Βαδίζω (walk) conjugation

Greek
58 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
βαδίζω
I walk
βαδίζεις
you walk
βαδίζει
he/she walks
βαδίζουμε
we walk
βαδίζετε
you all walk
βαδίζουν
they walk
Future tense
θα βαδίσω
I will walk
θα βαδίσεις
you will walk
θα βαδίσει
he/she will walk
θα βαδίσουμε
we will walk
θα βαδίσετε
you all will walk
θα βαδίσουν
they will walk
Aorist past tense
βάδισα
I walked
βάδισες
you walked
βάδισε
he/she walked
βαδίσαμε
we walked
βαδίσατε
you all walked
βάδισαν
they walked
Past cont. tense
βάδιζα
I was walking
βάδιζες
you were walking
βάδιζε
he/she was walking
βαδίζαμε
we were walking
βαδίζατε
you all were walking
βάδιζαν
they were walking
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
βάδιζε
be walking
βαδίζετε
walk
Perfective imperative mood
βάδισε
walk
βαδίστε
walk

Examples of βαδίζω

Example in GreekTranslation in English
Aυτοί μου έμαθαν πώς να βαδίζω σαν αυτόν και να μιλάω σαν αυτόν.Your priests taught me everything. They taught me to walk, - and to talk like him!
Αρχίζω τώρα να βαδίζω.I am starting to walk now.
Εντάξει, εντάξει, πρέπει να βαδίζω μαζί, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να σε ακούω κιόλας.Okay, I have to walk with you but I do not have to listen to you.
Και έτσι, άρχισα να βαδίζω κατά μήκος του δρόμου και...So I started to walk up the street and...
Και μετά..μετά βγήκα έξω... και ένοιωσα... ένοιωσα τόσο υπέροχα που ήμουν ζωντανός, που άρχισα βαδίζω γρήγορα.And then-- then I came outside... and it felt-- it felt so good to be alive that I started in to walk fast.
"When you walk through a storm..." ("Όταν βαδίζεις μες στην καταιγίδα...")♪When you walk through a storm.
"Ο δρόμος που βαδίζεις είναι γεμάτος αγκάθια, "και δεν φταις εσύ για αυτό.The way you walk is thorny, through no fault of your own.
"Πεθαίνω, κι' όμως εσύ βαδίζεις κάτω απ' τον ήλιο"."I'm dying, yet you're walking under the sun."
'ρχισες να βαδίζεις προς εμένα.You started to walk toward me.
- Απλά να βαδίζεις στο πάτωμα.- I just want you to walk on the floor.
- Ο Θάνατος βαδίζει σε τέσσερα πόδια- Death walks on all fours.
Ένας πραγματικά καλός μαχητής Καποέϊρα βαδίζει μες τις σκιές για να περάσει απαρατήτητος.A really good Capoeira fighter walks within the shadows to go unnoticed.
Ήταν ένα πρότυπο για την πόλη μας... και του τι σημαίνει να είσαι ένας άνθρωπος που βαδίζει σ' αυτό τον κόσμο... με ειλικρίνεια, τιμιότητα και ακεραιότητα.He was a model to our town and of what it means to be a man who walks through the world with openness, honesty and integrity.
Αγαπάω το έδαφος που βαδίζει επάνω, η αγαπημένη μου Ιρλανδέζα.# I love the ground she walks upon # My darling Irish girl
Αγαπάω το έδαφος που βαδίζει επάνω...# I love the ground she walks upon...
"Μαζί βαδίζουμε χέρι-χέρι."Together we walk, hand in hand.
"ο δρόμος που βαδίζουμε... φτιάχτηκε με πέτρες που πληγιάζουν τα πόδια μας.""the road we walk Was built with the stones that scar our feet."
Ένας φίλος, μου είπε κάποτε: "Στη δουλειά μας βαδίζουμε στο σκοτάδι.A friend once told me, in our line of work, we walk in the dark.
Έχουμε διαφορετικούς στόχους αλλά βαδίζουμε τον ίδιο δρόμο.We have different goals but we walk the same road.
