Καθιστώ (make) conjugation

Greek
39 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
καθιστώ
I make
καθιστάς
you make
καθιστά
he/she makes
καθιστούμε
we make
καθιστάτε
you all make
καθιστούν
they make
Future tense
θα καταστήσω
I will make
θα καταστήσεις
you will make
θα καταστήσει
he/she will make
θα καταστήσουμε
we will make
θα καταστήσετε
you all will make
θα καταστήσουν
they will make
Aorist past tense
κατέστησα
I made
κατέστησες
you made
κατέστησε
he/she made
καταστήσαμε
we made
καταστήσατε
you all made
κατέστησαν
they made
Past cont. tense
καθιστούσα
I was making
καθιστούσες
you were making
καθιστούσε
he/she was making
καθιστούσαμε
we were making
καθιστούσατε
you all were making
καθιστούσαν
they were making
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
be making
καθιστάτε
make
Perfective imperative mood
make
καθιστήστε
make

Examples of καθιστώ

Example in GreekTranslation in English
Γιατί αυτό συμβαίνει, όταν το καθιστάς δικό μας πρόβλημα.'Cause this is what happens when you make it ours.
"Ενώ το απτό έχει πλεονεκτήματα, το άπιαστο το καθιστά χρήσιμο."Thus while it is the tangible has advantages, It is the intangible that makes it useful.
"Η Foxhound διαθέτει επίσης ένα V-σχήμα κύτους να εκτρέψει ορυχείο εκρήξεις 'και χάρη σε state-of-the-art πανοπλία του, ζυγίζει "Μόλις επτάμισι τόνων, 'που το καθιστά ένα featherweight γύρω από αυτά τα μέρη κάνει".'The Foxhound also has a V-shaped hull to deflect mine blasts 'and thanks to its state-of-the-art armour, it weighs 'just seven and a half tonnes, 'which makes it a featherweight around these parts.'
"Ο άδειος χώρος μέσα στο δοχείο το καθιστά χρήσιμο."It is the empty space within the vessel That makes it useful.
'ρα αυτό με καθιστά ύποπτο;It makes a coincidence and I'm not a big fan of them.
Αν ελέγχουμε τη γη τους, τους καθιστούμε ενοικιαστές.If we control their land, we make them tenants.
Και εμείς σαν Αμερικάνοι... εσείς που είστε πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών... πρέπει να σιγουρευτείτε πως το έθνος μας... έχει κεντρικό πιστεύω. Και αν καθιστούμε αυτές τις φιλοσοφίες σωστά. Τότε η ελευθερία μας είναι εγγυημένη.And we, as Americans those that are citizen of the United States you need to make sure our nation has a core belief and as we settle those philosophies correctly then our freedom is guaranteed.
Και στο τέλος τους καθιστούμε ξεχωριστούς.And in the end we make them special.
Παραχαράσσοντας αστυνομική αναφορά το καθιστάτε δύσκολο για μια γυναίκα που έχει βιαστεί να βγει και να το πει.You realize that by falsifying a police report, you make it incredibly difficult for any woman who has been raped to come forward.
"...το καθιστούν εντελώς απαράδεκτο.""...make this completely unacceptable."
"Οι εφημερίδες, ο Τόνυ και ένα σωρό μικροπράγματα το καθιστούν αδύνατον."The newspapers, Tony and a million things make it impossible.
"Τα σκληρά κεφάλια και δυνατά χέρια τούς καθιστούν μαχητές.""Their hard heads and strong hands make them great fighters.
"αλλά είναι οι άδειοι χώροι που το καθιστούν βιώσιμο."But it is these empty spaces that make the room livable.
'Οταν αποδέχτηκα την χάρη, κατέστησα πολύ καθαρά... ότι μετάνιωσα γι'αυτά που συνέβησαν και είδα, στην πραγματικότητα, μια συγγνώμη για αυτά που συνέβησαν...εντούτοις...When I accepted the pardon. In that I made it very clear... that I regretted what had happened. And to what's, in effect, an apology for what had happened.
Όταν η επόμενη βόμβα εκραγεί και χιλιάδες ακόμη πεθάνουν, όλοι θα θυμούνται ότι εγώ το κατέστησα εφικτό.CHLOE: You can't blame yourself. When the next bomb goes off, and thousands of more people die, everybody will remember that I was the one that made it possible.
Δεν ξέρω αν μπορώ κατέστησα σαφές.I don't know if I made that clear.
- Φυσικά. Το κατέστησες σαφές σε όλους.Don't worry, you made that clear to everyone.
Έβαλες σε κίνδυνο το έθνος μας και μας κατέστησες ένα υποτελές κράτος! Αγνώμων ηλίθιε!You've put our nation in danger and made us a tributary state!
