רפא [rf’] (to heal) conjugation

Hebrew
42 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
רופא
rṿofe’
I/you/he (masculine) heal
רופאת
rṿofe’t
I/you/she (feminine) heal
רופאים
rṿofə’iym
we/you all/they (masculine) heal
רופאות
rṿofə’ṿot
we/you all/they (feminine) heal
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
רפאתי
rafa’tiy
I hole
רפאת
rafa’ta
you (masculine) hole
רפאת
rafa’t
you (feminine) hole
רפא
rafa’
he hole
רפאה
rafə’ah
she hole
רפאנו
rafa’nṿ
we hole
רפאתם
rəfa’tem
you all (masculine) hole
רפאתן
rəfa’ten
you all (feminine) hole
רפאו
rafə’ṿ
they hole
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
ארפא
’erəfa’
I will heal
תרפא
tirəfa’
you (masculine) will heal
תרפאי
tirəfə’iy
you (feminine) will heal
ירפא
yirəfa’
he will heal
תרפא
tirəfa’
she will heal
נרפא
nirəfa’
we will heal
תרפאו
tirəfə’ṿ
you all (masculine) will heal
תרפאנה
tirəfe’nah
you all (feminine) will heal
ירפאו
yirəfə’ṿ
they (masculine) will heal
תרפאנה
tirəfe’nah
they (feminine) will heal
Imperative mood
-
רפא
rəfa’
heal!
רפאי
rifə’iy
heal!
-
-
-
רפאו
rifə’ṿ
heal!
רפאנה
rəfe’nah
heal!
-
-

