Αποκαλώ (call) conjugation

Greek
52 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αποκαλώ
I call
αποκαλείς
you call
αποκαλεί
he/she calls
αποκαλούμε
we call
αποκαλείτε
you all call
αποκαλούν
they call
Future tense
θα αποκαλήσω
I will call
θα αποκαλήσεις
you will call
θα αποκαλήσει
he/she will call
θα αποκαλήσουμε
we will call
θα αποκαλήσετε
you all will call
θα αποκαλήσουν
they will call
Aorist past tense
αποκάλησα
I called
αποκάλησες
you called
αποκάλησε
he/she called
αποκαλήσαμε
we called
αποκαλήσατε
you all called
αποκάλησαν
they called
Past cont. tense
αποκαλούσα
I was calling
αποκαλούσες
you were calling
αποκαλούσε
he/she was calling
αποκαλούσαμε
we were calling
αποκαλούσατε
you all were calling
αποκαλούσαν
they were calling
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
αποκάλει
be calling
αποκαλείτε
call
Perfective imperative mood
αποκάλησε
call
αποκαλήστε
call

Examples of αποκαλώ

Example in GreekTranslation in English
"επιμένω... να μου επιτρέπεις να σε αποκαλώ έτσι.""I insist ... you allow me to call you so."
'Η όπως την αποκαλώ, Γιορτή Λυγμών 2002.Or as l like to call it: "Sob-fest 2002. "
'ρχισα να αποκαλώ τον εαυτό μου πάλι Πάτρικ.I began to call myself Patrick again.
- 2ον... αυτό το πρόγραμμα είναι, όπως μου αρέσει να το αποκαλώ... οι 4 πυλώνες που φτιάχνουν χαρακτήρα. Κατανοητό;Second, this little, uh, program is all about building what I like to call the four pillars of a solid human foundation.
- Εκτός από τις μελανιές, την ζάλη και την επιμονή σου να με κάνεις να αποκαλώ όσους βλέπω "κάργια";Besides the bruises, the hangover, and your relentless nagging me to call everyone I see a "biatch"?
" Ποιον αποκαλείς σκίουρο;""Who are you calling a squirrel?"
"Ήρωες" νομίζω πως τους αποκαλείς."heroes," I believe you call them.
"Εκστρατεία"...έτσι το αποκαλείς αυτό;"Campaign"- Is that what you're calling this now?
"Θα τον αποκαλείς, ο Λυτρωτής""and you will call him the Redeemer."
"Κύριε"; Γιατί τον αποκαλείς έτσι;Why the hell are you calling him "sir"?
"Aλκα ντεξα βενζα θερα ποτα ζαλιμιν," οπως το αποκαλεί ο γιατρός σας.Alphadexebenzotherapotazolamide, as your doctor calls it.
"Fine." Έτσι, παίρνει στο τηλέφωνο , και η ίδια αποκαλεί ο μπαμπάς μου, και εκείνος απάντησε με το πρώτο κουδούνισμα, και θα μπορούσα να ακούσω 'em μιλάμε, πηγαίνει πέρα δώθε."Fine." So she gets on the phone, and she calls my dad, and he answered on the first ring, and I could hear 'em talking, going back and forth.
"Είσαι η ζωή μου, συνταγματάρχη. " Κανείς δεν με αποκαλεί Fingers πια."You're my life, colonel." Nobody calls me Fingers anymore.
"Ενοικιαστής που εκδιώχθηκε αποκαλεί τον Ο' Κόννορ χταπόδι."O'CONNOR: "Evicted tenant calls O'Connor octopus. "
"Κάτω από τις κάμπιες, τις οποίες ο Γουόλντεν αποκαλεί φρύδια, δύο αλλήθωρα μάτια σαν κυνηγόσκυλου πέφτουν λόγω της βαρύτητας."Below the mating caterpillars Walden calls brows," "two extremely far sighted eyes droop" "like a basset hound's under the pull of gravity."
"'Ο, τι με μια λέξη ρόδο αποκαλούμε το ίδιο ευωδιαστό θα ήταν με μιαν άλλη""That which we call a rose By any other name would smell as sweet"
"Transformium". Έτσι το αποκαλούμε."Transformium." That's what we're calling it.
"Αυτό που αποκαλούμε αποτυχία, δεν είναι το να πέφτουμε κάτω αλλά το να παραμένουμε κάτω".It was Mary Pickford who once said, "This thing we call failure is not the falling down,
"Αυτό που αποκαλούμε ρόδο με άλλους τρόπους, μυρίζει το ίδιο γλυκά"."That which we call a rose, by any other name would smell as sweet."
"Αυτό σημαίνει οτι μπορούμε να σε αποκαλούμε "Τζίνι;"Does that mean we can call you "Genie?"
"Είμαι αυτό που εσείς οι κάτοικοι της Ορλεάνης αποκαλείτε "Ο Πελεκιστής"."I am what you Orleanians call "the Axeman.
"Μην τον αποκαλείτε απλώς Billu.""Don't just call him a barber."
"Ω φίλοι, μην με αποκαλείτε Χιρ."No friends, do not call me Heer
"Ω, φίλοι, μην με αποκαλείτε Χιρ."O friends, do not call me Heer
'Ερευνα τ'αποκαλείτε αυτό;! -Τώρα, Κορκλ!- You call this an investigation!
