Εξάγω (export) conjugation

Greek
22 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
εξάγω
I export
εξάγεις
you export
εξάγει
he/she does export
εξάγουμε
we export
εξάγετε
you all all export
εξάγουν
they export
Future tense
θα εξαγάγω
I will export
θα εξαγάγεις
you will export
θα εξαγάγει
he/she will export
θα εξαγάγουμε
we will export
θα εξαγάγετε
you all all will export
θα εξαγάγουν
they will export
Aorist past tense
εξήγαγα
I did export
εξήγαγες
you did export
εξήγαγε
he/she did export
εξηγάγαμε
we did export
εξηγάγατε
you all all did export
εξήγαγα
they did export
Past cont. tense
έξαγόμουν
I was exporting myself
έξαγόσουν
you were exporting yourself
έξαγόταν
he/she was exporting himself
έξαγόμαστε
we were exporting ourselves
έξαγόσαστε
you all all were exporting yourselves
έξαγόνταν
they were exporting themselves
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
εξάγασου
you export!
εξαγάγετε
you all be exporting yourself!
Perfective imperative mood
να εξάγεις
you be exporting yourself!
εξάγετε
you all be exporting yourself!

Examples of εξάγω

Example in GreekTranslation in English
Χρησιμοποιώ τις διπλωματικές μου επαφές και εξάγω πολιτισμικούς θησαυρούς... από χώρες που τους έχουν διώξει αυτούς.It's because I use my diplomatic contacts to export cultural treasures... from countries which tell them to take a hike.
Θα εξάγω γερμανικά αριστοτεχνήματα σε όλο τον κόσμο.I'm going to export German craftsmanship all over the world.
Α, και μην ξεχάσεις το "εξάγεις ή πεθαίνεις".And don't forget all that bunk about export or die.
Τώρα, το Τελωνείο τα θεωρεί ιατρικό εξοπλισμό, έτσι πριν τα εξάγεις, χρειάζεσαι ένα Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη.Now, Customs and Excise designates them as medical equipment, so before you can export them you need an end-user certificate.
Τότε είναι δουλειά σου να γνωρίζεις ότι είναι παράνομο να τα εξάγεις.Then it's also your business to be aware of the fact that it's illegal to export these overseas.
Ελπίζω να μπορείς να εξάγεις, το ίδιο επιτυχημένα.Your exporting skills better be just as good.
Προσευχόμαστε στο Θεό να δίνει... στους κυβερνήτες και τις κεφαλές του κράτους τη δύναμη... να κρατάνε τα σύνορά μας ανοιχτά... ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εξάγουμε κρέας.We pray to God to give our... governors and heads of states the wisdom... to keep our borders open... so that we can continue to export meat.
Νομίζω ότι...δυστυχώς, εξάγουμε τρόμο.I think that... Unfortunately, I think that we're exporting it.
Μια λιχουδιά που εξάγουμε στην Βόρεια και Νότια Αμερική.A delicacy we export to North and South America.
Της αρέσει, να το εξάγουμε! Κόλλα το!She loves it, let's export it!
Ναι... από το προϊόν που εξάγουμε ...στήν Αμερική ... δεν παράγουμε καθόλου από αυτό.Yes...of the product we export into we produce none of it.
Αντί να εξάγουν τις δουλειές μας στο Μεξικό... εισάγουν Μεξικάνους να τις πάρουν.Instead of exporting our jobs to Mexico... they're importing Mexicans to take our jobs.
Την Χρυσή Δόξα ... που σύντομα θα εξάγουν την κοινή μας γενναιοδωρία... στις Η.Π. τής Αμερικής.The Golden Glory... which will soon be exporting our shared bounty to the United States of America.
Βέβαια, τα καλύτερα κομμάτια... δεν τα εξάγουν ποτέ, βλέπεις.Sure, the best pieces, they never export, you see.
Οπότε αν "εξάγουν" την εκδίκησή τους, όπως και τα ναρκωτικά τους... είναι ζητούμενο.Now, whether that means they're exporting their methods as well as their materials, that's the question.
Δεν φαίνετε να εξάγουν πολύ βαρβαρίτη.Doesn't look like they're exporting much barbarite though:
Έκανα εισαγωγή ηρωίνης στην κυκλοφορία του αίματος μου, και εξήγαγα εμετό και ούρα, σε οποιοδήποτε στενάκι ήμουνα καλεσμένος.Import heroin into my bloodstream, I would export vomit and urine into whatever alley would have me as a guest.
Ως τότε, η χώρα παρήγαγε το 95% από ό,τι κατανάλωνε... και εξήγαγε μηχανοκίνητα εργαλεία κοπής, τρένα... και ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσεως.Until then, the country produced 95% of what it consumed and exported machine-tools, trains, and household electrical goods.
Και ακόμη καλύτερα νέα, από τη στιγμή που εξήγαγε αρχεία σε τόσο μικρό εύρος ζώνης.Even better news, since it was exporting files at such a low bandwidth .
Η αποικία εξήγαγε πρώτες ύλες... και έκανε εισαγωγή μιας άλλης πρώτης ύλης: φυλακισμένους.The colony exported raw materials. A material matter primitive: prison.
Το μεσιτικό γραφείο εξήγαγε μεγάλα φορτία θρησκευτικών αγαλμάτων με προορισμό μια εκκλησία στο Λ.Α.The brokerage firm was exporting a large shipment of religious statues destined for a church in Los Angeles.
Συνειδητοποιείτε πόσο μαλλί εξήγαγε η χώρα πέρυσι;Do you realize how much this country exported last year?

More Greek verbs

Related

παράγω
produce

Similar

ανάγω
raise
απάγω
abduct
εξέχω
stand out
υπάγω
place under

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'export':

None found.
Learning Greek?