Συνεχίζω (continue) conjugation

Greek
65 examples
This verb can also have the following meanings: carry on, keep going

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
συνεχίζω
I continue
συνεχίζεις
you continue
συνεχίζει
he/she continues
συνεχίζουμε
we continue
συνεχίζετε
you all continue
συνεχίζουν
they continue
Future tense
θα συνεχίσω
I will continue
θα συνεχίσεις
you will continue
θα συνεχίσει
he/she will continue
θα συνεχίσουμε
we will continue
θα συνεχίσετε
you all will continue
θα συνεχίσουν
they will continue
Aorist past tense
συνέχισα
I continued
συνέχισες
you continued
συνέχισε
he/she continued
συνεχίσαμε
we continued
συνεχίσατε
you all continued
συνέχισαν
they continued
Past cont. tense
συνέχιζα
I was continuing
συνέχιζες
you were continuing
συνέχιζε
he/she was continuing
συνεχίζαμε
we were continuing
συνεχίζατε
you all were continuing
συνέχιζαν
they were continuing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
συνέχιζε
be continuing
συνεχίζετε
continue
Perfective imperative mood
συνέχισε
continue
συνεχίστε
continue

Examples of συνεχίζω

Example in GreekTranslation in English
- Δεν συνεχίζω αν δεν μιλήσω στα παιδιά.I refuse to continue unless I can talk to my kids.
- Τι να κάνω; Να συνεχίζω;- What can I do to continue?
Αλλά αυτό που ξέρω ξεκάθαρα είναι ότι μου είναι όλο και πιο δύσκολο να ζω με την παρουσία της Τζούλια να συνεχίζω να ζω μαζί της.But what I do know without question is it is more and more difficult for me to live in the presence of Julia, to continue living in her...
Αλλά για κάποιον λόγο, όταν ήμουν μαζί της κάπως μ' έκανε ν' αισθάνομαι ότι ήταν ακίνδυνο να τον σκέφτομαι να συνεχίζω να τον αγαπώ.But for some reason, being with her somehow made me feel it was safe to think about him to continue loving him.
"Παρότι αγαπώ την γυναίκα και την κόρη μου, συνεχίζεις να έχεις μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου."And though I love my wife and daughter, "you continue to hold a special place in my heart.
"Τότε γιατί συνεχίζεις ετούτο τον ανόητο πόλεμο;""Then why do you continue this stupid war?"
- Όμως συνεχίζεις να μιλάς.And you continue to talk because...
- Εσύ, όμως, συνεχίζεις.You continue on, however.
" Αξιοποίηση συνεχίζει μετά από ηλεκτροπληξία."Seizing continues after electrocution.
" Ο Λέοναρντ συνεχίζει να επιμένει πως είναι γιατρός... "και αρνείται να με αφήσει να τον υπνωτίσω," γράφει."Leonard continues to insist he is a doctor, and even refuses to let me hypnotise him, " she writes.
"'λλα έργα στην περιοχή περιλαμβάνουν κατασκευή αυτοκινήτων και τηλεοράσεων..." (Τηλεόραση συνεχίζει χαμηλά)Other projects in the region include construction of car and TV... (TV continues quietly)
"Eίτε υπάρχει είτε όχι αίμα,.. εν μέσω του αγώνα για το στέμμα, μεταξύ των νόμιμων και παράνομων υιών, η χρηματιστηριακή του αξία συνεχίζει να αυξάνεται" Κυκλοφόρησε ένα άρθρο με αυτό τον τίτλο, και.."Whether or not there is blood being shed, and... amid the fight for the crown by the legitimate and illegitimate sons, their stock value continues to rise."Release an article with that title, and...
"Και τώρα συνεχίζουμε όπως τα είχαμε σχεδιάσει".And now we continue exactly as planned.
"Κρύψαμε τα κανό και συνεχίζουμε με τα πόδια.""Our canoes hidden, we continue on foot,
