Εργάζομαι (work) conjugation

Greek
55 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
εργάζομαι
I work
εργάζεσαι
you work
εργάζεται
he/she does work
εργαζόμαστε
we work
εργάζεστε
you all all work
εργάζονται
they work
Future tense
θα εργαστώ
I will work
θα εργαστείς
you will work
θα εργαστεί
he/she will work
θα εργαστούμε
we will work
θα εργαστείτε
you all all will work
θα εργαστούν
they will work
Aorist past tense
εργάστηκα
I did work
εργάστηκες
you did work
εργάστηκε
he/she did work
εργαστήκαμε
we did work
εργαστήκατε
you all all did work
εργάστηκα
they did work
Past cont. tense
εργαζόμουν
I was workking tired
εργαζόσουν
you were workking tired
εργαζόταν
he/she was workking tired
εργαζόμαστε
we were workking tired
εργαζόσαστε
you all all were workking tired
εργάζονταν
they were workking tired
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
εργάσου
you work!
εργαστείτε
you all be workking tired!
Perfective imperative mood
να εργάζεσαι
you be workking tired!
εργάζεστε
you all be workking tired!

Examples of εργάζομαι

Example in GreekTranslation in English
Όσο ο Ζυβ θα κρατείται, είναι καλύτερο για μένα να είμαι ελεύθερος και να εργάζομαι για λογαριασμό του, για να αποδοθεί δικαιοσύνη το ταχύτερο δυνατόν. Ιερώνυμος ΦαντόρWhile Juve is at the Station, it is better that I am free to work on his behalf to see that justice is done as soon as possible.
Θα αρχίσω αμέσως να εργάζομαι.I'll begin at once to work out the counteractive.
Και ότι εγώ εργάζομαι και έχουμε ένα μικρό σπίτι...I go to work. We have a little home together.
Διότι, Κα. Μάνλεϊ, ο άντρας μου δεν θέλει να εργάζομαι τα Σαββατοκύριακα.Because, Mrs. Manleigh, my husband doesn't like me to work on weekends.
Πρέπει να σταματήσεις να εργάζεσαι για τους διπλωμάτες και αντί αυτού, να δουλέψεις για μερικούς γέρους.You should stop working for the diplomats, and work for a bunch of old men instead.
Πού μένεις και πού εργάζεσαι;Where do you live and where do you work?
Θα προτιμούσα να μην εργάζεσαι.I'd rather you don't work.
Χαίρομαι τόσο που σε βλέπω να εργάζεσαι ξανά.So nice seeing you back at work again.
Πώς μπορείς να κάθεσαι να εργάζεσαι για ανθρώπους σαν κι αυτούς;How can you stand working for people like that?
Αλλά μέχρι το κάνουμε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, έτσι;But until we do, keep on working, will you?
Σ' εμάς, εργαζόμαστε εδώ και 10 χρόνια γι αυτό.Simple enough, but nobody ever thought of it. In my country, we've been working on it for 10 years.
Σήμερα εργαζόμαστε μαζί... στο βάλτο.Today we work together... in the swamp.
Μόλις αφιχθήκαμε στο αεροδρόμιο του Le Bourget. και εργαζόμαστε για την προετοιμασία της υποδοχής... του διάσημου πιλότου Andre Jurieux που μόλις πέτυχε μια καταπληκτική επίδοση.We're here at Le Bourget airfield, working our way through the crowd that's turned out to welcome the famous aviator André Jurieu, who has just performed a tremendous feat:
Πρόκειται νά εργαζόμαστε ακόμα καί μισοπεθαμένοι.I'm gonna work you half to death.
Μπαίνουν στο εσωτερικό του εργαστηρίου, όπου μεταλλουργοί, μηχανικοί, ζυγιστές, ξυλουργοί, ταπετσιέρηδες και άλλοι, ... εργάζονται σκληρά, για την ολοκλήρωση του σκάφους.We enter the interior of the workshop where smiths, mechanics, weighers, carpenters, upholsterers, et cetera are working hard at the completion of the machine.
