Συνθέτω (compose) conjugation

Greek
51 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
συνθέτω
I compose
συνθέτεις
you compose
συνθέτει
he/she composes
συνθέτουμε
we compose
συνθέτετε
you all compose
συνθέτουν
they compose
Future tense
θα συνθέσω
I will compose
θα συνθέσεις
you will compose
θα συνθέσει
he/she will compose
θα συνθέσουμε
we will compose
θα συνθέσετε
you all will compose
θα συνθέσουν
they will compose
Aorist past tense
συνέθεσα
I composed
συνέθεσες
you composed
συνέθεσε
he/she composed
συνθέσαμε
we composed
συνθέσατε
you all composed
συνέθεσαν
they composed
Past cont. tense
συνέθετα
I was composing
συνέθετες
you were composing
συνέθετε
he/she was composing
συνθέταμε
we were composing
συνθέτατε
you all were composing
συνέθεταν
they were composing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
σύνθετε
be composing
συνθέτετε
compose
Perfective imperative mood
σύνθεσε
compose
συνθέστε
compose

Examples of συνθέτω

Example in GreekTranslation in English
Ήταν για να συνθέτω τραγούδια για σένα.That was to compose songs for you
-Τώρα έχεις κάτι για να συνθέτεις.Now you have something to compose on.
Αν μπορείς να μάθεις να το κάνεις αυτό, κ. Γκέρσουϊν θα μπορέσεις να συνθέτεις χωρις μολύβι.Now, if you could learn to do that, Mr. Gershwin, You could compose without a pencil.
Ας κάνουμε όλοι μία παύση, όσο συνθέτεις μια ατάκα να μου την πεις.Let's all pause while you compose a comeback.
Οπότε θα συνθέτεις;And then compose?
Παίζεις ακόμα, συνθέτεις ακόμα;You still play, still compose?
Όμως, ο θάνατος που νικά το σώμα, είναι ανίσχυρος απέναντι στο ζωτικό σθένος που ξεχύνεται από κάθε ύπαρξη και συνθέτει το ομοίωμά της.But, winner of the body, death cannot do anything against the vital strength spread through every being and which composes its double.
Ναι. Ο Σάιρους συνθέτει με εικόνες από τη φύση.Cyrus composes to images of nature.
Οι όπερες που συνθέτει ο Χέντελ σε τρεις βδομάδες προσβάλλουν το ακροατήριό του.These operas Handel composes in three weeks... are an insult to his audience. - Who spread this slander?
Στη διάρκεια του Β' Π.Π. ο Weill συνθέτει το έργο "Russian War Relief" με το οποίο ζητά ενεργή υποστήριξη του ρωσσικού αγώνα.During WW 2, Weill composes "Russian War Relief", asking for support of Russia.
Τα τραγούδια που συνθέτει προωθούν στην ανταρσία.The songs that she composes are of a seditious nature.
Χτίζουμε πόλεις, συνθέτουμε συμφωνίες και εμμένουμε.We build cities, we compose symphonies and we endure.
Από ότι ξέρω και εσείς συνθέτετε.I understand you compose, too.
Και για ποιους θα συνθέτετε για λαικούς χορευτές ή για μουσικούς;So for whom will you compose- For ragtime dancers or for musicians?
- Ήσουν Θα συνθέτουν μόνο αυτό το καλοκαίρι.- You were gonna only compose this summer.
Αυτό και αυτό... αυτά τα δύο κομμάτια, η 'Ιριδα και το Μάτι... συνθέτουν το 'Αστρο τών Ουρανών. 'Οταν τα ένωνες... λέγεται πως σχημάτιζαν κάποιο όπλο.They see this and this. 2 pieces the iris and the eye. They compose a star of the sky.
Γράφω λίστες με τα ονόματα για το μωρό, συνθέτουν μικρές ιστορίες για το το μέλλον της σχέσης μας, της υπενθυμίσω άλλους εραστές αστέρι-διέσχισε όλη την ιστορία που έχουν ξεπεράσει μεγάλα εμπόδια να να είναι μαζί,I write lists of names for the baby, compose short stories about the future of our relationship, remind her of other star-crossed lovers throughout history who have overcome great obstacles to be together,
Ιδού,λογουχάρη,μιά ταινία όπου δεν λέω παρά μονάχα αλήθειες με εικόνες που είναι όλες ασήμαντες ή ψεύτικες, μιά ταινία που περιφρονεί τη σκόνη των εικόνων που την συνθέτουν.In the present film, for example, I am simply stating a few truths... over a background of images that are all trivial or false. This film disdains the image- scraps of which it is composed.
Κάποιοι άνθρωποι γεννήθηκαν για να συνθέτουν μουσική.Some people were born to compose music.
"Αυτό το συνέθεσα για σένα αγάπη μου και μόνο για σένα. Άλλαν."'This was composed for you, my darling, and you only.
'Εχω εδώ κάτι που συνέθεσα όταν ήμουν έξι ετών. Κανείς δεν το ξέρει.Here's something I composed when I was six years old.
Απλά κάτι μικρό, που συνέθεσα...Just something small I composed...
