התכופף [htkhṿff] (to bend over) conjugation

Hebrew
33 examples
This verb can also mean the following: bend down, stoop, give up, surrender, give, duck

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתכופף
mitəkhṿofef
I/you/he (masculine) bend over
מתכופפת
mitəkhṿofefet
I/you/she (feminine) bend over
מתכופפים
mitəkhṿofəfiym
we/you all/they (masculine) bend over
מתכופפות
mitəkhṿofəfṿot
we/you all/they (feminine) bend over
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התכופפתי
hitəkhṿofafətiy
I bent over
התכופפת
hitəkhṿofafəta
you (masculine) bent over
התכופפת
hitəkhṿofafətə
you (feminine) bent over
התכופף
hitəkhṿofef
he bent over
התכופפה
hitəkhṿofəfah
she bent over
התכופפנו
hitəkhṿofafənṿ
we bent over
התכופפתם
hitəkhṿofafətem
you all (masculine) bent over
התכופפתן
hitəkhṿofafəten
you all (feminine) bent over
התכופפו
hitəkhṿofəfṿ
they bent over
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתכופף
’etəkhṿofef
I will bend over
תתכופף
titəkhṿofef
you (masculine) will bend over
תתכופפי
titəkhṿofəfiy
you (feminine) will bend over
יתכופף
yitəkhṿofef
he will bend over
תתכופף
titəkhṿofef
she will bend over
נתכופף
nitəkhṿofef
we will bend over
תתכופפו
titəkhṿofəfṿ
you all (masculine) will bend over
תתכופפנה
titəkhṿofefənah
you all (feminine) will bend over
יתכופפו
yitəkhṿofəfṿ
they (masculine) will bend over
תתכופפנה
titəkhṿofefənah
they (feminine) will bend over
Imperative mood
-
התכופף
hitəkhṿofef
bend over!
התכופפי
hitəkhṿofəfiy
bend over!
-
-
-
התכופפו
hitəkhṿofəfṿ
bend over!
התכופפנה
hitəkhṿofefənah
bend over!
-
-