" είμαστε gonna έχει ένα πρόβλημα, ειδικά αν με αποκαλούν "λίπος άνθρωπος" και πάλι."we're gonna have a problem, especially if you call me 'fat man' again.
"Άκαρδη". Όπως την αποκαλούν σώφρονες άνθρωποι."Heartless," reasonable people call it.
"Ήταν αυτό που οι μηχανικοί αποκαλούν αυλακωτή κατασκευή."It was what engineers call a "tube structure"
"Όλοι επιμένουν να το αποκαλούν τύχη."[Mike Narrating] People insist on calling it luck.
"Αν πήγαινα στο Λονδίνο, ξέρω ότι θα γινόμουν... .. αυτό που κάποιοι ήδη με αποκαλούν εδώ στο Lyme.""If I went to London, I know I should become... what some already call me here in Lyme. "
- Δεν ξέρω τι έγινε. Τη μια στιγμή τον αποκαλούσα αρχηγό της Φαντασιούπολης. - Την επόμενη, μου έκλεισε ραντεβού.One minute I was calling him a mockery of an environmental leader the next minute I had a date.
Στην πραγματικότητα σε αποκαλούσα κατσίκα, κατσίκα.Actually I was calling you a goat, you goat.
Ήσουν με μία φίλη σου, και αποκαλούσες τον εαυτό σου Σαβάνα.You were with a friend of yours, And you were calling yourself savannah.
Αυτό δεν ήθελες να κάνω τότε που με αποκαλούσες δειλό;Isn't that what you wanted me to do when you were calling me a coward?
Εσύ με αποκαλούσες προδότη.You were calling me a traitor.
Με αποκαλούσες βοηθό σου.You were calling me your intern!
Την ώρα που έφυγα με αποκαλούσες ηλίθιο.l believe when l left, you were calling me an idiot.
- Η μητέρα τον αποκαλούσε "mijo".The mother was calling him mijo.
Όλους αυτούς τους μήνες με αποκαλούσε "Βάντερμπιλτ '44" και "Μετωπικό Λοβό". Θα έπρεπε να του... έδινα μια μπουνιά στη μύτη.All those months he was calling me Vanderbilt '44 and Frontal Lobe when I should've been punching him in the nose.
Δεν ξέρω γιατί με αποκαλούσε έτσι.I don't know why he was calling me that.
Και με αποκαλούσε κάλπικη.And she was calling me a fraud.
Ναι, σου λέγω. αποκαλούσε τον άλλο τύπο, Stone.Yeah, l'm telling you. He was calling the other guy Stone.
Μέχρι να φτάσει η αναφορά στην Ουάσινγκτον... με αποκαλούσαν Χασάπη του Σάιλο.By the time the report got back to Washington... they were calling me the Butcher of Shiloh.
Με αποκαλούσαν κάτι διαφορετικό.They were calling me something else.
Την αποκαλούσαν Λιβία και... Και μοιάζουν να εκδικούνται για κάτι κακό που τους είχε κάνει στο παρελθόν.They were calling her Livia and they seemed set on avenging some wrong she'd done to them in her past.
Το αποκαλούσαν ανίχνευση θέσεων για να αποκρύψουν ναυτικές βάσεις.They were calling it scouts for locations To hide naval bases.
Φτάσαμε στη Μελβούρνη... και μας αποκαλούσαν σωτήρες της Αυστραλίας.We got to Melbourne and they were calling us saviors of Australia.
- Ναι. Στο γραφείο της ΑΠ αντιμετώπισαν το πρόβλημα προσβάλλοντας και αποκαλώντας τον, πίθηκο.It seems the veep's office has compounded the problem by insulting the man and calling him an ape.
La migra Λοζάνο πήγε ν' αρπάξει το πιστόλι από το χέρι του, αποκαλώντας τον δειλό.La migra Lozano tried to pull the gun from Soledad's hand, calling him a coward. No!
Όταν οι άνθρωποι καταστρέφουν τους σταυρούς, σπάνε εικόνες, ατιμάζουν τον Εσταυρωμένο και βλασφημούν, αποκαλώντας την προσευχή δαιμονική τελετή, όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να πείσουν άλλους ότι το κάνουν αυτό με καλές προθέσεις, λένε ψέμματα αντί για την αλήθεια.When people destroy crosses, break icons, defile the Crucifix and blaspheme by calling demonic rites a prayer, when people try to convince others that they do this out of good intentions, they are passing off lies as the truth.
Όχι Spike έχω αποκαλώντας τον Spike.No. Spike. I've been calling him Spike.
Ακόμη και αν κρατήσει την ανωνυμία του, αποκαλώντας την "Miss A" ή "Μις Β", στο τέλος, τα μέσα ενημέρωσης θα ανακαλύπτω και να αναφέρουν κάθε πληροφορία σχετικά με αυτήν.Even if they keep her anonymous, calling her "Miss A" or "Miss B", in the end, the media will dig out and report every information about her.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

αποτελώ
constitute

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'call':

None found.
Learning Greek?