"συνεχίζουμε την γενναιόδωρη χρηματο- δότηση παρ' όλες τις κακές υπηρεσίες". - Μα, καθόλου."We are going to continue to tip generously despite the bad service." Not at all.
- Έτσι συνεχίζουμε το ψάξιμο.- So the search continues.
'Οσο συνεχίζετε να ζείτε σ' αυτό το μέρος, βρίσκεστε σε μεγάλο κίνδυνο.As long as you continue to live in this place, you're in danger.
- Αν κάνετε λάθος, συνεχίζετε να τρώτε.- If you make a mistake, just continue eating.
- Με χαρά συνεχίζετε το έργο του.Must be very gratifying to continue his work. Oh, indeed.
-Η αρμονία και η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών συνεχίζετε.-Interagency harmony and cooperation continues.
" Δυνατές καταιγίδες συνεχίζουν να ταλαιπωρούν σήμερα τα Αγγλικά νησιά."Severe storms continue to plague most of the British Isles today.
"Αρνούμαι τις μεθόδους που συνεχίζουν να ντροπιάζουν τη Γαλλία. ""l reject these methods "that continue to shame France.
"Δώστε τους Μπλακ Χίλς και τους παλιούς σας τόπους κυνηγιού σε μας αλλιώς θα σταματήσουμε να σας δίνουμε τρόφιμα, και θα σκοτώσουμε τον Καθιστό Ταύρο και όλους αυτούς που συνεχίζουν να πολεμούν"."Give the Black Hills and your old hunting lands to us or we will no longer feed you, and we will kill Sitting Bull and all those who continue to fight."
"Η δις Χάριγκτον είχε τόσα να μας πει και δεν θα παραλείψουμε ν' αναφέρουμε "το πόσο απεχθάνεται το θλιβερό θεατρικό φαινόμενο "των ώριμων ηθοποιών που συνεχίζουν ν' αναλαμβάνουν ρόλους που απαιτούν νιάτα και ζωντάνια, μακριές πλέον αναμνήσεις γι' αυτές"."Miss Harrington had much to tell and these columns shall report her faithfully about the lamentable practice in our theatre of permitting mature actresses to continue playing roles requiring a youth and vigour of which they retain but a dim memory."
"Γυμνή σ' ένα βρώμικο ντους, συνέχισα το ραντεβού μου με τον υπερτιμημένο αρθρογράφο".Naked in a grungy shower, I continued my meeting with the overrated columnist.
"έπρεπε κάποιος να έχει ειδικό κλειδί πρόσβασης για να ανοίξει την πόρτα στον 34ο όροφο." "'κουγα περίεργους ήχους από εκεί και συνέχισα ουσιαστικά προσπερνώντας εκείνο τον όροφο," "γιατί δεν τολμούσα να ανοίξω την πόρτα του 34ου ορόφου."You have to have a special access key to open the door on the 34th floor, so to find that there was strange noises there, I continued actually bypassing that floor because I didn't dare to open the door on the 34th floor
- Εγώ συνέχισα τις σπουδές μου.- Well, I continued my studies.
Έσωσα τον Ράντυ και συνέχισα την αναζήτηση συμβουλών πηγαίνοντας στο πιο ευτυ- χισμένο ζευγάρι που γνώριζα.I rescued Randy and continued my quest for relationship advice by going to the happiest couple I knew.
'Οχι, κοίταξα για 20 λεπτά και σταμάτησα... κι εσύ συνέχισες άλλες δύο ώρες.No, I looked for 20 minutes, and then I stopped... and you continued for another two hours.
- Αλλά συνέχισες να ψεύδεσαι και να εξαπάτησες και τον άνδρα σου και τον γιο σου.But you continued to lie and deceive both your husband and son.
Άντερσον, πήγες ενάντια στην συμβουλή μου, και συνέχισες με την αποστολή.. Και αυτό οδήγησε στον βίαιο θάνατο δύο Κινέζων... κάτω από την προστασία σου.Anderson, you went against my advice, and you continued with an operation that led to the violent deaths of two Chinese citizens under your protection.