Είναι ένα κομμάτι που συνέθεσα εγώ, μιά Οδύσσεια "slap-bass", αν προτιμάτε...OK. This is a track l've composed myself. It's a kind of slap-bass odyssey, if you like.
Εγώ εγώ τον συνέθεσα!I've I've composed it!
Έγραψες τους στίχους και το συνέθεσες;You wrote these lyrics and composed?
Κάτι που συνέθεσες εσύ.Something you've composed yourself?
Και το συνέθεσες εσύ;And you composed it yourself?
Πατρίς, εκατομμύρια... άντρες και γυναίκες... ανέμεναν τη μουσική που συνέθεσες... για την Ένωση της Ευρώπης την οποία ελπίζουμε ότι θα εορτάσουμε σύντομα.Patrice, millions of men and women awaited the music you composed for the Unification of Europe, which we all hope to celebrate soon.
- Αυτή το συνέθεσε;- What, you think she composed it?
- Το συνέθεσε ο βιογράφος του.His biographer composed it two centuries later.
Αφέντη, η νεολαία μας συνέθεσε αυτόν τον ύμνο, ...ειδικά για τον επικείμενο θρίαμβό σας επί της αντίστασης.Sir. The Dongalor youth composed this hymn, especially for your impending triumph over the resistance.
Γεια σου, Τζεν, Τζεν... λοιπόν... Ποιος συνέθεσε τον Ξύλινο Πρίγκιπα;Yeah, hi Jen, Jen, uh, okay... who composed The Wooden Prince?
Δεν περίμενα ποτέ τον άνθρωπο που συνέθεσε το Ένας Κόσμος Χώρια, να δείχνει τόσο επαγγελματίας.I never expected the guy that composed A World Apart to look so professorial.
Το συνθέσαμε μόνοι μας.We composed it ourselves.
Ώστε, εσείς το συνθέσατε.So it was you who composed it.
Παίζουμε μουσική που τη συνέθεσαν με σκοπό να δοξάσουν το όνομα του Θεού.Oh, no, no, We play music that has been composed to the greater glory of God,
2 εβδομάδες αργότερα, συνέθετε την δική του μουσική.Two weeks later he was composing his own music.
Έμαθε βιολί στα 4, σύνθεσε το πρώτο του κομμάτι στα 12.He learned the violin at four, composed his first piece at twelve.
Αυτά τα δύο κομμάτια του Αραμπέσκ, τα σύνθεσε ο Ντεμπισί όταν ήταν σχεδόν στην ηλικία σας.These two Arabesques are very early works, composed when Debussy was not much older than you are now.
Για την ακρίβεια... ο Φρέντυ Σοπέν το σύνθεσε όταν ήταν μόλις 19 χρονών... και όταν, ήδη, είχε γράψει και αρκετά άλλα.ln fact... Freddy Chopin composed this when he was only 19 years old... and he'd already written a Iot.
Ξέρεις ποιος σύνθεσε αυτό το κομμάτι;Do you know who composed that piece?
Ξέρεις πόσων ετών ήταν ο Μότσαρτ όταν σύνθεσε το πρώτο του μενουέτο;You know how old Mozart was when he composed his first minuet?
΄Οταν ο Λουλί ζήτησε να διευθύνω την ορχήστρα του έπαιξα το ΄΄Ονειρεμένη΄΄ που είχα συνθέσει για τη Μαντλέν.I conducted Lully's orchestras and played "The Dreaming Girl", that I had composed years ago for Madeleine.
Έχω συνθέσει ένα τραγούδι για την αποψινή βραδιά.I've composed a song for the evening.
Όλα τα τραγούδια των Κρουντ Πλέι τα έχει συνθέσει ο 'κι, έτσι δεν είναι;All Crude Play songs are composed by Aki isn't it?
Απέβαλε την γαλήνια εικόνα που έχεις συνθέσει.Banish the tranquil idea you've composed.
Διά μέσω των αιώνων, από τον Κιτς μέχρι τον Τζόρκεμο, οι ποιητές έχουν συνθέσει ωδές για άτομα που είχαν βαθιά επίδραση στις ζωές τους.Throughout the ages, from Keats to Jorkemo, poets have composed odes to individuals who have had a profound effect upon their lives.
Ήμουν ξαπλωμένος συνθέτοντας στο μυαλό μου σαν κουφός Μπετόβεν, και θυμήθηκα ότι για οικογένεια που έχει βιομηχανία εκτροφής, εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε παιδιά.I was lying in bed... composing in my mind like the deaf Beethoven, and it occurred to me that for a family who owns breeding stock, we don't do much of it ourselves.
Επεξεργάζομαι την εμπειρία συνθέτοντας ένα νέο μουσικό κομμάτι.I'm metabolizing the experience by composing a new piece of music.
Ο Μότσαρτ βρήκε την κλίση του όταν ήταν πέντε ετών... συνθέτοντας το πρώτο του μινουέτο.Mozart found his calling at age five... composing his first minuet.
Οι οργανωτές πέρασαν μήνες συνθέτοντας κείμενα με Ισοδύναμη δυσκολία και τον ίδιο αριθμό χαρακτήρων.The organizers spent months composing texts of equivalent difficulty and the same number of characters.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

συνάπτω
join

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'compose':

None found.
Learning Greek?