מוטט [mṿṭṭ] (to demolish) conjugation

Hebrew
3 examples
This verb can also mean the following: cause to collapse

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
ממוטט
məmṿoṭeṭ
I/you/he (masculine) demolish
ממוטטת
məmṿoṭeṭet
I/you/she (feminine) demolish
ממוטטים
məmṿoṭəṭiym
we/you all/they (masculine) demolish
ממוטטות
məmṿoṭəṭṿot
we/you all/they (feminine) demolish
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
מוטטתי
mṿoṭaṭətiy
I demolished
מוטטת
mṿoṭaṭəta
you (masculine) demolished
מוטטת
mṿoṭaṭətə
you (feminine) demolished
מוטט
mṿoṭeṭ
he demolished
מוטטה
mṿoṭəṭah
she demolished
מוטטנו
mṿoṭaṭənṿ
we demolished
מוטטתם
mṿoṭaṭətem
you all (masculine) demolished
מוטטתן
mṿoṭaṭəten
you all (feminine) demolished
מוטטו
mṿoṭəṭṿ
they demolished
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אמוטט
’amṿoṭeṭ
I will demolish
תמוטט
təmṿoṭeṭ
you (masculine) will demolish
תמוטטי
təmṿoṭəṭiy
you (feminine) will demolish
ימוטט
yəmṿoṭeṭ
he will demolish
תמוטט
təmṿoṭeṭ
she will demolish
נמוטט
nəmṿoṭeṭ
we will demolish
תמוטטו
təmṿoṭəṭṿ
you all (masculine) will demolish
תמוטטנה
təmṿoṭeṭənah
you all (feminine) will demolish
ימוטטו
yəmṿoṭəṭṿ
they (masculine) will demolish
תמוטטנה
təmṿoṭeṭənah
they (feminine) will demolish
Imperative mood
-
מוטט
mṿoṭeṭ
demolish!
מוטטי
mṿoṭəṭiy
demolish!
-
-
-
מוטטו
mṿoṭəṭṿ
demolish!
מוטטנה
mṿoṭeṭənah
demolish!
-
-

Examples of מוטט

Example in HebrewTranslation in English
.אז ככה שזה מצב הנוכחי של הבית שלי, הוא ממוטט הוא חלקת אדמה שטוחה שמחכה .שבית אחר יעלה עליהSo it's current state of my house, it's been demolished. It's flat piece of a property waiting for another house to go on that.
את מוטטת אותי בערב ראש השנה -You demolished me New Year's Eve.
הומר, הצורה שבה מוטטת את האישיות הטלוויזיונית ...הכי גדולה שלנו הייתה !Homer, the way you just demolished our number-one on-air personality was... fantastic!

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

מוזג
be merged
מולא
be filled
מוקש
be mined
שוטט
wander around

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הסיר
remove
התעקש
insist
זנח
abandon
כבש
conquer
ליבן
bleach
מוזג
be merged
מולא
be filled
נגמר
end
נח
rest
ניגש
approach

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'demolish':

None found.
Learning languages?