Φθάνω (arrive) conjugation

Greek
45 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
φθάνω
I to arrive
φθάνεις
you arrive
φθάνει
he/she/it arrives
φθάνουμε
we arrive
φθάνετε
you all arrive
φθάνουν
they arrive
Future tense
θα φθάσω
I will arrive
θα φθάσεις
you will arrive
θα φθάσει
he/she/it will arrive
θα φθάσουμε
we will arrive
θα φθάσετε
you all will arrive
θα φθάσουν
they will arrive
Aorist past tense
έφθασα
I arrived
έφθασες
you arrived
έφθασε
he/she/it arrived
φθάσαμε
we arrived
φθάσατε
you all arrived
έφθασαν
they arrived
Past cont. tense
έφθανα
I was arriving
έφθανες
you were arriving
έφθανε
he/she/it was arriving
φθάναμε
we were arriving
φθάνατε
you all were arriving
έφθαναν
they were arriving
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
έφθανε
you be arriving
φθάνετε
we be arriving
Perfective imperative mood
έφθασε
you arrive
φθάστε
we arrive

Examples of φθάνω

Example in GreekTranslation in English
'κου, δεν περιμένω να αρχίζεις να μαγειρεύεις αλλά αν φθάνεις πρώτη σπίτι είναι σωστό να φροντίζεις για το δείπνο.Hey,listen,I don't expect you start cooking, but on nights when you're home first,I think it's appropriate for you to take care of dinner.
- Όταν φτάσεις μέχρι το κόκαλο δεν φθάνεις πάντα. Κάτι υπάρχει μέσα στο κόκαλο.When you get down to the bone you aren't all the way.
- Αλλά φθάνεις εκεί κάποια στιγμή, έτσι;- But you do get there eventually.
Όταν τελικά όμως φθάνεις στο γκισέ απλά ζήτα για τα ψηλά ενός τάλιρου.When you finally get up to the window just ask for change of a nickel.
- Μέχρι πού φθάνει αυτή η εμπιστοσύνη; - Κύριε;- How far does that trust go?
- Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που φθάνει κοντά μας απόψε, αλλά δεν τολμά να μας πλησιάσει;Who is this person who arrives... in our presence tonight, but does not dare to come close to us?
- Πόσο ψηλά φθάνει η συνωμοσία;- How high does this conspiracy go?
Η αμοιβή ενός δασκάλου δεν φθάνει να ταΐσει δύο παιδιά.A teacher's pay doesn't feed two children.
- Πότε φθάνουμε στο βασίλειο του Βούλταν;- When do we reach Vultan's kingdom?
Αν δεν φθάνουμε πριν ξυπνήσουν, δεν έχετε εναλλακτική λύση.If we don't reach it before they wake up, you have no alternatives.
Η εντύπωση που δημιουργείται μετά από ολ' αυτά είναι ότι φθάνουμε σ' ένα σημείο που ...πλησιάζει το τέλος του κόσμου, κι όλοι έχουμε υποστεί πλύση εγκεφάλου και δεν υπάρχει ελπίδα.And I don't believe we're there yet. And l think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.
Με την ευκαιρία φθάνουμε στην Περιοχή 7, Το θέλω κάτω από τα 33.By the time we reach Area 7, I want it down to 33.
Πόσες φορές φθάνετε σε οργασμό ;How often do you reach orgasm?
30 δευτερόλεπτα μου φθάνουν.Thirty seconds will do.
Sylvie και Brando έχουν από πόλη τους επισκέπτες που φθάνουν κάθε λεπτό.Sylvie and Brando have out of town guests arriving any minute.
Έχεις μακριά μαλλιά που φθάνουν μέχρι εδώ...Yeah, you have blonde hair that goes down to about here.
Αλλά πάνω απ 'όλα , επέζησε από την άφιξη των νέων μοτοσικλετών ... αυτά τα τέρατα με μαύρο σασί , που φθάνουν τα 130χλμ στην ανηφόρα ... και 160 ... στην κατηφόρα με αυτά τα περίεργα ονόματα:But above all, it survived the arrival of the new style of moped... these monsters with black chassis, that can reach 130 kph on an uphill... and 160...going downhill... with these strange names:
Όταν έφθασα, όμως, άλλαξα γνώμη.So you did go?
