Ελπίζω (hope to) conjugation

Greek
42 examples
This verb can also have the following meanings: hope, expect to, have hope

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
ελπίζω
I hope to
ελπίζεις
you hope to
ελπίζει
he/she hopes to
ελπίζουμε
we hope to
ελπίζετε
you all hope to
ελπίζουν
they hope to
Future tense
θα ελπίσω
I will hope to
θα ελπίσεις
you will hope to
θα ελπίσει
he/she will hope to
θα ελπίσουμε
we will hope to
θα ελπίσετε
you all will hope to
θα ελπίσουν
they will hope to
Aorist past tense
έλπισα
I hoped to
έλπισες
you hoped to
έλπισε
he/she hoped to
ελπίσαμε
we hoped to
ελπίσατε
you all hoped to
έλπισαν
they hoped to
Past cont. tense
έλπιζα
I was hoping to
έλπιζες
you were hoping to
έλπιζε
he/she was hoping to
ελπίζαμε
we were hoping to
ελπίζατε
you all were hoping to
έλπιζαν
they were hoping to
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
έλπιζε
be hoping to
ελπίζετε
hope to
Perfective imperative mood
έλπισε
hope to
ελπίσετε
hope to

Examples of ελπίζω

Example in GreekTranslation in English
Θα σε δω ποτέ ή να ελπίζω να σε πετύχω τυχαία σε κάποιο δρόμο στο Μπρούκλιν;Am I ever gonna see you, or do I have to hope to run into you again on a street in Brooklyn?
'σχετα με το τι ελπίζεις να μάθεις όταν τον βρεις, πρώτα επείγει η ταξινόμηση των μυκήτων από τα θύματα.Whatever you hope to learn by finding him, we have to first make a classification of the fungi from the victims.
- Δεν ελπίζεις σε κάποιο κέρδος από το γάμο, σωστά;- So you can't hope to benefit from the marriage?
- Δεν ξέρω τι ελπίζεις να καταφέρεις.I don't know what you hope to accomplish.
- Δεν ξέρω τι ελπίζεις να πετύχεις...I don't know what you hope to achieve by ...
"O Πoλ Φιvτς ελπίζει vα βρει τo μεγάλo έρωτα. ""Paul Finch hopes to find le grand amour."
- Μπορεί να ελπίζει να κάμψει το ηθικό των στρατιωτών μας και να λιποτακτήσουν.- Maybe he hopes to demoralize the soldiers we have into deserting.
- Ρώτα τον εγγονό μου... τι ελπίζει πως θα βρει σε κάποια χώρα όπου μπορεί να ζήσει μόνος του... ξέροντας ότι δραπέτευσε από τις υποχρεώσεις του.- Ask my grandson... where he hopes to find a land where he can live with himself... when he knows he's run away from his obligations.
- και ελπίζει να δει τον παππού του σύντομα.- and hopes to see his granddaddy soon.
"Ίσως το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να ελπίζουμε, ώστε να καταλήξουμε με τις σωστές ενοχές"."Maybe all one can do is hope to end up with the right regrets."
"Και ελπίζουμε πάντα να είμαστε άξιοι της αγάπης Σου." " Αμην." "Αμην."And I hope to always be worthy of your Charnelle love.
- Γδύνεσαι και ελπίζουμε να μην υπάρχει ελιά.You drop trou, and we hope to God there's no mole.
- Δε μπορούμε να ελπίζουμεWe cannot hope to li-- Stop!
- Ο Χάρρυ λέει ότι ελπίζετε πως οι άντρες σας θα φτάσουν απαρατήρητοι στη γέφυρα.- Harry tells me that you hope to get your men to the wheelhouse unobserved.
- Τι ελπίζετε να της δείξετε; - Γιατί το Ντάουντον είναι σημαντικό.What do you hope to show her?
Έτσι εσείς οι Λονδρέζοι ελπίζετε να γοητεύσετε μια κυρία;This the way you London boys hope to charm a lady, is it?
Όσο θα λείπω... θέλω να γράψετε γιατί ήρθατε και τι ελπίζετε να πετύχετε.Now, I'm going to show the Monks around, and while I'm gone I would like for you to write down... why you came and what you hope to accomplish while you're here.
"...να ανέβουν στον Δράκο μαζί του..." "...μπορούν να ελπίζουν ότι θα ξεπλύνουν αυτήν τη ντροπή", λέει."to ascend to the Dragon with him, can they hope to wipe out this shame", he says.
-Οι παραγωγοί ελπίζουν να το φέρουν στη Νέα Υόρκη.- Producers hope to bring it to New York. - Of course.