Examples of התכופף

Example in HebrewTranslation in English
,אוי, אלוהים .אני כל כך נבוך, אתם יודעים .אני מצטער, אני לא יכול להתכופף .אני מעריך את זהOh, my God, I'm so embarrassed, you know. I'm sorry, I can't bend over.
,אתה יודע .באתי להציע לך עסקה אני לא כאן כדי להתכופף .ולקבל ממך בתחתYou know, l'm here to cut you a deal. l am not here to bend over and take it up the ass from you. Here.
.אל תהיי מגוחכת אני אצטרך הרבה יותר .תמריץ בשביל להתכופףDon't be ridiculous! I need a lot more incentive to bend over that far.
.אני כבר לא מסוגלת להתכופף ,לפני כמה ימים ברכבת התחתית .הפלתי את התיקI can't even bend over anymore. You know, the other day in the subway, I dropped my bag.
.אף אחד לא רצה לעזור לו ,אף אחד לא רצה להרים אותן ,לכן הוא נאלץ להתכופף .ואז נתפס לו הגב.No one wanted to pick them up, so he had to bend over and his back went.
:אני עדיין חושב ללכת אליו ולומר .בסדר, הארי, התכופף" "אתה תקבל את החגורה על זהI still think about going up to him and saying: "All right, Harry, bend over. You're going to get the belt for that."
באיבר המתנדנד שלו ,ראיתי אותו ,כשהוא התכופף ליד השולחן שלי- At what? - His bob! I've seen it, when he thrusts it in front of my desk, or, should he bend over to pick something up.
,לאונרד, השמיכה שלי נפלה .וכשאני מתכופף כואבים לי הסינוסיםLeonard, my comforter fell down, and my sinuses hurt when I bend over.
אני מתכופף אחורנית בשבילך .בכל פעם שאת זקוקה למשהו ,ואני צריך אותך עכשיו .אז בבקשה תתמכי בי בזהI bend over backwards for you every time you need something. Well, I need you now so please support me in this.
אני מתכופף עכשיו""I'm gonna bend over now !"
אתה מתכופף היטב ? בתוך המקלחות גם כן, יפיוף .חתיכת מתרומםYou bend over nicely in the showers too, pretty boy?
במקום זאת, אתה מתכופף לאחור להמציא תירוצים בשבילו.Instead, you bend over backwards to make excuses for him.
,העניין הוא, באותה תקופה ,כל בוקר, אני מתארגנת לעבודה ...אני מתכופפת לקשור את נעלייThing is, right around that time, though, every morning, I'm getting ready to go to work, I bend over to tie my shoes...
,כשאת מתכופפת בחצאית ההיא זה נראה כאילו את יולדת .את ארט גארפונקלWhen you bend over in that skirt, it looks like you're giving birth to Art Garfunkel.
.אני ממשפחת הילטון .אני לא משתחווה .אבל אני כן מתכופפת- I am a Hilton, I don't bow! - Ai! - But, I do bend over!
.ה"ויג'זלינג" הזה הוא מדהים כל פעם שאני מתכופפת עם חצאית .נסרכת אחרי קבוצה חדשה של גבריםThis vagazzling is amazing. Every time I bend over in a skirt I'm attracting a whole new Echelon of guys.
אני רק אוהב לראות . אותך מתכופפת זה כלום.I just like to watch you bend over. Oh that's nothing.
יש לך את המילה שלנו שאנחנו הולכים מתכופפים לאחור כדי לנסות להכיל את זה.You have our word that we're gonna bend over backwards to try to accommodate that.
מתכופפים וקוטפים - ? מתכופפים?You bend over and pick 'em.
-לא נראה לי .שהוא מדבר אנגלית אולי זה הזמן לציין ,שהמריונטות לא נחמדות למאחרים הן מתכופפות ומראות .את התחתונים שלהןOkay, this might be a good time to mention to you... that the marionettes are not kind to latecomers. They bend over and show their bloomers. Okay, I speak a little Spanish.
.חזרתי לבית מלון התכופפתיNow I've gone back to the hotel. I've bent over
.רק כי התכופפתי להרים קורונה ,לא רק בגלל זה .אני זרקתי את הקורונהOnly because I bent over to pick up a Koruna. - _ - There was no "only" about it.
התכופפתי קדימה ואחורה לבוחריהם.I bent over backwards and forwards for them constituents.
ובכן, אני התכופפתי קדימה כדי .לקבל כמעט טוב מאוד בספרדיתWell, I bent over forwards to get a "B" in Spanish.
פעם הייתי חבר מועצה .במחוז ומעולם לא שיקרתי התכופפתי קדימה ואחורה .למען המצביעים ,חשוב לוודא שכולם מרוצים .לכן ערכתי הרבה סקרים לעומקI was a county alderman once and I never told no fibs. I bent over backwards and forwards for them constituents. It's important to make sure everyone is happy, so I took a lot of polls.
.כן. התכופפת והורדת את המכנסיים שהיא הזריקה לך, ניסית להסיח את הדעת .על ידי זה שדקלמת אופרות של פוצ'יניYou bent over, dropped your drawers. You took your mind off the shot by reciting the names of Puccini's operas.
.לשמור את השיחות עם אדקס .ואז התכופפתSave this chat. Then you bent over.
אתה לא התכופפת בכלל.You haven't bent over at all.
כי בעיקרון את רק התכופפת ולא היית מסוגלת .לצאת מהמיטה במשך יומיים אז אתה רק רוצה לטפל בי כמו באיזה מקרה סעד פתטיBecause you basically bent over and haven't been able to get out of bed for two days. So you just want to treat me like some pathetic charity case you can throw money at.
אתה מתלוצץ .השמלות האלה מטריפות ,סנטנה לופז התכופפה יום אחדAre you kidding? Those skirts are crunchy toast. Santana Lopez bent over in hers the other day, and I swear I could see her ovaries.
וכאשר היא התכופפה אני ישבתי מאחוריה בדיוק כך ומהתנוחה הזו ראיתי שתיי לחיים של ישבן שלא מין העולם הזה עם תחתונים לבנים קטניםAs she bent over, I was sitting behind her like this, and from this position I saw two cheeks!
אלא אם כן אתה נערים ונערה טיפול לבלות שארית חייך התכופפו מאחורי הסורג ובריח.Unless you boys and girl care to spend the rest of your life bent over behind bars.
התכופפו, תעשו שכיבות שמיכה!Drop down, bent over push-ups!

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התכונן
prepare

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

דיבר
speak
הביט
look
הותפל
be desalinated
התכונן
prepare
התכנס
congregate
התעלל
abuse
התפלא
be surprised
התפשט
undress
התקנא
get jealous
רעב
hunger

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'bend over':

None found.
Learning languages?