Άντερσον, παρέλειψες τις συμβουλές μου, και συνέχισες μια επιχείρηση... που οδήγησε σε θάνατο δύο Κινέζων πολιτών... υπό την προστασία σου σε Αμερικάνικο έδαφος.Anderson, you went against my advice, and you continued with an operation that led to the violent deaths of two Chinese citizens under your protection on American soil.
"Όχι, φίλοι μου", συνέχισε, "εγώ είμαι το κόμμα"."No, my friends,"he continued, "I am the party."
"Βαρέθηκα σ'αυτό το μέρος," συνέχισε."I'm bored with this place," she continued.
"Ελάτε!", συνέχισε με τρεμάμενη φωνή. "Βιαστείτε!"Come, Come," he continued, his voice broken, sobbing.
"Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί Οι δύσκολες στιγμές που συνέβησαν μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, αν η νομοθεσία Greenback συνέχισε ως πρόεδρος Λίνκολν είχε την πρόθεση." Αντί υπήρχαν μια σειρά από "πανικοβάλλεται χρήματος" - αυτό που ονομάζουμε "κρίσεις" - που ασκούν πίεση στο Κογκρέσο να θεσπίσει νομοθεσία για να θέσει το τραπεζικό σύστημα υπό κεντρικό έλεγχο. ""The hard times which occurred after the Civil War could have been avoided if the Greenback legislation had continued as President Lincoln had intended. "Instead there were a series of 'money panics' - what we call ' recessions' - which put pressure on Congress to enact legislation to place the banking system under centralized control."
"Αφού αποφάσισε η μουσική δρόμος μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό 'αν ζείτε κοντά σε αυτό, και μετά συνεχίσαμε και τελικά έφτασε " στο Willow Springs.'Having decided the musical road might be a bit annoying 'if you live near it, we continued onwards and eventually arrived 'at Willow Springs.
- Αφού έφυγε, συνεχίσαμε το παιχνίδι.Once he was gone, we continued with the game.
- Προβληματιστήκαμε από αυτό αλλά συνεχίσαμε να ακολουθούμε τις οδηγίες του, να ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του η οποίες πέρασαν από γενεά σε γενεά.Our people were puzzled by this but they continued to adhere to his instructions, living their lives according to his teachings which they... passed down from generation to generation.
-Ετσι, συνεχίσαμε...-...so we continued--
- Δηλαδή πιστέψατε ότι ήταν δολοφόνος, αλλά συνεχίσατε τη σχέση μαζί του;So you believed him to be a murderer, but you continued to be romantically involved?
Ίσως κ.Μάρκους, σας άφησε όταν ανακάλυψε, ότι συνεχίσατε τη σχέση σας με τον αστυνόμο ΜακΚάντλς.Perhaps, Ms. Marcus, he left you after discovering you have continued your affair with Officer McCandless.
Εκτός από το να τον στείλετε φυλακή για κάτι που δεν έκανε, και ίσως να καταστρέψατε τη ζωή του ανεπανόρθωτα, συνεχίσατε να αφήνετε να αιωρείται η καταδίκη για βιασμό ενώ δικαζόταν για φόνο.In addition to sending this man to prison for something he didn't do, perhaps destroying his life irreparably, you continued to let that rape conviction hang over this man while he was being tried for murder.
Εν συντομία, εσείς συνεχίσατε να ζείτε μαζί... στις απέναντι πλευρές του διαδρόμου.In short you continued to live together... at opposite ends of the corridor.
- Ναι... Πολλοί συνέχισαν να πιστεύουν ότι είχε όντως σκοτώσει τον πατέρα της.Yep, many people continued to believe that she had, indeed, killed her father.