Αυτά τα καθάρματα εργάζονται και τη νύχτα.Those bastards work nights too.
Εγώ εργάζονται για σένα, ή εσύ εργάζεσαι για μένα;Am I working for you, or you working for me?
Ο Γκάμπι Ράιβερς και ο Τζο Χέρνγκερ... ξέρεις, τα αγόρια που εργάζονται σε μένα κάτω στο κουρείο μου... λοιπόν, ήρθαν να με δουν απόψε και ήθελαν να βγούμε στην παλιά πόλη.Gabby Rives and Joe Herringer- you know, the boys that work for me down at my barbershop- well, they comes to me tonight and wants me to go over to old town.
Προφανώς, το αφεντικό πήρε τον εξεταστή κυρία που εργάζονται για εμάς τώρα.Apparently, the boss got that investigator lady working for us now.
Καταλαβαίνω τώρα οτι τώρα θα εργαστώ στήν αγάπη Σαν μια τελευταια στασηI realize now as of now I only will work to love like a last stand
Κάποιος θα εργαστεί εκεί για μια μέρα, ως οδηγός.One of us will work there as a driver for a day.
Τότε, σε αυτήν την περίπτωση θα ενημερώσω την ομάδα σας σε ποιο είδος όπλων θα εργαστεί και σε ποια όχιIf that's the case, I'll brief your team on what kind of weapons will work and what won't.
Εάν ένα ζευγάρι κοιμόταν σε ενα κρεβάτι τότε θα πρέπει να ζήσουν μαζί για πάντα αλλιώς η κατάρα της Yanzhi θα εργαστείIf a couple has slept on that bed then they should live together forever otherwise the curse of Yanzhi will work
Ναι, έτσι, εκτός αν μπορούμε να τραβήξουμε έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία πυρκαγιάς ποιος θα εργαστεί δωρεάν δικαίωμα από τους γαιδάρους μας, όποιος είναι σχεδόν αδύνατοςYeah, so, unless we can pull a trained fire professional who will work for free right out of our asses, which is practically impossible...
To ΕΣΑΜ θα εργαστεί πάνω στη συντριβή κι εμείς στο φόνο.NTSB will work their crash, and we'll work our murder.
Αλλά σας διαβεβαιώ, ότι θα εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.But I assure you we will work as quickly as possible.
Βγάλτε το βιβλίο σας των αγγλικών, θα εργαστούμε πάνω στην προφορά.Take out your English book, we will work on pronunciation.
Η ακτοφυλακή και ο στρατός θα εργαστούν προς εφαρμογή αυτού του σχεδίου.The Coast Guard and the Army will work to implement this defense plan.
Σωστα, όλοι αυτοι οι πρόσφυγες θα εργαστούν για ψίχουλα.Right, all these refugees will work for crumbs.
Ελπίζω ότι όλοι οι υπότροφοι του Σουνγκ Κιουν Κουαν... θα εργαστούν με την σκέψη της Πολιτικής Αρμονίας... στο Ιμπ Τσονγκ Τζε και στο Πρωτάθλημα Τζανγκτσιγκι.I hope that all Sung Kyun Kwan scholars will work with political harmony mindset at the Ip Chung Jae and the Jangchigi Tournament.
Ίσως αυτό που να χρειάζεται, είναι ηθικοί άνθρωποι στην κυβέρνηση οι οποίοι θα εργαστούν για την ευημερία όλων μας.Maybe what are needed are ethical people in government who will work toward everyone's well-being.
Ο Serge Ahmed, ο οποίος είναι τώρα στο Μπορντό, στη Γαλλία, δημοσίευσε μια πραγματικά άψογη μελέτη όπου ουσιαστικά έδειξε ότι οι αρουραίοι θα εργαστούν σκληρότερα για τη ζάχαρη από ό, τι για την κοκαΐνη.Serge Ahmed, who's now in Bordeaux, in France, published a really cool study where he basically showed that rats will work harder for sugar than they will for cocaine.
