לחש [lḥsh] (to whisper) conjugation

Hebrew
57 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
לוחש
lṿoḥeshׁ
I/you/he (masculine) whisper
לוחשת
lṿoḥesheׁt
I/you/she (feminine) whisper
לוחשים
lṿoḥəshiׁym
we/you all/they (masculine) whisper
לוחשות
lṿoḥəshׁṿot
we/you all/they (feminine) whisper
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
לחשתי
laḥashəׁtiy
I whispered
לחשת
laḥashəׁta
you (masculine) whispered
לחשת
laḥashəׁtə
you (feminine) whispered
לחש
laḥashׁ
he whispered
לחשה
laḥəshaׁh
she whispered
לחשנו
laḥashəׁnṿ
we whispered
לחשתם
ləḥashəׁtem
you all (masculine) whispered
לחשתן
ləḥashəׁten
you all (feminine) whispered
לחשו
laḥəshׁṿ
they whispered
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אלחש
’eləḥashׁ
I will whisper
תלחש
tiləḥashׁ
you (masculine) will whisper
תלחשי
tiləḥəshiׁy
you (feminine) will whisper
ילחש
yiləḥashׁ
he will whisper
תלחש
tiləḥashׁ
she will whisper
נלחש
niləḥashׁ
we will whisper
תלחשו
tiləḥəshׁṿ
you all (masculine) will whisper
תלחשנה
tiləḥashəׁnah
you all (feminine) will whisper
ילחשו
yiləḥəshׁṿ
they (masculine) will whisper
תלחשנה
tiləḥashəׁnah
they (feminine) will whisper
Imperative mood
-
לחש
ləḥashׁ
whisper!
ליחשי
lyḥshׁy
whisper!
-
-
-
ליחשו
lyḥshׁṿ
whisper!
לחשנה
ləḥashəׁnah
whisper!
-
-

