נבדק [nvdḳ] (to be tested) conjugation

Hebrew
17 examples
This verb can also mean the following: do, be examined

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נבדק
nivədaḳ
I/you/he (masculine) am tested
נבדקת
nivədeḳet
I/you/she (feminine) are tested
נבדקים
nivədaḳiym
we/you all/they (masculine) are tested
נבדקות
nivədaḳṿot
we/you all/they (feminine) are tested
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נבדקתי
nivədaḳətiy
I was tested
נבדקת
nivədaḳəta
you (masculine) were tested
נבדקת
nivədaḳətə
you (feminine) were tested
נבדק
nivədaḳ
he was tested
נבדקה
nivədəḳah
she was tested
נבדקנו
nivədaḳənṿ
we were tested
נבדקתם
nivədaḳətem
you all (masculine) were tested
נבדקתן
nivədaḳəten
you all (feminine) were tested
נבדקו
nivədəḳṿ
they were tested
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אבדק
’evadeḳ
I will be tested
תבדק
tivadeḳ
you (masculine) will be tested
תבדקי
tivadəḳiy
you (feminine) will be tested
יבדק
yivadeḳ
he will be tested
תבדק
tivadeḳ
she will be tested
נבדק
nivadeḳ
we will be tested
תבדקו
tivadəḳṿ
you all (masculine) will be tested
תבדקנה
tivadaḳənah
you all (feminine) will be tested
יבדקו
yivadəḳṿ
they (masculine) will be tested
תבדקנה
tivadaḳənah
they (feminine) will be tested
Imperative mood
-
הבדק
hivadeḳ
be tested!
הבדקי
hivadəḳiy
be tested!
-
-
-
הבדקו
hivadəḳṿ
be tested!
הבדקנה
hivadaḳənah
be tested!
-
-

Examples of נבדק

Example in HebrewTranslation in English
.אני חושבת שאני צריכה להבדק ...לארי ואני ,מה שיש ללאריI think I need to be tested. Larry and I-- whatever larry has, I probably have it as well.
ורק עכשיו גילית לא חשבתי שיש .סיבה כלשהי להבדקAnd... you just found out? I didn't think there was any reason to be tested.
כל הזכרים במשפחתו, נאלצו .להבדק בענייןAll the males in his family have to be tested for it.
כן.אתה יודע.אז,צ'רלי צריך להבדק לא אתה זוכר,הבדיקה הבדיקת דםThe mono? Yes. You know, shouldn't Charlie be tested?
כל מה שאני מאמין ביהיה נבדק ועוכב ללעג במהלך השנים הבאות .That everything I believe in will be tested and held up for ridicule over the next few years.
.אני נבדקתי כהתאמה חלקית לפני 3 שנים .שרה זקוקה לכיליה שלי עכשיו .אחותך מיוצבתYou already have my file. I was tested as a partial match three years ago.
נבדקתי כבר מוקדם יותר ?I was tested earlier,it was negative.
,ואני מאוד מעריך זאת .אבל זו אינה אפשרות ? מתי היתה הפעם האחרונה בה נבדקת ? אתה מוכן להפסיק לדאוג לי- ?When was the last time you were tested?
מתי נבדקת בפעם האחרונה .לפני שנה וחצי כשילדתי את דקוטה- נרצה לבדוק אותך שוב .אם זה בסדר הילדים שלי בריאים .לחלוטין וגם אניDuncan. When was the last time you were tested? 18 months ago when I had Dakota.
.אני צריך לדעת אם היא נבדקה- .אלה תיקים אישיים- ,במקרה שאחד מבני הזוג מדווח .מותר לי לבדוק- I need to see if she was tested. - Those are private files. In the case of spousal report, I'm allowed to check.
.לא כ"כ בטוח לגבי זה חלק מהשחרור על תנאי היה .שהיא נבדקה כל שבועNot so sure about that. Part of her parole was that she was tested every week.
אז אנחנו אומרים שמטאור פשוט קרה לנחות בנקודה המדויקת שבו הפצצה הגרעינית הראשונה נבדקה?So we're saying that a meteor just happened to land at the exact spot where the first nuclear bomb was tested?
מתי הייתה הפעם האחרונה ? שהולה שלך נבדקהWhen was the last time your patient was tested?
אפילו חבר המועצה ושומריו .נבדקו בווראש לפני שהם באו לכאן ?Even the high councillor and his guard were tested on Vorash before they came.
הן נבדקו .עם משקל של 70 אנשים .מלא את הסירות, מר לייטולר !Rubbish! They were tested in Belfast with 70 men!
השתמשת בקבוצת ביקורת הם נבדקו במנוחה, בישיבה .ורובם השתעממו.You used a control group? They were tested resting, seated, and most of them got bored. Page four.
שרידי דם שנמצאו על המספריים נבדקו ונמצאו כמתאימים .לדם של ג'ו בראוליTraces of blood found on the scissors were tested and found to be a good match to that of Joe Brawley.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נאבק
fight
נברא
be created
נישק
kiss

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

חילל
do
חינך
educate
חסה
shelter
ישב
sit
כלה
be finished
מיפה
map
מרח
smear
נאכף
be forced upon
נבח
bark
נוסה
be tried

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'be tested':

None found.
Learning languages?