Εν τω μεταξύ, εργάστηκα.Meanwhile, I worked.
Λοιπόν, εργάστηκα μέχρι περίπου τις 3:30 ή ίσως τέσσερις παρά τέταρτο όταν ήρθε ο Τσάρλι Κόριγκαν και είπε ότι ο αδερφός του ο Ντέιβ μόλις βγήκε απ'τη φυλακή, όπου έκανε απεργία πείνας για 18 ημέρες.Well, I worked on till about half past three or maybe a quarter to four, when Charlie Corrigan came in and said his brother Dave was just out of prison.
Μα εργάστηκα στο τμήμα συσκευασίας σας τρία χρόνια, Κε. Χόλλινγκσγουεϊ.But I worked in your shipping room three years, Mr. Hollingsway.
Μου άρεσε που εργάστηκα για σένα.I enjoyed working for you.
Μπορώ να σκηνοθετήσω καλλίτερα από τους περισ- σότερους σκιτζήδες για τους οποίους εργάστηκα.I can direct better than most of the hacks I work for.
-Ω, πρόσεξα ότι εργάστηκες στο τελευταίο.- Oh, I noticed you worked on the last one.
Ελπίζω να μην εργάστηκες πολύ σκληρά.I hope you didn't work too hard. All finished.
Να, εργάστηκες σε νοσοκομείο στην Ρώμη, όχι;Well, you worked in a hospital in Rome, no?
-...δεν εργάστηκες πέρυσι.-...youdidn'tworkenoughlastyear.
Νόμιζα ότι εργάστηκες για τον αδελφό μου.I thought you worked for my brother.
Με πρόσεχε και εργάστηκε για μένα και αγωνίστηκε για μένα, με προστάτεψε.She's looked after me and worked for me, and fought for me, protected me.
Στο σύντομο διάστημα που εργάστηκε σε μας, την έκρινα αξιόπιστη.For in the short time that Emily worked for us, I found her most dependable.
Ο Ogata, εργάστηκε!Ogata, it worked!
Ο Λάιλ Έντικοτ εργάστηκε εδώ στο Μουσείο Τέχνης του Μανχάταν... ως βοηθός μου μέχρι τις 12 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου απεδείχθη ικανός και αξιόπιστος εργαζόμενος.Lyle Endicott worked here at the Manhattan Museum of Art... as my assistant until May 12... during which time, he turned out to be a very dependable worker.
Μετά πήγαμε στη Καλιφόρνια. Η μητέρα που εργάστηκε στα εργοστάσια αεροπλάνων.And then we moved to California, where Mother could get work in the airplane factories.
Και αυτή είναι η περιοχή που εργαστήκαμε εδώ ακριβώς--Ο μικρός εφημεριδοπώλης.And this is the area we're working on right here-- the newsboy.
Αν φεύγαμε τώρα, όλα αυτά για τα οποία εργαστήκαμε, θα χάνονταν.If we were to run now, all we've worked for would be lost.
- Μα κύριε, εργαστήκαμε πολύ στενά με αυτούς τους διαφημιστές.But, sir, we've worked so closely with Spot Checker.
Μπορούμε να σώσουμε όλα γιά τα οποία εργαστήκαμε και μπορούμε να της δείξουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πλάσμα στο σπίτι μας.We can save everything we've worked for and we can show her there is no creature in our house.
Κατόπιν εργαστήκαμε στην κάτω γνάθο για να τακτοποιήσουμε το επάνω κόκαλο.Then we worked on the mandible to square up the bone.
Όχι Μείνε εδώ και εργάσου.No. Stay here and work.
Σύνελθε και εργάσου σκληρά.Pull yourself together and work hard.
Κάτσε εδω, εργάσου σκληρά και θα ανήκεις στην οικογένεια.Do well here, work hard and you'll be one of the family.

More Greek verbs

Similar

εδράζομαι
found

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'work':

None found.
Learning Greek?