הפשיט [hfshyṭ] (to undress) conjugation

Hebrew
36 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מפשיט
mafəshiׁyṭ
I/you/he (masculine) undress
מפשיטה
mafəshiׁyṭah
I/you/she (feminine) undress
מפשיטים
mafəshiׁyṭiym
we/you all/they (masculine) undress
מפשיטות
mafəshiׁyṭṿot
we/you all/they (feminine) undress
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הפשטתי
hifəshaׁṭətiy
I undressed
הפשטת
hifəshaׁṭəta
you (masculine) undressed
הפשטת
hifəshaׁṭətə
you (feminine) undressed
הפשיט
hifəshiׁyṭ
he undressed
הפשיטה
hifəshiׁyṭah
she undressed
הפשטנו
hifəshaׁṭənṿ
we undressed
הפשטתם
hifəshaׁṭətem
you all (masculine) undressed
הפשטתן
hifəshaׁṭəten
you all (feminine) undressed
הפשיטו
hifəshiׁyṭṿ
they undressed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אפשיט
’afəshiׁyṭ
I will undress
תפשיט
tafəshiׁyṭ
you (masculine) will undress
תפשיטי
tafəshiׁyṭiy
you (feminine) will undress
יפשיט
yafəshiׁyṭ
he will undress
תפשיט
tafəshiׁyṭ
she will undress
נפשיט
nafəshiׁyṭ
we will undress
תפשיטו
tafəshiׁyṭṿ
you all (masculine) will undress
תפשטנה
tafəsheׁṭənah
you all (feminine) will undress
יפשיטו
yafəshiׁyṭṿ
they (masculine) will undress
תפשטנה
tafəsheׁṭənah
they (feminine) will undress
Imperative mood
-
הפשט
hafəsheׁṭ
undress!
הפשיטי
hafəshiׁyṭiy
undress!
-
-
-
הפשיטו
hafəshiׁyṭṿ
undress!
הפשטנה
hafəsheׁṭənah
undress!
-
-