Examples of רפא

Example in HebrewTranslation in English
.השותה אותו ישתה לו לרפוא ה""He who drinks it will have good health.
.עת לטעת ועת לעקור נטוע" ;עת להרוג ועת לרפוא" .עת לפרוץ ועת לבנות"and a time to die, a time to plant and a time to uproot the plant, a time to kill and a time to heal... a time to tear down and a time to build...
עת להרוג ועת לרפוא עת לבכות ועת לשחוק♪ A time to kill A time to heal ♪ ♪ A time to laugh A time to weep ♪
".רופא , רפא את עצמך""Physician, heal thyself."
"ישו רפא את הנכים"Jesus healed the cripples.
,אבינו הקדוש רופא הנשמות והגוף ,אתה ששלחת את בנך היחיד ישו הצלוב לרפא כל מחלה ולשחרר אותנו ממוות רפא גם את עבדך מחוסר היציבות של גופו ונשמתו אשר מייסרים אותו, אמןHoly Father, doctor of souls and bodies, you who sent your son Jesus Christ to cure every disease and to free us from death, heal also your servant from the infirmity of body and spirit that afflicts him.
,אבינו הקדוש רופא הנשמות והגוף ,אתה ששלחת את בנך היחיד ישו הצלוב לרפא כל מחלה ולשחרר אותנו ממוות רפא גם את עבדך מחוסר היציבות של גופו ונשמתוHoly Father, doctor of souls and bodies, you who sent your only begotten son Jesus Christ to cure every disease and to free us from death, heal also your servant from the infirmity of his body and soul
,כן, זה בדיוק מה שזה היה .היא אמרה לי בארוחת הבוקר ."משהו בקשר ל"רפא את העולםYeah, that's exactly what it was, she told me at breakfast. One of those heal-the-planet things.
".רופא , רפא את עצמך""Physician, heal thyself."
,אבינו הקדוש רופא הנשמות והגוף ,אתה ששלחת את בנך היחיד ישו הצלוב לרפא כל מחלה ולשחרר אותנו ממוות רפא גם את עבדך מחוסר היציבות של גופו ונשמתו אשר מייסרים אותו, אמןHoly Father, doctor of souls and bodies, you who sent your son Jesus Christ to cure every disease and to free us from death, heal also your servant from the infirmity of body and spirit that afflicts him.
,אבינו הקדוש רופא הנשמות והגוף ,אתה ששלחת את בנך היחיד ישו הצלוב לרפא כל מחלה ולשחרר אותנו ממוות רפא גם את עבדך מחוסר היציבות של גופו ונשמתוHoly Father, doctor of souls and bodies, you who sent your only begotten son Jesus Christ to cure every disease and to free us from death, heal also your servant from the infirmity of his body and soul
,אתה עדיין רופא ואינך זקוק לאיזמל בכדי .לרפא אנשיםYou're still a doctor, and you don't need a scalpel to heal people.
,בזמן שאנחנו לא נהיה פה דבלון ינסה למצוא רופא .ויחזור עבור צ'ייסNow, while we're gone, Devlin will try to find a healer and come back for Chase.
.אני חוגג .רופאת הספינה אמרה שאני בריא לחלוטיןI'm celebrating. Ship's doctor gave me a clean bill of health.
,אני הייתי הולכת על אחים .כי הם מרפאים .את אמרת .רופאים עושים כסף-I'd get with a nurse, 'cause they're healers. - You know it. - Doctors make some money.
,ואתה תרוץ בין רופאים ,תחפש תרופות כדי לשלוט בסימפטומים ,כאבי הראש, העייפות האלרגיות, מחלות שקשורות בחיסון .עצמי, הפרעות במערכת העיכולAnd you're gonna have a healthcare crisis, and you're gonna run to doctors looking for medications to control those symptoms, our headaches, our fatigue, our allergies, our auto-immune conditions, our digestive disturbances.
,מאז, הייתי בכל העולם ,מנסה למצוא תרופה ,רופאים, מרפאים .מה לאEver since, I've been all over the world, trying to find a cure-- doctors, healers, you name it.
,רופאים עדיין עבדו לרפא ,אנשים עדיין לבשו בגדים בצילומים ,חובות עדיין משולמים אבות לא צריכים לבדוק ,אבהותו של הילד שלהםdoctors still worked to heal, people still wore clothes in photographs, debts are still paid, fathers needn't check their child's paternity,
.אני בטוחה ,אבל תסתכל על ארטורו ועליי שנינו רופאים, אז מערכת היחסים ...שלנו מבוססת על אהבהSure you are. But look at Arturo and me. We're both healers, so our relationship is based on a true love and understanding for one another.
אני ארפא אותכם.I will heal you.
כמחווה טובה לעולם כולו, ארפא .את כל מי שיגיע ביום הפתיחה ,ה-4400 היו שקטים במשך זמן רבas a show of good faith to the world at large, i will heal anyone who is present on our first day open. the 4400 have been silent for a long time.
.האדמה תרפא אותךThe soil will heal you.
.היא תרפא את האדמה .היא האחתShe will heal the land. She is the one.
אמונה תרפא הצדיקים.Faith will heal the righteous.
אני יודע שאתה לא חושב שאתה תרפא, אבל אני יודע שאתה לא.I know you don't think you will heal, but I know that you will.
אני עשיתי כל מה .שיכולתי בשיבלך .אתה תרפאI've done all that I can for you. You will heal.
,אבל אתה תאהב שוב כי הזמן ירפא לב שבורI know this hurts, little buddy, but you'll love again someday, because time will heal a broken heart.
,אבל נפצעת וזה ירפא אותך .אני מבטיחהBut you're hurt and it will heal you, I promise.
,הוא יסחט דמעות של דם מההשפלה שלך ואז הוא ירפא את הפצע עם מחמאות .שאף אישה לא יכולה לעמוד בהןHe will tie you down to anatomize your very soul, he will wring tears of blood from your humiliation, and then he will heal the wound with flatteries no woman can resist.
,ואומר להם שזוהי תרופה במקרים רבים .הגוף ירפא את עצמוIf you give a patient a sugar pill and you tell them that it's medicine, in many cases the body will heal itself.
,וחשוב יותר .הוא ירפא אותך, דניאלAnd more importantly, it will heal you, Daniel.
-כך זה נשמע .על מנת לעשותו שלם שוב ,בעזרת שימוש ביכולותינו .נרפא את אדמתו המזוהמתTo make it whole again. Using our abilities, we will heal its toxic soil.
.אבל יחד נרפא אותוBut together, we will heal it.
,הפתחים שלה, ירפאו באיטיות .זה ייקח זמןHer orifices will heal slowly, it will take some time.
.הן כבר לא מדממות" .המים המלוחים ירפאו אותם המים הכהים של המפרץ ."הם התרופה הטובה ביותר שיש"I've bled them clean. The salt water will heal them. The dark water of the gulf is the greatest healer that there is. "
אבל יחד, אנחנו ירפאו אותו.But together, we will heal it.
הם ירפאו ,את האוקיינוסים שלכם ,יפרו את הארצות הצחיחות שלכםRed sky will heal your oceans, make fertile your barren lands,
,בבקשה .רפאי אותו ?Please heal him.
,חוץ מזה ...רופאה, רפאי את עצמך מתי הייתה הפעם האחרונה ?Besides, Physician, heal thyself: when's the last time you even slept?
,מנימוסינה ,אלת הזיכרון, אלת הזמן רפאי את בנך הסורר .מהעולם התחתון, אריק נורת'מןMnemosyne, goddess of memory, goddess of time, heal your wayward son of the underworld, Eric Northman.
.תבורך האייסירה ,אנא, פרייה .רפאי את אביHail to the Aesir. Please, Freyr, heal my father.
אני חולה לב אז רפאי אותיI'm heartsick So heal me

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ברא
create
מצא
find
נשא
lift
קפא
freeze
קרא
read
ראה
see
רבה
increase
רזה
become thinner
רכב
ride
רמז
do
רעב
hunger
רצה
want
רצח
murder
רקד
dance
רקע
spread

Similar but longer

התרפא
recover
רופא
be restored
ריפא
heal

Random

אובטח
be secure
אונן
masturbate
סיים
finish
ספר
count
צלע
limp
קוצר
be shortened to be made
קנח
wipe
רעב
hunger
רץ
run
שמר
guard

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'heal':

None found.
Learning languages?