night's Dream. Putnam changed it.
"אבל "דם אמיתי .שינה את כל זה בני אנוש כבר אינם .מזון בשבילנו ...החשיפה הגדולהBut Tru Blood changed all that. Humans are no longer food for us.
"אם פרק של "ווקר ,שינה את חייךIf an episode of Walker, Texas Ranger changed your life you might be a redneck.
"אני קראתי את "הפילוסופיה של השפה 'בכיתה ט .וזה שינה את חייI read "The Philosophy of Language" in ninth grade and it changed my life.
! זה לא משנה את זה .אתם רק הרעתם את המצב ?It doesn't change it!
" .חדשן , ממציא, משנה עולמות ""...innovator, inventor, world changer."
".באמירת "שום דבר לא הגיוני זה לא משנה את העובדה שהיא ...נורתה ושהיא כמעט מתה אוIt doesn't change the fact that she got shot and she's almost dead or...
".היא משנה את חבריך"It changes your friends."
"בימי שני ושישי אני ב"אונסה ."ובימי רביעי ב"קונסטיטוסיון .אני משנה את זה כל חודש .מתי שהוא זה יקרהThe other days of the week I wait in the other stations. I change it every month. He'll have to come through eventually.
, אנחנו מתכננים מהלך . והם משנים את המערך אם הם לא משתמשים בטלפונים ?We make any play and they're ready to change up on us. If they're not using the payphones in the low-rises, then what are they doing?
,אולי אמרתי את זה בתיכון או משהו כזה .אבל ברור שאנשים משנים את דעתם בנושאWell, I may have said that in high school or something, but obviously people change their minds on that.
,אין מה לעשות ,לפעמים יש בלת"מים .משנים תכנית,גונזים ניירות ?That's hoW it goes, you change the game plan, if the enemy is too strong,
,אם כך, נשאלת השאלה איך אנחנו משנים את ? גופו של סטיילסWhich begs the question, how do we change Stiles' body?
,אם משנים כל מה ששונה לפעמים מגלים .שהכל נשאר אותו הדברIf you change everything that's different, sometimes you find out everything's still the same.
,אם האמהות משנות את דעתן .אתה נשאר עם החשבון .זה קורה לעיתים רחוקותIf they change their mind, you're left with the bill. That rarely happens.
,החלק בו אנחנו מכשפות בנים .משנות את צבע השיער ומרחפותThe part where we put spells on boys and change our hair color and levitate.
,היא ישבה במושב הזה ואז ראיתי את הפנים .שלה משנות מבטShe'd sit in that seat, I could just see her face change.
,התחרטתי על כך מיד .אבל היה מאוחר מדי מוזר איך ההחלטות שאתה מקבל .משנות את האדם שאתה הופך להיותI instantly regretted it, but it was too late. It's funny how the choices you make change who you become.
,יש חוויות משמעותיות כל-כך .שהן משנות את הדנ"א שלך ,אצטרך למצוא את השארThey're gonna find you. Some experiences are so big they change your DNA.
! שיניתי את דעתי !I changed my mind!
".שיניתי את דעתי""I've changed my mind."
"אני מצטער, אבל יש לי שיניתי את דעתי."I'm sorry, but I've changed my mind.
"מייקל, ההזמנה ב"בוטיצ'לי .מוכנה, שיניתי לשני אנשים .ארין, תראיYou're all set at Botticelli's. I changed the reservation. Erin, look.
"שיניתי את כל ה -"יה" ל -"או אבל הקשיבי לזהI changed all the "yeahs" to "oohs," but listen to this:
! כאילו שאת לא שינית את המראה שלך מאז שהמספרים הגיעו ?- like you haven't changed your look since the numbers came in!
"אתה כבר שינית את המשחק, כך שאין כללים חדשים עכשיו."You've changed the game, so there's new rules now.
"לא, אתה שינית את הנושא שוב .." "חכה שני, ששאלת אותי ..""No, you changed the subject again.." "Wait a second, you asked me.."
# Father Figure שינית את רשימת השירים .זה סיפור ארוך-- You changed the set list?
*שינית את דעתי*♪ you changed my mind ♪
'אימא שלי שינתה את ה-ק' ל-ש .אבל השם כבר נתפסMy mom that changed the "K" to an "H," but it stuck.
'שם המשפחה עכשיו הוא 'בליין אף פעם לא ידעתי למה היא .שינתה את זה בפעם הראשונה ?Never knew what she changed it to the first time.
, -כליסבת נולדה -אימא שלה שינתה את שמה- .משלאנדר לסלאנדר-When Lisbeth was born, her mother changed her name from Sjölander to Salander.
,אבל ביום שלמחרת .היא שוב שינתה את דעתה ,אז פאטי או לו ,או מי שלא תהייBut then a day later she changed her mind again. So Patty or Lou or whoever you are,
,אבל כשהיא הייתה נערה .היא שינתה את השם של למארי אליס בטופס הזה נאמר שהיא נקראה על .שם הקרובה שלה שהיא לא מדברת איתה יותרBut when she was a teenager, she changed her name to Mary Alice. On my application it says that she was named after a relative she no longer speaks to.
