נאחז [n’ḥz] (to grab) conjugation

Hebrew
17 examples
This verb can also mean the following: be, be held tightly, be caught, hang onto, hold tightly, hang, be attacked by an emotion

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נאחז
ne’eḥaz
I/you/he (masculine) grab
נאחזת
ne’eḥezet
I/you/she (feminine) grab
נאחזים
ne’eḥaziym
we/you all/they (masculine) grab
נאחזות
ne’eḥazṿot
we/you all/they (feminine) grab
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נאחזתי
ne’eḥazətiy
I grabbed
נאחזת
ne’eḥazəta
you (masculine) grabbed
נאחזת
ne’eḥazətə
you (feminine) grabbed
נאחז
ne’eḥaz
he grabbed
נאחזה
ne’eḥəzah
she grabbed
נאחזנו
ne’eḥazənṿ
we grabbed
נאחזתם
ne’eḥazətem
you all (masculine) grabbed
נאחזתן
ne’eḥazəten
you all (feminine) grabbed
נאחזו
ne’eḥəzṿ
they grabbed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אאחז
’e’aḥez
I will grab
תאחז
te’aḥez
you (masculine) will grab
תאחזי
te’eḥəziy
you (feminine) will grab
יאחז
ye’aḥez
he will grab
תאחז
te’aḥez
she will grab
נאחז
ne’aḥez
we will grab
תאחזו
te’eḥəzṿ
you all (masculine) will grab
תאחזנה
te’aḥezənah
you all (feminine) will grab
יאחזו
ye’eḥazṿ
they (masculine) will grab
תאחזנה
te’aḥezənah
they (feminine) will grab
Imperative mood
-
האחז
hi’aḥez
grab!
האחזי
hi’eḥəziy
grab!
-
-
-
האחזו
hi’eḥəzṿ
grab!
האחזנה
hi’aḥezənah
grab!
-
-

Examples of נאחז

Example in HebrewTranslation in English
,איבד את האומץ ברגע האחרון .וניסה להאחז בשושנת הרוחותlost his nerve at the last minute, tried to grab the weather vane.
,כשאין לך דבר כל יד המושטת לך בחושך .נראית שווה להאחז בה .אני יודע את זהWhen you got nothing, any hand that reaches out to you in the darkness just seems like it's worth grabbing hold of.
,פעם נוספת .החסינות שוב על הפרק באתגר של היום, אתם הולכים .להאחז במוט עד שתישברוOnce again,immunity is back up for grabs. For today's challenge,you are going to hang from a bar for as long as you can.
אז זה אפשרי שהדברים האלה יוכלו לתפוס את תדר תחנת הרדיו ,המועדפת עליך ,ויגידו, בסדר ,הנה משהו שאני יכול להאחז בו ובאמצעותו אוכל .להגשים את עצמיSo it's possible that these things can grab your favorite radio station's frequency and say, okay, here's something I can latch onto and I can manifest myself with.
אין בכך משהו אצילי .אין במה להאחז שיקל עלינו .הם פשוט נעלמוThere's nothing we can grab onto that's gonna make it any easier. They're just gone.
,אתה מודה בתבוסה ,אתה נואש ...ובמצב הזה, אתה נאחז ב ,מה שלא יהיה הדבר הזה ,שאין לו לא רוח ולא חומר ,ואתה תופס אותו ,אוחז בו כאילו חייך תלויים בכךAnd in this state you seize upon this, whatever it is, that has neither sense nor substance, and you grab hold of it and hang on for dear life.
.אבל הוא כן אמר שהוא יתפרץ .הוא נאחז בקשBut he did say it wouId erupt. He's grabbing at straws.
.נאחז בדבר שהכי חשוב לך .בזה נאחזתיThat's what I grabbed.
אתה נאחז בקש .אתה בשלב ההכחשה .אולי. אבל אני לא יכול לראות אותו מת .לא אעשה את זהYou're grabbing at straws. You're in denial. Maybe.
אתן לא תאמינו מה קרה שיחקנו על הרצפה ,והוא נאחז בשולחן !You are not gonna believe what happened! We were on the floor, and he grabs the table and he pulls himself up!
אני יודעת למה הם .נאחזים אחד בשני .כדי להרגישI know why they grab at each other. To feel.
יש להם קרסים קטנים, הם נאחזים .במעי שלך, חיים וגדלים ומתרבים ,מתרבים?They've got these little hooks, they grab onto your bowel, they live, they grow up, they reproduce. Reproduce?
.נאחז בדבר שהכי חשוב לך .בזה נאחזתיThat's what I grabbed.
ממש לפני שרודי החל ,לשאוב אותי לקיבתו נאחזתי בדבר הורוד והמגעיל .שתלוי במעמקי הגרוןJust before, Rudy could suck me down his gullet. I grabbed hold of that, roast pink fleshy thing that dangles at the back of the throat.
.היא תפסה את הרגל טמרי נגררת בכוח משם .והיא נאחזת בשערShe grabbed her foot. Tamarie whips around and she grabs the gate.
נאחזת בבילבול של פולר ודחפת אותו על .גרם המדרגות .מצאת לעצמך חתיכת חבל טובהYou grabbed the disoriented Fuller! You pushed him over to the base of the stairs. You found yourself a nice piece of rope.
.כולם נאחזו במותו של פט .לא רק הצבא, כולם נאחזו בוEveryone grabbed at Pat's death. Not necessarily just the military, everybody grabbed at him.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נאבק
fight
נאגר
be hoarded
נאהב
be loved
נאהד
be well liked
נאכל
be eaten
נאכף
be forced upon

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

חלק
divide
כובה
be extinguished
כונס
be assembled
כתב
write
מוטט
demolish
מכר
sell
נאהד
be well liked
נאכל
be eaten
סיים
finish
ענה
answer

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'grab':

None found.
Learning languages?