שונה [shṿnh] (to be changed) conjugation

Hebrew
15 examples
This verb can also mean the following: be altered

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
משונה
mshṿnh
I/you/he (masculine) am changed
משונה
mshṿnh
I/you/she (feminine) are changed
משונים
mshṿnym
we/you all/they (masculine) are changed
משונות
mshṿnṿt
we/you all/they (feminine) are changed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שוניתי
shṿnyty
I was changed
שונית
shṿnyt
you (masculine) were changed
שונית
shṿnyt
you (feminine) were changed
שונה
shṿnh
he was changed
שונתה
shṿnth
she was changed
שונינו
shṿnynṿ
we were changed
שוניתם
shṿnytm
you all (masculine) were changed
שוניתן
shṿnytn
you all (feminine) were changed
שונו
shṿnṿ
they were changed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשונה
’shṿnh
I will be changed
תשונה
tshṿnh
you (masculine) will be changed
תשוני
tshṿny
you (feminine) will be changed
ישונה
yshṿnh
he will be changed
תשונה
tshṿnh
she will be changed
נשונה
nshṿnh
we will be changed
תשונו
tshṿnṿ
you all (masculine) will be changed
תשונינה
tshṿnynh
you all (feminine) will be changed
ישונו
yshṿnṿ
they (masculine) will be changed
תשונינה
tshṿnynh
they (feminine) will be changed
Imperative mood
-
be changed!
be changed!
-
-
-
be changed!
be changed!
-
-

Examples of שונה

Example in HebrewTranslation in English
" ולתת את דעתה להיות שונה מזה של בחור למוחו של בעל חיים ""and let its mind be changed from that of a man to the mind of an animal."
- אני יודע מה הוא עשה לבת שלך ... אני מצטער, אבל זה לא יכול להיות שונה עכשיו.- I know what he did to your daughter... I'm sorry, but it can't be changed now.
.אני לא רוצה להיות שונה .אני הולכת לשנות אותךI don't want to be changed. I've got to change you.
אה, ולעשות, אנשים מודעים כי אתה כבר לא מחזיק במונופול, השם wiII להיות שונה ...Oh, and to make people aware that you no longer hold a monopoly, the name will be changed...
אתה יודע למה אסור לשנות סרטים .זה שונה ,אלה הסרטים שליYou understand why films shouldn't be changed! That's different. These are my movies.
,זאת אשלי .לפני שהיא שונתהThis is Ashley's, before she was changed.
,כן, הצוואה שונתה וכן, והכסף שהוקצה להיילי .מבחינה טכנית היה שלי דברנו עם כמה אנשים במלוןYes, the will was changed, and yes, the money allotted to Haley would technically have been mine.
זה בלתי אפשרי- .כנראה שהחתימה שונתה יש לך מפה מהתקופה אז .עם מספרי החלקות?It's not possible. Apparently the signature was changed. Do you have a map from the period with plot numbers?
מה- לאף אחד מהאנשים האלו .לא הייתה תגובה לצמיתות .ואז גילינו שהפורמולה שונתה- What? Not one of these people had a permanent reaction. And then we find out that the formula was changed.
,היחידה שאמרת לי עליה .כבר לא קיימת כל המספרים של היחידות .שונו בשנה שעברהThe unit you told me no longer exists All unit numbers were changed last year
.כל התושבים שונו .זה מדהים ...עם כל הטכנולוגיה שלנו, אולי יותרAll those inhabitants were changed. It's amazing.
.מעולם לא ראינו לאן אנו הולכים זהויות הילדים שונו או באמצעות ,שינוי צבע השיער שלהםWe never saw where we were going. The boys' identities were changed by either changing their hair color, eye color or other ways.
.תאי הדם שלו היו הורגים אותו .הם שונו בתאונת הספינהHis own blood cells were killing him. They were changed by the accident.
ואני מבין שאם, אתה יודע, מתגי המדיניות, כי יש דברים היחידים שמרסנים מדינות אלה, שונו, שם, אתה לא יכול להתנגד באופן משמעותי אלה.And I'm realizing that if, you know, the policy switches that are the only things that restrain these states, uh, were changed, there--you couldn't meaningfully oppose these.
ובכן, מחקר לא יכול .להיעשות בתוך ואקום אני מתכוון, הנושא .ישונה ע"י התהליךI mean, the subject will be changed by the process.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

גינה
denounce
פינה
clear
שוטט
wander around
שינה
change

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בוקר
be examined
בחר
choose
קיים
bring into existence
רבה
increase
ריצה
placate
רפא
heal
רקד
dance
שוטט
wander around
שט
drift
שימש
be used

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'be changed':

None found.
Learning languages?