Examples of הפשיט

Example in HebrewTranslation in English
"" היה לך להפשיט אותי? "אני לוחש.""'Did you undress me? ' I whisper."
,אני אוהב מכוניות מהירות בנות שמתחשק לדבר איתן באותה ,מידה שמתחשק להפשיט אותן .ואת אמא שליI like fast cars girls you wanna talk to much as undress and my mama.
,ואז ,איך להפשיט אותך ...לאט, לאטAnd then how to undress you.
,ואם לא הייתי עוצרת אותה .בטח בכלל לא היתה חתונה מחר .גם אותי היא ניסתה להפשיטIf I hadn't stopped her, there wouldn't be a wedding to go to. She tried to undress me too.
,כן, תתקשר אליה ,ותגיד לה שכשהיינו קטנות פראני החמודה שלה ניסתה ,להפשיט אותי כמה פעמיםYou call her and tell her that when we were kids her precious Frannie tried to undress me several times.
,הוא צחק עליי .ואז הפשיט אותי בעיניים ,ואז הוא ביצע בי את זממוHe laughed at me, and then he undressed me with his eyes. And then he had his way with me.
.דרו הפשיט את העט שלוWhile Tonya was dressing like my mother, Drew was undressing his pen.
הילד הזה הפשיט את הבת שלי וצילם אותה בתוך הבית שלךThis boy was undressing my daughter and taking a picture of her inside your house.
הצרה היא, שהתלבשה ו הפשיט הוא עסק אינטימי.The trouble is, being dressed and undressed is an intimate business.
השמוק המסכן ,הפשיט בראש איזה בחורה ...ורגע אחר כך .בוםThis poor schmuck was mentally undressing some broad, Then the next instant-Bam.
,המאמן השתמש בי כתמיכה .למשוך אותך פנימה ,הוא היה מפשיט אותי ,והשאר היה תלוי ביThe Coach used me as a prop to pull you in. He'd undress me and and l had to make it seem fun.
,זרועות של סטודנט לדרמה והיה מפשיט אותי בשקט .ובמיומנות היה מוריד לי את החזייה .בחן ובקלילות .ומן הסתם זה לא היה כואבHe would have taken me gently in his big, strong Drama major arms, and undressed me quietly and expertly, taken my bra off with grace and ease.
.ראיתי אותו מפשיט אותךI saw him undressing you.
איך יכול להיות לך אמוןבאדם שהוא מפשיט אותךכל הזמן עם העיניים שלו, מאונן על תמונות שלך?How can you have confidence in a man who is constantly undressing you with his eyes, masturbating over images of you?
אל תספרי לי ...החבר'ה האלה .אתה אוסף אותם מאוחר בלילה .הם מתעלפים לך במונית ,אתה סוחב אותם במעלה המדרגות .מפשיט אותם ומשכיב אותם במיטהDon't tell me. Those guys, you pick them up late at night, they pass out in the cab. You schlep them upstairs, you undress them, you put them to bed.
.את מפשיטה אותי, חושבני .כן, גילית את הסוד שליLet me try one on. You are trying to get me undressed, methinks. Yes, well, you found out my secret.
.היא מפשיטה אותי בעיניהShe's practically undressing me with her eyes there.
.ואז היא מתחילה להפשיט אותך .והיא מפשיטה גם את עצמהThen she starts to undress you. And she undresses herself as well.
.סליחה לא יכולתי שלא להבחין .שאת מפשיטה אותי עם עינייךExcuse me. I couldn't help but noticing you undressing me with your eyes.
אני אומרת, 'אבל אני לובשת רק ,'חזייה ותחתוני כתנה לבנים .ואז היא מפשיטה אותי לאט""l say, 'But l only have this white cotton bra and underpants.' "Then she undresses me slowly.
אני כבר מרגיש את .הגברים כאן מפשיטים אותי בעיניהםI can already feel the men around here undressing me with their eyes.
היא היתה מצליחה ,לגבות מאנשים יותר מדי כי הם היו מדמיינים תמיד איך הם מפשיטים אותה ואז מלבישים אותה מחדש .כשראו את המצב הנורא מתחת אבל במרווח הזה .היא שדדה אותם לאור יוםShe could get away with overcharging people, because they were always mentally undressing her and then re-dressing her once they saw the horrible mess underneath.
לא נראה לי שהדמות שלי .צריכה להיות במקום כזה כולם מפשיטים אותה .בעיניים שלהםI don't think my character should be in a place like this. Everyone's undressing her with their eyes.
מה זה אומר את יודעת איך זה כשלפעמים את חושבת ? שגברים מפשיטים אותך בעיניהםYou know the way you sometimes think men are mentally undressing you?
,נערות יפהפיות ,שרק פנינים הן לובשות מלטפות אותך, מפשיטות אותך .מוציאות אותך מדעתךBeautiful girls Wearing nothing but pearls Caressing you, undressing you And driving you mad
-זה נכון כשאני שר, אני מרגיש שהנשים .מפשיטות אותי בראשן.That's true. When I'm singin', I can feel the women mentally undressing me.
.נשים מפשיטות אותי עם העיניים שלהן באמת?Women undress me with their eyes. Really?
הוא שר .והן מפשיטות אותו בראשןWomen annoy him. He sings and they mentally undress him.
לא נשמע כמו חדשות בשבילי לדברי מקורות אמינים, 4 מהם התיטא ביטא גורמות למועמדות להשתכר לוקחות אותן לחדר סודי מפשיטות אותןDoesn't exactly sound like news. According to reliable sources... four of them... the Theta Betas get pledges all liquored up, take them to a secret room, and have them undress while the guys from their brother fraternity watch the show through a two-way mirror.
הפשטתי אותך רק אתמול.I undressed you only yesterday.
כשראיתי אותך בחנות ,בשבוע שעבר זו הייתה הפעם הראשונה בה .הפשטתי גמד במוחיWhen I saw you at the store last week it was the first time I ever mentally undressed an elf.
אחותי חבשה אותך .וגם הפשיטה אותךMy sister, she fixed up your wounds and undressed you too.
.זה מאוד מתחשב לא ארצה להעיד למה הפשטנו אותהThat was very considerate. I'd hate to have to testify on why we undressed her in front of the entire Boston police force.
..במבצר - כן אמא, אבא הם הפשיטו אותי, הם הרביצו ליIn the fort-- Mom- - Dad-- They undressed me.
לבסוף הם ריחמו עליי אז הם הפשיטו אותי הם מילאו אמבטייה מלאה בשמפניהAnd then they were sorry for me, so they undressed me... they filled the bath with champagne... and...
.הפשט אותי מגלימתי .זאת הזרוע שלי-- Canst undress me now? - I am kissing my own arm.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

החליט
opt
השליט
impose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

דוכא
be oppressed
דיכא
oppress
דלה
do
הפליא
astound
הפסיד
lose
הצחיק
make laugh
הציל
save
התאבד
commit suicide
התנדב
volunteer
שבר
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'undress':

None found.
Learning languages?