15,000 μηχανικοί και ανθρώπινοι οπαδοί συνέχισαν την διαδήλωση μπροστά από το δικαστήριο η μεγάλη διαδήλωση ενός εκατομμυρίου μηχανών...Fifteen thousand mechanicals and human sympathizers have continued their demonstration in front of the Albany courthouse in what has been dubbed the "Million Machine March."
Έγιναν φίλοι και συνέχισαν να συναντιούνται.They became friends and continued to socialize.
Έτσι συνέχισαν τις πρόβες τους, αλλά ο Mehrdad συνηδειτοποίησε ότι ο άνδρας αυτός δεν ήταν ο Makhmalbaf.So they continued with rehearsal, but Mehrdad had realized that the man wasn't Makhmalbaf.
Δε γνώριζα ότι τη συνέχιζα.I wasn't aware I was continuing it.
- Ανακάλυψα πως ο Δρ. Τσάιλς συνέχιζε τη γονιδιακή έρευνα του Δρ. Βόλσον.I discovered that Dr. Chiles was continuing Dr. Volson's genome research.
Ενώ η επανάσταση του Φάστ-Φούντ σάρωνε το έθνος το ποσοστό θανάτων από καρκίνο στην Αμερική συνέχιζε να αυξάνεται.While the fast-food revolution was sweeping the nation, the rate of cancer deaths in America was continuing to rise.
Μια φίλη μου μπήκε σε εργαστήριο της Λούθορ που συνέχιζε την έρευνα Λέβιτας.Mr. Doyle, a friend of mine stumbled into the LuthorCorp lab that was continuing the Levitas research. I think she was exposed--
Συνειδητοποιήσαμε ότι η πίεση του αίματος της συνέχιζε να πέφτει απότομα.She had massive internal haemorrhaging. We realized that her blood pressure was continuing to drop precipitously.
"C και M" σημαίνει συνεχίστε την αποστολή."Charlie and Mike" means continue mission.
"Παρακαλώ συνεχίστε να παρατηρήτε την ένδειξη μέχρι να βρεθείτε στον τερματικό."Please continue to observe the no smoking sign until well inside the terminal.
"Παρακαλώ, συνεχίστε να τον σκέφτεστε με καλοσυνάτο τρόπο, συνεχίστε να προσφέρετε προσευχές γι' αυτόν και να τον ενθαρρύνετε."Please continue to think of him kindly, continue to offer prayers for him and encourage him.
"Σας συμβουλεύουμε να συνεχίστε τις σπουδές". Δεν ξέρω αν εξηγούμαι; Ύστερα, τα γεγονότα της ζωής.."We suggest you continue your studies," but then life...
- Κυρία, συνεχίζοντας ν'αγαπάμε το μαλλί.- Amy: Ma'am, continuing to love the hair.
- Κύριε, είμαστε πρέπει να συνεχίσετε να κινείστε, συνεχίζοντας έξω από το κτίριο.FEMALE VOICE: This is not a drill. - Sir, we need you to keep moving, continuing out of the building.
- συνεχίζοντας μια πρακτική που ξεκίνησε τη ημέρα που πέθανε.- continuing a practice that began the day he died.
Έτσι, συνεχίζοντας με αυτό το σκεπτικό σχετικά με τον λογικό σχεδιασμό- τι έπεται στην εξίσωσή μας;So, continuing this train of thought regarding logical design- what is next in our equation?
"θα μπορούσαμε να έχουμε συνεχίσει να μαλωνουμε, αλλά έπρεπε να πηδήσουμε στην ξηρά "'We could've continued arguing, but we had to leap ashore...'
'ρα μένει το μικρό θέμα του κ. Τόμκινς να συνεχίσει να εργάζεται για σένα.That's good. So that just leaves the small matter of Mr Tomkins' continued employment with you.
Έπρεπε να είχα συνεχίσει.I should have continued.
Αν αυτό το μοτίβο είχε συνεχίσει στην παρούσα διαπαγετώδη, θα κατευθυνόμασταν σε μια νέα εποχή παγετώνων.If that pattern had continued into the present interglacial, we would now be heading into a new ice age.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

συνετίζω
communicate
συνηθίζω
become accustomed
συνοψίζω
have sex

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'continue':

None found.
Learning Greek?