Αλλά αυτοί που ελπίζουν να βρουν θεραπείες για ανθρώπινες αρρώστιες προκαλώντας εσκεμμένα βασανιστήρια σε ζώα, διαπράττουν δυο θεμελιώδη λάθη.But those who hope to find remedies for human ills by inflicting deliberate sufferings on animals commit two fundamental errors in understanding.
Αυξάνοντας τον αριθμό των Αμερικανών που μπορούσαν να ελπίζουν ότι θα αποκτήσουν δικό τους σπίτι η κυβέρνηση Ρούσβελτ πρωτοστάτησε στην ιδέα μιας δημοκρατίας που βασίζεται στην ιδιοκτησίαIn radically increasing the number of Americans who could hope to own their own homes, the Roosevelt administration pioneered the idea of a property-owning democracy.
Ποσό συχνά σ' έβλεπα στα όνειρά μου! Πόσες φορές έλπισα ότι θα σε ξαναδώ, έστω για μια φορά!How often have I seen you in my dreams, how many times have I hoped to see you again, just once again.
Έναν κατάσκοπο του εχθρού που έλπιζα να τον κάνω διπλό.An enemy spy I was hoping to turn double.
Δε θέλω να σε προσβάλω, αλλά έλπιζα να δω τη Σούζι απόψε.No offense, but I was hoping to see susie tonight.
Δουλεύω διπλοβάρδια και έλπιζα να λείψω λίγο αυτήν τη μέρα.I'm working a double and I was hoping to pick up my chip on the actual day.
Και έλπιζα να το αφήσω στα παιδιά μου όταν θα φύγω.And I was hoping to leave it to my kids after I'm gone.
'Ισως έλπιζε ότι θα έσωζε τη γυναίκα του από κάτι χειρότερο.Maybe he was hoping to save his wife from something worse.
Η γιαγια έλπιζε να μπορούσε να προσκαλέσει τον κ. Γκρίβι.Grandma was hoping to invite Mr. Greevy for Thanksgiving.
Η δουλειά ήταν σε παιχνιδάδικο ενός Ιρακινού. Που έλπιζε να αποθαρρύνει το κλέψιμο στο μαγαζί του.The job was at an Iraqi-owned toy store that was hoping to deter shoplifting.
Κι αν δεν είμαστε τα μόνα μυαλά που έλπιζε να δηλητηριάσει απόψε;What if we are not the only minds she was hoping to poison tonight?
- Δεν ελπίζαμε να τη βρούμε έτσι.Not the way we were hoping to find her.
- που ελπίζαμε να αποφύγουμε.- we were hoping to avoid.
Έχουμε αίμα από τον τόπο του εγκλήματος, και ελπίζαμε ν α σας αποκλείσουμε από ύποπτη.We have some blood from the crime scene, and we were hoping to exclude you as a suspect.
Όπως γνωρίζω ότι το ξέρετε ήδη, ελπίζαμε να μιλήσουμε μαζί σας στο γραφείο σας σήμερα, αλλά η βοηθός σας είπε ότι λείπατε.As I know you're aware, we were hoping to speak with you at your office today, but your assistant said you're out.
Ίσως ελπίζατε να πουλήσετε την λύση στον Λάινους Ρόου κάποια μέρα, να βγάλετε ακόμα περισσότερα λεφτά..Maybe you were hoping to sell the solution to Linus Roe yourself someday, make even more money.
Τα παιδιά έλπιζαν να κρατήσουμε τον αρχικό ρυθμό.Yeah, I think the boys were hoping to stick to the original beat.
"ελπίζοντας να υποκινήσει πόλεμο μεταξύ των Shu και Wu.""hoping to incite war between Shu and Wu."
'Ήρθα τέτοια ώρα ελπίζοντας άτι η συνάντησή μας θα μείνει μυστική.I came at this hour hoping to keep this meeting secret.
(χαμήλωσε τη φωνή) Έτσι, um... Εμείς απλά ελπίζοντας να... Καταλάβω λίγο somethin ', μας πάρει όλη τη νύχτα.So, um... we were just hoping to... figure out a little somethin', get us through the night.
- ... ελπίζοντας να σταθώ τυχερή.-...hoping to get lucky.
Ακριβώς το είδος της ενδιαφέρουσας συνάντησης που είχα ελπίσει να βρω εδώ στην Αγγλία.It is precisely the kind of stimulating encounter I'd hoped to find here in England. - HARKER:
Είχα ελπίσει να τη βρω στο γράμμα.I had hoped to find it in that letter.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ραπίζω
peck
ριπίζω
shiver
σαπίζω
rot

Similar but longer

απελπίζω
desolate

Other Greek verbs with the meaning similar to 'hope to':

None found.
Learning Greek?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In