Ίσως βαδίζουμε πίσω στο τίποτα.Maybe we're walking back to nothing.
'Oτι οι φιγούρες σας παρουσιά- ζονται καλύτερα όταν βαδίζετε... κι ότι θα τις θαυμάζω καλύτερα απ' την τωρινή μου θέση.That your figures are to best advantage when walking, and that I might best admire from my present position.
Όταν τρέχετε, αυξάνετε την εσωτερική θερμοκρασία του σώματός μας... περισσότερο από όταν βαδίζετε, και όταν τρέχετε σε ένα καυτό μέρος όπως αυτό... η ανάγκη να ξεφορτωθείτε όλη αυτή την θερμότητα είναι μεγαλύτερη.Now, when you're running, you're generating much more internal body heat than you do whilst walking, and when you're running in a hot place like this, the need to get rid of all that heat is even more pressing.
Απαγορεύεται να βαδίζετε στο πεζοδρόμιο.The sidewalk is forbidden for you.
Δεν έχετε το ηθικό ανάστημα να βαδίζετε μαζί μας.Ye opponents of execution. Ye cannot walk upon the high ground.
Δεν θα σας πειράζω και δεν θέλω τίποτε από σας, μόνο συνεχίστε να βαδίζετε.I'm not gonna hurt you and there isn't a thing I want from you, except keep walking.
"Οι μελλοθάνατες βαδίζουν"."dead girls walking."
"Τα ξύλινα πόδια του βαδίζουν σε νεκρά μονοπάτια "Its wooden feet walk dead paths. "
Έχω μεγαλώσει στην Ινδία σε μια ολόκληρη ήπειρο, όπου οι αγελάδες βαδίζουν στον δρόμο και κανείς ποτέ δεν είχε στερεές εντερικές εκκενώσεις.I grew up in India-- an entire subcontinent where cows walk in the street, and nobody has ever had a solid bowel movement.
Όπως οι ηλικιωμένες κυρίες όταν βλέπεις να βαδίζουν μέσα στην εκκλησία.Like old ladies when you see them walk in to church.
Αυτοί που δεν βαδίζουν στο μονοπάτι δεν είναι άξιοι.Those who do not walk the path are not worthy.
Όταν διηγούνται την ιστορία μου, ας λένε ότι βάδισα πλάι σε γίγαντες.If they ever tell my story, let them say I walked with giants.
Κι εγώ βάδισα σε λάθος μονοπάτι.I too walked the wrong path.
Πέρασα μπροστά της και βάδισα προς το καθιστικό.Then I walked past her toward the living room.
"Ο δρόμος που βάδισες ήταν γεμάτος αγκάθια, "και δεν έφταιγες εσύ.The way you walked was thorny, through no fault of your own.
"Ο δρόμος που βάδισες ήταν γεμάτος αγκάθια, "και εσύ δεν έφταιγες για αυτό.The way you walked was thorny, through no fault of your own.
Δεν βάδισες ποτέ με τα μεγαλύτερα αδέλφια μου;Have never walked forth with my elder brothers?
"τρελοκόριτσο βάδισε γυμνό μέσα στο χορό. ""crazy girl just walked naked through the formal."
Απίστευτο! Ο πρίγκηπας Τσαρ βάδισε σ'αυτό το πάτωμα!Prince Char walked on this actual floor!
Με κοίταζε... μετά γύρισε και βάδισε προς την πόρτα.She was staring at me... and she turned and walked towards the door.
Μερικοί βλέπουν τον Εκλεκτό που βάδισε με τους Προφήτες.Some fear you as the Emissary who walked with the Prophets.
Ο Αρχηγός Abrar σε είδε και είπε... αυτό το θήραμα βάδισε ευχαρίστως σε παγίδα.Captain Abrar saw you and said... this prey has happily walked to a trap.
Ο Κάρλος κι εγώ βαδίσαμε στον Λαβύρινθο πολλές φορές.Carlo and I have walked the Labyrinth many a time.
Κι εγώ εξασκώ προγονική μαγεία... τιμώντας εκείνους που βάδισαν πριν από μας.I, too, practice ancestral magic, honoring those who walked the path before us.