! שינינו את המנגינה, אונוףWe've changed the tune, Onoff.
,אבל לא שינינו את תוכנית האב ?They weren't changed but perfected.
,אבל שינינו את הסדר .כדי שיהיה פחות בולט .צריך פתיחה חדשה .אי אפשר לחזור על עצמך ...חזרה על אותו הדברWe changed the order so it's less obvious. It needs a new intro. You can't cannibalize yourself all the time.
,במשך זמן מסוים .זה היה טיול בטבע של נערים אבל אז שינינו את .זה כי נערה נכנסה להריוןFor a while, it was a teenage nature hike, but then we changed it because a girl got pregnant.
,השמדנו את הוירוס .אבל לא את האיש שהכין אותו .לא שינינו דברWe destroyed the virus, but not the man who made it. We haven't changed anything.
,אף פעם לא שיניתי את הצבעתי .כולכם שיניתם את ההצבעותMy vote has never changed. Your vote change the.
,אתם רק בני 200,000 אלפי שנים .אך שיניתם את פני כדור הארץYou are only 200.000 years old, but you have changed the face of the world.
-איזו אנדרטה .שיניתם את הכתובת ללטינית אתה באמת חושב שתוכלו למחוק ?What monument? You have changed the inscription to Latin. Do you think you can so easily erase our history?
.היתה לי תכנית .אתם שיניתם את התכניתI had a plan. You changed the plan.
.זו עובדה ,אם התוכנית הזאת תצליח .שיניתם את המין האנושיThat's a given. If that plan works, you've changed humanity.
,אני כל-כך אוהב אתכן .אתן שיניתן את חיי .לעולם לא אשכח אף אחת מכןI love you so much. You guys have changed my life. I'll never forget any of you.
אתן שיניתן את חייYou guys, um, you guys changed my life.
! הם לא שינו אף מלהThey haven't changed a word.
"אבל "חתונה" ו"ארלו מתרחץ .שינו את חיי הם נטעו בי את החשק .לספר סיפורים לא-בדיונייםbut both Wedding and Arlo Takes a Bath changed my life. It made me want to tell stories in the non-fiction mode. Oh, thank you.
"היא באמת רצתה שאבטל את "טופ שף כי במסעדה של קוליקיו שינו את התוספות .בסלט האהוב עליהShe did want me to cancel "Top Chef" because Colicchids lunch place changed the toppings on her favorite salad.
"היפנים שינו את קוד "ג'יי-אן-25 .שהשתמשו בו עבור התכנית של ימאמוטו לכמה זמן אתה זקוק לפיצוח הקוד .החדש?The Japanese changed the J-N 25 code, the one they used for Yamamoto's plan. How long do you need for the new code?
,אם היא תשאל אני אשנה את הנושא .ואביא לה עוגיהWell, if she does, I will change the subject and give her a cookie.
,יוצרי סרטים ,מנהלי אולפנים כולם, אני אשנה .את התפיסה לגבייFilmmakers, studio execs all of them, I will change the perception.
.אוקיי ...אני אשנה את החיים שלי ...אני אעבור לכאןOkay. I will change my life... I will move here...
.אשנה זאת .היא תקשיב לי ,לא אוכל לסכן את חיי תושביי .מורדרד, לא משנה מי מבקשI will change that. She'll listen to me. I cannot risk the lives of my citizens, Mordred, no matter who asks.
.כן, יום רביעי יהיה נהדר .אני אשנה את דעתי עד יום רביעי .תבטל, צריך לעשות את זה היום-Yes, Wednesday's fantastic. I will change my mind by Wednesday. Okay, cancel that.
"תסמכי עליי, "אוויאון מרגריטה .תשנה את החיים שלך ."בדומה לקריירה בTrust me, anvion Margarita will change your life. Like playing for the Knicks would have.
, היא חושבת שזה כל מה שזה . אבל זה לא ושום כמות של שכנועים . לא תשנה את דעתהShe thinks that's what it is, but it's not, and no amount of convincing will change her mind.
,אולי תשנה את דעתך .כשתשמע את שארית הסיפורWell, maybe that you will change opinions when you will understand of the history.
,אני מצטער ,יקירי אבל זאת האמת והתנהגות .שכזאת לא תשנה אותהI'm sorry, my sweet, but it's a perfect fact, and no amount of misbehavior will change it.
,ברגע שתראה מה יקרה לאחרים .אולי תשנה את דעתךOnce you have seen what has happened to the others, you will change your mind.
.אולי תשני את דעתך .זה לא יקרה- .תקשיבי, אהבתי .כוח הוא לא ממש נוראPerhaps you will change your mind l won't Listen, my love... power is not so bad...
נשמות תאומות הוא מחכה בשבילך ואם את לא תחזרי מזה את תשני את מי שהוא כרגעHe's waiting for you, and if you don't come back from this, you will change who he is.
,אל תדאגי .אבא ישנה את דעתוDon't worry, Dad will change his mind.
