Καταστέλλω (suppress) conjugation

Greek
20 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
καταστέλλω
I suppress
καταστέλλεις
you suppress
καταστέλλει
he/she does suppress
καταστέλλουμε
we suppress
καταστέλλετε
you all all suppress
καταστέλλουν
they suppress
Future tense
θα καταστείλω
I will suppress
θα καταστείλεις
you will suppress
θα καταστείλει
he/she will suppress
θα καταστείλουμε
we will suppress
θα καταστείλετε
you all all will suppress
θα καταστείλουν
they will suppress
Aorist past tense
κατέστειλα
I did suppress
κατέστειλες
you did suppress
κατέστειλε
he/she did suppress
καταστείλαμε
we did suppress
καταστείλατε
you all all did suppress
κατέστειλα
they did suppress
Past cont. tense
κατέστελλόμουν
I was suppressing communion
κατέστελλόσουν
you were suppressing communion
κατέστελλόταν
he/she was suppressing communion
κατέστελλόμαστε
we were suppressing communion
κατέστελλόσαστε
you all all were suppressing communion
κάτεστελλόνταν
they were suppressing communion
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
καταστέισου
you suppress!
καταστείλετε
you all be suppressing communion!
Perfective imperative mood
να καταστέλλεις
you be suppressing communion!
καταστέλλετε
you all be suppressing communion!

Examples of καταστέλλω

Example in GreekTranslation in English
Λοιπόν, καταστέλλεις ναρκωτικά ή τα πουλάς;Well, are you suppressing drugs or selling them?
Να δω αν καταστέλλεις κάποιες ανα- μνήσεις.See if you're suppressing any memories?
Απλώς τα καταστέλλεις.You are simply suppressing them as VuIcans do.
Νομίζεις ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό, από όλους εμάς που μαθαίνουμε να πολεμάμε, μαθαίνουμε να καταστέλλουμε την οργή για μεγαλύτερη επιδεξιότητα;You think this is any different than any of us learning combat, learning to suppress rage for greater skill?
Δεν καταστέλλουμε το ανοσοποιητικό σύστημα, το αλλάζουμε.So we don't suppress the immune system... we change it.
Είναι σαν βαμπίρ κύτταρα, που καταστέλλουν τον ΕΙ.It's as if the vampire cells suppressed EV.
- Τα φάρμακα καταστέλλουν τον μυελό του.- Meds are suppressing his bone marrow.
Τέρμα τα γ-ξωτικά που καταστέλλουν την θέλησή μας.No more G-Gnomes suppressing our wills.
Σύντομα αυτά δε θα μπορούν να καταστέλλουν την ασθένεια.Soon those won't suppress it any more.
Θέλω να πω ότι όλα αυτά καταστέλλουν την επιθυμία σου... ως άνθρωπο.I mean all that lust you suppress... as human.
Και ότι θα καταστείλει τις δυνάμεις σου .And that will suppress your powers.
Η πρεδνιζόνη θα καταστείλει το ανο- σοποιητικό της, ίσως την σκοτώσει.Kaufman's prednisone will suppress her immune system--could kill her.
Αν του κάνουμε περισσότερες από μία αγωγή θα καταστείλουμε τη λειτουργία των επινεφριδίων.Giving the baby more than one course will suppress adrenal gland function.
'πλα κατέστειλα τις αληθινές αλλά το έκανα από αγάπη.I just suppressed the real ones, but i did it out of love.
Νόμιζα ότι ο ορός υποτείθεται πως θα την κατέστειλε.I thought the serum was supposed to suppress that.
Χρησιμοποίησα το αίμα της για να δέσω το ξόρκι... που κατέστειλε την πλευρά του λυκανθρώπου τού Νικλάους.I used her blood to bind the spell that suppressed Niklaus' werewolf aspect.
Η κυβέρνηση Τσάβες κατέστειλε τις ειρηνικές διαδηλώσεις... πυροβολώντας άοπλους ειρηνικούς διαδηλωτές, με αποτέλεσμα 10 νεκρούς και 100 τραυματίες.The Chávez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in ten killed and 100 wounded.
Ο γιατρός κατέστειλε τις μνήμες.The Doctor was able to suppress the memories.
Καταστέλλοντας το μετασχηματιζόμενο DNA, κατέστειλε και τη γονιμότητα σου επίσης.By suppressing your transformative DNA, she was suppressing your fertility as well.
Έγινε πιο άρρωστος όταν καταστείλαμε το ανοσοποιητικό του.He got sicker when we suppressed his immune system.

More Greek verbs

Other Greek verbs with the meaning similar to 'suppress':

None found.
Learning Greek?