Βρήκα τη δις Σκάλυ σε αυτή την κατάσταση όταν έφθασα.- How did she get here? Ms Scully was in this condition when I arrived.
Δεν έφθασα σε συμπέρασμα... αλλά έτσι δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι ούτε ένα λεπτό.I reached no conclusion... but even so, I didn't sleep a wink that night.
Δεν το συνειδητοποίησα μέχρι που έφθασα στο σπίτι και ήμουν τόσο κουρασμένη και ήθελα να ξεκουραστώ νωρίς.I just didn't realise how I felt until I got home and I was just so tired, I needed an early night.
- Πώς έφθασες εδώ;How did you get here?
- Πώς στο καλό έφθασες εδώ;- How on earth did you get here?
Μέχρι πού το έφθασες;How far did you get?
Πες μου, Φιλομίνα, πως έφθασες να γίνεις παίκτης;Tell me, Philomena, how did you come to be a player? I admire you.
- Πότε έφθασε;When did he arrive?
-Πώς έφθασε εδώ;- How did it get here?
Όταν έφθασε εκείWhat did he see?
Όταν έφθασε η αστυνομία και το ασθενοφόρο, όποιοι το έκαναν αυτό, είχαν εξαφανιστεί.By the time the police and ambulance arrived, whoever did this was gone.
Όπως έγινε, ήταν ένα καλό που φθάσαμε όταν φτασαμε.As it turned out, it was a good thing we arrived when we did.
Δεν φθάσαμε καν στη βάση του Φρουρίου.We didn't even reach the base of the Fortress.
Δεν φθάσαμε μέχρι εδώ, για να μας σταματήση μία τεχνική λεπτομέρεια.We didn't come this far to be stopped by a technicality.
Πώς φθάσαμε εδώ;How did we get here?
-Πότε φθάσατε;When did you arrive?
Λοιπόν, πως φθάσατε εδώ;- So, how did you get here? - We came by sea.
Πότε φθάσατε απ' τις Βρυξέλλες;When did you arrive from Brussels? Where are you staying?
Πώς φθάσατε εδώ;How did you get here?
Tσέκαρες όμως το τελωνείο. 8 ιερείς έφθασαν τις 3 τελευταίες μέρες, δύο από Β. Αμερική, Μίτσελ.But you did check customs, and eight priests arrived in the last three days, two from North America, Mitchell.
Ανέπτυξε ταχύτητα, έτρεξε, εκτύπησε επάνω σε ένα δένδρο και δεν σταμάτησε, μέχρι που έφθασαν στο σπίτι του κοριτσιού.He slammed the car into gear, floored it, bounced off a tree, didn't stop till they got to the girl's house.
Καλά, έφθασαν ακριβώς, όχι;Well, they just arrived, didn't they?
Ούτε κι ο Ραφαέλ, ο Βατό κι ο Καρέτζιο τά έφθασαν.Neither did Raphael, nor Watteau, nor Correggio.
Έχουμε φθάσει στην τελική ευθεία, και αυτό είναι σίγουρα η μεγαλύτερη παραγωγή που έχω χάνει ποτέ για εβδομάδα μόδας.We're coming down to the wire, and this is definitely the biggest production I have ever done for Fashion Week.
Θα αξιοποιήσουμε και τα επιπλέον πυρά αν η κυψέλη φθάσει πριν τελειώσουμε.Not to mention we can use the extra firepower in case the hive gets here before we're done.
Κι αν δεν είχα φθάσει στο σταθμό την κατάλληλη στιγμή .. αυτό ακριβώς, θα μπορούσε να είχε γίνει'And if i hadn't reached the station at the right time... ' '... that's exactly what he might have done.'
Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να σταματήσει όταν έχουν φθάσει σε ένα σημείο όπου έχουν γίνει τι έχετε ήθελε να κάνει, και σήμερα μάλλον θα πρέπει να τελευταία Ανταρκτικής βουτιά μου, νομίζω .I think everyone should stop when they've reached a point where they've done what they've wanted to do, and today is probably gonna be my last Antarctic dive, I think.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

κλάνω
fart
πιάνω
hold
φέρνω
bear
φτάνω
arrive

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'arrive':

None found.
Learning Greek?