Όταν βάδιζα προς το αμάξι μου ήρθαν εικόνες από το ατύχημα και απλά δεν ήθελα να σταθεί εμπόδιο στο ένστικτο μου.When I was walking out to the car, I had a flash of the accident and I just don't want that getting in the way of my instincts.
Ήταν ολοφάνερο, ότι μόλις τάχε αγοράσει... γιατί βάδιζε... σαν να πέταγε.It was clear that she had just bought them because she was walking... as though she was flying.
Δηλαδή, το πρώτο θύμα καθόταν σταυροπόδι σε μια κουβέρτα βλέποντας τη ταινία το δεύτερο ακουμπούσε καθιστό στην πλάτη του αρραβωνιαστικού και το τρίτο βάδιζε στους διαδρόμους γυρίζοντας από τη τουαλέτα.For instance, victim one was sitting cross-legged on a blanket watching the movie, victim two was sitting up with his fiancé leaning back against him, and victim three was walking through the aisles coming back from the loo.
Και βάδιζε στο δρόμο, ξέρεις και εκείνη έπεσε κάτω και έσπασε κάτι στην πλάτη της κάτι τέτοιο και τώρα αυτή δεν μπορεί να κινηθεί στα δύο της, ξέρεις, τα πόδια.and she was walking down the, you know, street and she fell down and broke something in her back something and now she can't move both her, you know, legs.
Την ημέρα της στέψης, καθώς βαδίζαμε στον καθεδρικό ναό είπα στον Ιωσήφ, εάν ο πατερας μας μπορούσε να μας δεί τώρα.On the day of the coronation, as we were walking into the cathedral, l said to Joseph, if our father could see us now.
Χα! Την ημέρα της στέψης, καθώς βαδίζαμε στον καθεδρικό ναό είπα στον Ιωσήφ, εάν ο πατέρας μας μπορούσε να μας δει τώρα.On the day of the coronation, as we were walking into the cathedral, I said to Joseph, if our father could see us now.
Κατευθυνθείτε προς αυτό το δένδρο και βαδίστε.Walk toward it and keep walking.
Σας παρακαλώ... βαδίστε στο γρασίδι.Please walk on the grass.
" Λαμβάνοντας το γράμμα σας, είμαι και πάλι όρθια", " βαδίζοντας στα μονοπάτια μας στον θαμνότοπο"."Having received your letter, I am up again, walking our paths on the heath.
...βαδίζοντας προς το πεπρωμένο μου.I just kept walking away... Shut up !
d Κοιτάζοντας την σκιά βαδίζοντας στην άμμο, d d Σκονίζουν τις αναμνήσεις d d από μια αγία γη. d d Στηριζόμενη στους ώμους σου ποτέ δεν τους αισθάνθηκα τόσο σκληρούς. d d Όταν θα έρθεις για μένα, έρθεις για μένα d♪ Staring at a shadow walking through the sand ♪ ♪ They're dusting off the memories ♪ ♪ Of a holy land ♪
Αν τον βρήκαν οι Αρμένιοι, δε θα φύγει βαδίζοντας.- Oh, if the Armenian Might got to him - he won't be walking out of town
Μήπως το λαμπρό σχέδιο ορίζει να βγούμε από τα χαρακώματα βαδίζοντας αργά προς τον εχθρό;Ah. Would this brilliant plan involve us climbing out of our trenches and walking very slowly towards the enemy, sir?
Τώρα περισσότερο παρά ποτέ, συνειδητοποιώ οτι δεν έχω βαδίσει μόνη μου.Today more than ever, I realize I have not walked alone.
Χιλιάδες στρατιώτες είχαν βαδίσει πάνω από 50 χλμ... και μετά από σύντομη ανάπαυση, περίμεναν την τελική διαταγή.Thousands of troops had walked over 50 kilometres and were having a short rest, waiting for the final command to charge.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

βαγίζω
steam
βασίζω
torment
βουίζω
hum
βυθίζω
sink
μηδίζω
rename
ποδίζω
flood
ροδίζω
hazard

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'walk':

None found.
Learning Greek?