Έλα γιαγιά, το κατέστησες σαφές, αλλά δεν έχω που αλλού να πάω.Come on, Grandma, you made your point, but I got no place else to go tonight.
Έχω πάει μπρος πίσω αρκετές φορές, ...και το κατέστησες σαφές χθες, πώς αισθάνεσαι.Now, I have been over this back and forth several times, and you made it pretty clear yesterday how you felt.
-Ο στρατηγός Gehlen κατέστησε σαφέςGehlen made it clear-- -Gen.
Auma ονομάζεται η τοπική οπλαρχηγών ασφάλεια μας σύμβουλος κατέστησε σαφές δεν ήμασταν ασφαλείς σε Kogelo πιαAuma called the local chieftains. Our security advisor made it clear we were not safe in Kogelo anymore.
Debbie κατέστησε εύκολο για Braden.Debbie made it easy for Brayden.
Louis κατέστησε σαφές ότι είναι πρόθυμος να θυσιάσει Ava.Louis made it clear he's willing to sacrifice Ava.
- Εμείς το καταστήσαμε αδύνατο για εκείνη να την κρατήσει.- We made it impossible for her to keep it.
- Το καταστήσαμε αυτό αδύνατο.We made that impossible.
Και σκέφτηκα καταστήσαμε σαφές με τον συνεργάτη Gibbs.And I thought we made it clear to Agent Gibbs.
Πιστεύω ότι μόλις το καταστήσαμε σαφές.I believe we just made that perfectly clear.
- Εσχάτως, όταν το συζητήσαμε καταστήσατε σαφές πως δεν θέλατε να υποστείτε έναν τέτοιον υποβιβασμό.When we last discussed it, you made it quite clear that you didn't wish to plunge down the ladder of preferment.
Εσείς το καταστήσατε δυνατό.You made this possible.
Η Υποπλοίαρχος Τσέιζ είναι εκτός με άδεια εγκυμοσύνης... ο Μίλερ είναι πίσω στη Γη... αναρρώνοντας από συνεχείς τραυματισμούς σε αερομαχίες... ενάντια σε Επιδρομείς στα ανοικτά της Ιώ πριν από κάνα δυο μήνες... και το υπόλοιπο πλήρωμα ήταν απασχολημένο... στο να παρακολουθεί τις περιπέτειές σας, κύριε... από τότε που καταστήσατε γνωστό ότι ο Κλαρκ ήταν υπεύθυνος... για τη δολοφονία του Σαντιάγκο.Good. Lieutenant Chase is out on pregnancy leave... Miller is back Earthside recuperating from injuries he sustained in a firefight... against raiders off of lo a couple of months ago... and the rest of the crew has been busy following your adventures, sir... ever since you made it known Clark was responsible... for Santiago's assassination.
Άγιέ μου Αντώνιε, συ που είσαι ο πιο πράος μεταξύ των Αγίων, συ που η αγάπη σου για το Θεό και πάντα τα πλάσματά Του σε κατέστησαν άξιο κάτοχο θαυματουργών δυνάμεων εν ζωή.Oh, Holy St Anthony, gentlest of Saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on Earth to possess miraculous powers.
Όσοι ήρθαν πριν από μας κατέστησαν βέβαιο ότι δεν μπορεί να υπάρξει παλινδρόμηση.Those that came before us made certain that there could be no indecision.
Η επιστήμη έχει σπάνια την ευκαιρία να μελετήσει από κοντά αυτές τις αμφιλεγόμενες εκδηλώσεις όπως αυτές που κατέστησαν τον Σάιμον Σίλβερ διάσημο.Science has rarely had the chance to study at close hand such controversial manifestations as those which have made Simon Silver famous.
Η κυβέρνηση, δημιουργεί λίστα με άτομα που περικυκλώνουν. Και μου κατέστησαν σαφές ότι εάν δεν πάω μαζί τους, η Κλαίρ θα είναι στη λίστα.(Mr. Bennet) The government is putting together a list of people they are rounding up, and they have made it very clear to me that if I am not on board, that Claire will be on that list.
" Θα είμαι στο κλαμπ με Long νησί μου και μου λιπαρά, καθιστώντας το χειροκρότημα ""I'll be in the club with my Long Island and my fatty, making it clap!"
"τους προστατεύουν από όπλα, καθιστώντας τους άτρωτους.""seem to protect them from weapons, making them nearly invulnerable."
- ...καθιστώντας αναπόφευκτη τη σύγκλιση....making convergence inevitable.
. Αλλά όταν ο Conner ξεκίνησε... την έκτροπη του νερού... καθιστώντας ατό νησί, ιδιωτική του τουαλέτα, ποιος πήρε την ευθύνη;But when Conner here... started diverting the water supply... and making this island his own private toilet, who got the blame?

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

εγκαθιστώ
install

Other Greek verbs with the meaning similar to 'make':

None found.
Learning Greek?