Examples of לחש

Example in HebrewTranslation in English
(יש לי ללחוש את זה. )(I have to whisper it.)
, ואז אם היא לא מצפה לנשיקה , תצטרך ללחוש לה משהו באוזן ..."בחיי, איזו לחות"Then, if she's not expecting a kiss, you got to whisper something in her ear. "Boy, it's humid."
,אז אם ג'ק היה על-חושי ,צ'ארלס יכול, תיאורטית ,ללחוש באוזנוSo if Jack were sensitive, Charles could, theoretically, be whispering in his ear, pointing him in the direction of his next victim.
,אם בעלי ישמע על כך יהיה על האלים בעצמם .ללחוש זאת באזנוIf ever my husband were to hear of this. The gods themselves would have to whisper it in his ear.
,אם רצוני שהם ייפסקו .כל שעליי לעשות הוא ללחוש .ובטיאטוס הטוב יצווה זאתIf I wish it ceased, I have but to whisper and good Batiatus will command it!
"... החיוך השבור מתחת לכנפיו לחש ...""A broken smile beneath her whispered wings".
,אני מדברת על מכפלות ,הכל בגלל שמישהו .אדם אחד פשוט לחש את שמיI am discussing headlines, all because somebody- one single person - just whispered my name.
,באחד מהם, רומאי עתיק ,אדם שמת לפני 1,500 שנה - על טבע ההדברים" לחש לו .על יקום גדול הרבה יותר ,יקום חסר גבולות .כפי שהוא חשב על אלוהיםIn one of them, an ancient Roman, a man dead for more than 1500 years whispered to him of a universe far greater, one as boundless as his idea of God.
,גוף ללא חיים ,עיניים ללא ראייה לחש לתוך הלהבה .את מקומך הלילה +Body without life, eyes without sight, whisper to this flame, your place this night.
,הוא גם אמר לי שלום ,אבל הוא לא נגע בשיער שלי .או לחש לי באוזןHe said hi to me earlier, except without touching my hair or whispering in my ear. Are you saying you wish I had done that to you?
"" היה לך להפשיט אותי? "אני לוחש.""'Did you undress me? ' I whisper."
(גברים לוחש)(men whispering)
(לא ברור לוחש) הו, הו, אשם הוא אחד האחר?(whispers indistinctly) Oh, oh, guilty is the other one?
(לוחש D'יבין):- (d'avin whispering):
(לוחש איש ) Abbi .(man whispering) Abbi.
"בבית קוראים לי "הלוחשת לאנשים ,זה כמו הלוחש לסוסים רק שאני עושה את זה עם אנשים .ואני לא באמת לוחשת ,אוIt's kind of like the Horse Whisperer, except I do it with people and I don't really whisper.
"עבודה טובה, נוויל," היא לוחשת."Good job, Neville," she'll whisper.
'אני לוחשת 'תעמעם את האורות" ,והולכת ללבוש משהו אדום אבל כשאני מסתובבת" ,אתם יודעים מי שוכבת במיטה♪ to really break the ice ♪ I whispered, "dim the lights" ♪ ♪ and go to slip on something red ♪
( לוחשת ) :(whispers):
(אישה לוחשת) אוי, אלוהים.(woman whispers) Oh, god.
"חברים" אלה שאתה מזכיר, אלה לוחשים בצללים - לספר להם ממני -These "friends" you mention, the ones whispering in the shadows-- tell them from me--
(קלוש קולות לוחשים) (הקשה)(Faint voices whispering) (Tapping)
*כשקראת בשמה* *נדמה שמלאכים לוחשים*When you spoke the name An angel seemed to whisper
,אם אתם רוצים לעצבן שור .תקשיבו לנאהבים לוחשים אחד לשניIf you wanna get three feet up a bull's ass, just listen to what sweethearts whisper to one another,
,אני יכול לשמוע אתכם לוחשים .ילדים, אז אני יודע שאתם למטה .אני חש שאני מתמלא חימהI can hear you whisperin', children, so I know you're down there. I can f eel myself gettin' awful mad.
,חומד, אלילות לא לוחשות .הן צועקות .לא, אני מצטערOh, honey. Goddesses don't speak in whispers. They scream.
? העצמות לוחשות לךAre the bones whispering to you?
בנוגע לכך ,היא תהיה בסדר .לאור הנסיבות .ורגליים לוחשותHow would Elaine feel about that? She'd be fine, given the circumstances. ...and whispered feet.
הן לוחשות לי את .הסיפורים הכי מוזריםThey whisper to me the strangest stories.
לא, למה אנחנו לוחשות -No. Why are we whispering?
"אז לחשתי - אני אוהבת אותך"So I whispered I love you
."לחשתי: "אני צעיר מידי ."ואחר כך: "אני די בוגר לפיכך, השלכתי מטבע לגלות האם אוכל להתאהבI whispered, "I am too young" And then, "I am old enough" Wherefore I threw a penny To find out if I might love.
...את עודך נושמת מפני שלא לחשתי על אוזנו .של הפריאטור את סודותייך ...אשור, אשורYou yet draw breath because I have not whispered your secrets into the praetor's ear. No, Ashur. Ashur.
.ואני לחשתי כןAnd I whispered yes.
אבל לחשתי לך באוזן לעשות את זה בכל אופן ,הדלת נטרקהDad told us not to play down here, but I whispered in your ear to do it anyway?
# ,מתחת לעץ התפוחים הזקן # # לחשת לי # # ,שכשהוא יפרח שוב # # .תהיי♪ beneath the old apple tree you whispered to me ♪ ♪ when it blossomed again you'd be mine ♪
,כשהצטלמנו כאן .לחשת לי משהוWhen we took this picture, you whispered something to me.
...אז לחשת שאת אוהבת אותי .בנשף סיוםThen you whispered that you loved me at the homecoming dance.
.את לחשת ויוהנס נשם בכבדותYou whispered and Johannes breathed heavily.
.ועל הסכם הממון שלה ,אז לחשת באוזנה סיפרת לה כיצד היא יכולה להעניש את קול .ולעשות קצת כסף עזיבה תוך כדיSo you whispered in her ear, told her how she could punish Cole and make a little walking-away money in the process.
',אנא אל תלך'" .היא לחשה .אך זה היה מאוחר מידי""'Please don't go,' she whispered. "But it was too late.
* היא לחשה באזני שהלילה היא באמת שלי* * עברתי למושב הקדמי ושמתי גריז בשיער ** She whispered in my ear tonight she really was mine * * Get back in front, put some hair oil on *
,איש קדוש חי בקרבנו" ,היא לחשה ...בוהה בעינים חולמניות"A holy man is in our midst, she whispered, staring dreamily...
,במינכן, לאחר הקונצרט שלנו הקהל מחא כפיים ונינה !"לחשה לי, "זה היה כיףYou know, in Munich, after our concert, the audience was applauding and Nina whispered to me, "That was fun!"
,היא משכה אותו הצידה, היא חיבקה אותו ,היא לחשה דברים נחמדים .זאת היתה תפילת ליל שימורים- ?She pulled him aside, she hugged him, she whispered sweet nothings... It was a prayer vigil.
כן, אבל אז לחשתם, "אל תצאYeah, but then you whispered, "Don't pull out!"
,הם לחשו באוזניי .והמילים הללו היו מוכרותThey whispered in my ear, and the words were familiar.
.בלילה .הן לחשוIn the night, they whispered. Whispered...
.המשך ,הם לחשו באוזניי" .והמילים הללו היו מוכרותGo on. "They whispered in my ear, and the words were familiar.
.ידעתי שאתה אוהב את הקוטלת .השדונים בראש לחשו לי את לא יכולה להגיד לי שאין דבר .בנינו. אני יודע שאת מרגישה משהוl knew you loved the Slayer. The pixies in my head whispered it to me... You can't tell me there isn't anything between you and me.
וכשאאחז בצווארו, אלחש ...לאוזן היבשה והעתיקה הזו ."הנה אני, הנה אני"And as I cling to his neck I will whisper in that dry and ancient ear, "Here I am.
,כיצד היא תלחש ...תגנח, תצעקHow she will whisper... groan, scream...
וכל פעם שאני שומע .את הרוח נושבת .היא תלחש לי את השם..."And anytime I hear the wind blow it will whisper the name...
.לעד ...הקהל שלי ילחש את שמך .בהוקרהMy congregation will whisper your name in reverence.
,אבל בעתיד הם ילחשו ...רק שם אחד .האולדפילדBut in the future, they will whisper just one name... the Oldfield.
...דמיין איך הם ילחשו את שמך ,אחרי שתיכנס לבית יחידתך... ,אהובתך מאקרג .מחזיק את מזכרת הניצחון הזו באווירImagine how they will whisper your name... ..after you walk into your Chapter House, your precious Macragge, holding this great trophy aloft.
מלאכי חבלה של האל ילחשו באוזניכן .הקטנות והעדינות את המילה:The voice of God's adversary will whisper in your delicate little ears the word 'Push'.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

דרש
demand
כבש
conquer
לבש
wear
למד
learn
לקה
be hit
לקח
take
פגש
meet

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

התקבל
be received
התרגל
get used to
חייך
smile
כפה
do
לוקק
be licked
ליבן
bleach
לקח
take
נבח
bark
נהר
stream
נישק
kiss

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'whisper':

None found.
Learning languages?