,אלוהינו, ישו ישנה את גוויותינו בנות התמותה ,מה יידמו לו, בתפארתו"the lord jesus will change our mortal bodies "to be like his in glory for he is risen.
,אם היא תעודד אותו עכשיו זה ישנה את חייה ,וקרוב לוודאי, גם תולדה ארוכה .של היררכיה נקבית שרק היא נושאתIf she encourages him now, it will change her life and possibly alter the outcome of a long line of female hierarchy that only she carries.
,אם תיתן לי לדבר איתו הוא ישנה את דבריו .בנוגע למה שיש במרינהCarmelo, I guarantee you -- you let me talk to this guy, he will change his tune about what's at that marina.
,אני יודעת שאם תעשי את זה .זה ישנה אותך .אפילו יותר משהוא שינה אותךI know that if you do this, it will change you. More even than he changed you.
"אנחנו נשנה את ההיסטוריה"."We will change history."
,אם כולנו נעשה זאת ביחד .אנחנו נשנה את העולם ,זה מתחיל ממש כאן .ברגע זהIf we all do it together, we will change the world. It starts right here, right now.
,בעלות של 12 מיליון דולר בלבד .נשנה את הדרך... -שמעתי מספיק ?The green initiative, for only $12 million, will change the way...
,הצטרף אלינו .ויחד נשנה את העולםJoin us and together we will change the world.
,למען השם אנחנו נשנה את שורת התאים .לפני הניסויים הקלינייםFor Christ's sake, we will change the cell line before clinical trials.
,כאילו משהו שאתה עושה או אומר ,או משהו שאתה לא אומר .ישנו אותם לנצחLike something that you do or say or something you don't say will change 'em forever.
,נקווה שהם ישנו את דעתם עכשיו שיש לי שני .סוכנים אמריקאים לסחור בהםHopefully they will change their minds, now that i have two american agents to barter with.
- הם ישנו את עמדותיהם.- they will change their attitudes.
.דברים אלה ישנו את עולמנוThese armors will change the world.
.זה צעד גדול עבור כולנו אנו בטוחים שזמן והיכרות .ישנו את כל זהThis is a big step for all of us. We're confident that time and familiarity will change all that.
".יותר מידי אתני. שנה את זה"Too ethnic, change it.
, ,שהתחתנו שנה לאחר מכן .והכל השתנהA year later, we were married, and everything changed.
, בין אם בעוד שעה או חודש או שנה שבו תשני את דעתךWhether it's in a hour Or a month or a year, When you change your mind
,אבל לא משנה מה תעשי ,זה לא ישנה את האמת ,ובעוד כמה שעות .זו תהיה שנה חדשהBut whatever you do, it doesn't change the truth, and-and in a few hours, it's gonna be the new year.
,אז שנה את דעתם או שאני צריכה ?So change their minds. Or should I deal with them my way?
"בימי שני ושישי אני ב"אונסה ."ובימי רביעי ב"קונסטיטוסיון .אני משנה את זה כל חודש .מתי שהוא זה יקרהThe other days of the week I wait in the other stations. I change it every month. He'll have to come through eventually.
"הוליווד" ,עכשיו, מעבר לתהום המרחב והזמן ,בכוכב אחר בשם לוס אנג'לס קליפורניה, שני גברים עמדו לקיים שיחה שתשנה .את מהלך חיי לנצחNow across the gulf of space and time, on another planet called Los Angeles, California, two men were about to have a conversation that would change the path of my life forever.
"לא, אתה שינית את הנושא שוב .." "חכה שני, ששאלת אותי ..""No, you changed the subject again.." "Wait a second, you asked me.."
(וויל" (צוואה" ...(ו"שורטס" (מכנסיים שני דברים שאני כבר .לא רשאי להחליף בעצמי'Will' and 'Shorts,' two things I'm no longer allowed to change by myself.
, "כן, ההנקס הזה ,ודבר שני .תהילה לא ממש משנה אותך"And second, "fame doesn't really change you.
,אמרתי לכם .פשוט שנו את שם התאגיד ."תפעלו בשם "חידושים גלובליים .אני לא יודע אם זה יעבוד-I told you, you change the name of the corporation. Operate under Global innovations. I don't know if we can.
.אם יש לכם תכניות, שנו אותם - ."קניתי כרטיסים ללהקת "ג'ורני - ?- You got plans, change them. - I got tickets for Journey.
.הזמן 35 שניות לחזרה ליונוספרה ! שנו את מסלול החזרה- ?We've got to change the reentry trajectory.
.היי, שנו את התחנה .רק רגעHey, change the station. Just a minute.
.כאן מסוק 1, מסוק 4 שינה כיוון כל יחידות הקרקע שנו .כיוון אל עבר משולש הזהב"This is Chopper 1, Chopper 4 has changed direction." All ground units head towards Golden Triangle.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

גינה
denounce
פינה
clear
שונה
be changed
שיגר
launch
שימש
be used
שיקר
lie

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בז
take spoil
נח
rest
צמח
do
קיבל
receive
ריפא
heal
רקע
spread
שימש
be used
שיקר
lie
תובל
be seasoned
תיעב
abhor

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?