Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Systeemi noun declension

Finnish
60 examples

Conjugation of systeemi

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
systeemit
systems
systeemit
systems
systeemien
(of) systems
systeemeitä
(part of) systems
systeemeissä
(in) systems
systeemeistä
(out of) systems
systeemeihin
(into) systems
systeemeillä
(at) systems
systeemeiltä
(from) systems
systeemeille
(onto) systems
systeemeinä
(as) systems
systeemeiksi
(into) systems
systeemein
(with) systems
systeemeittä
(without) systems
systeemeineen
(together with) systems
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
systeemi
system
systeemi
system
systeemin
system
systeemin
(of) system
systeemiä
(part of) system
systeemissä
(in) system
systeemistä
(out of) system
systeemiin
(into) system
systeemillä
(at) system
systeemiltä
(from) system
systeemille
(onto) system
systeeminä
(as) system
systeemiksi
(into) system
systeemittä
(without) system

Examples of systeemi

Example in FinnishTranslation in English
- Kaikki systeemit nurin.- All systems gone.
- Kaikki systeemit toimivat normaalisti.All systems functioning normally.
- Navigointi systeemit.-Nav systems.
- Tarkistetaan kaikki systeemit.- Let's run a complete systems check.
Löysit avaimen Destinyn systeemien hallitsemiseen.You found the keys to controlling all of Destiny's systems.
Muuttumatonta, empiiristä ymmärrystä ei ole olemassa - se on pikemminkin kaikkien systeemien muodostumisen ymmärtäminen mikä meidän pitää tunnistaa.Static empirical knowledge does not exist, rather it is the insight of the emergence of all systems we must recognize.
Mutta kuten kaikissa systeemeissä, on tälläkin heikkous.But like all systems, it has a weakness.
Systeemit L-452:sta L-575:een hyväksyvät reaktantteja jos muissa systeemeissä on sama kerroin.Systems L-452 through L-575 will accept reactants providing all other systems are calibrated to an equal factor.
Joudun kierrättämään voimaa aluksen muista systeemeistä vahvistaakseni suojia.I've had to reroute power from some of the ship's other systems to reinforce them.
Puolet systeemeistä kaatuivat.Half of the systems are down.
Tiedän kaiken tästä holvista ja sen systeemeistä.I know everything about this vault and its systems.
Tiedän perusasiat muinaisten systeemeistä.I've got a basic knowledge of ancient systems.
Vaikuttaa siltä, että puolet aluksen systeemeistä on varastettu kaikilta, joihin he ovat sattuneet törmäämään.Well, from what I've seen, half the systems on board the ship have been stolen from the Romulans, Klingons, Jarada-- just about anyone they've ever come in contact with.
En hakkeroidu valtion systeemeihin, Batman.I don't hack into government systems, Batman.
Haluatko meidän päästävän hänet aluksen systeemeihin?You really want us to give her access to the ship's systems?
Jostakin syystä en pääse Vartiotornin systeemeihin.For some reason, Chloe has shut me out of all of Watchtower's systems.
Löysit avaimen Destinyn systeemeihin.You found the keys To controlling all of Destiny's systems.
Tämä malli perustuu ennenkin toimineisiin systeemeihin. Englannissa ja amerikassa kultaseppäpankkiirit syrjäyttivät - nuo järjestelmät vähimmäis- varantovaatimus pankkitoiminnallaan.This model is based on systems that have worked in the past, in England, and America, systems that were undermined and destroyed by the goldsmith-bankers and their fractional reserve system.
"Silti hän sai käsiinsä systeemin" - "jolla hän voi kuunnella häntä etsivien agenttien puheluja."Last year, he managed to gain control of a phone system that allowed him to wiretap the FBI agents searching for him. "
'Fractional reserve' -systeemin rahan lisääminen on luonnostaan inflatiivinen, - koska rahan määrän suurentaminen - ilman tasasuhtaista laajennusta kansantalouden tuotteissa ja palveluissa - tulee aina heikentämään valuuttaa.The fractional reserve system of monetary expansion is inherently inflationary. For the act of expanding the money supply, without there being a proportional expansion of goods and services in the economy, will always debase a currency.
- He aikovat lopettaa koko systeemin.They're gonna end up in the system.
- He ovat koulun systeemin seireenejä.They're the sirens ofthe school system.
- Oletko jäämässä systeemin pyörteisiin.- Are you getting addicted to the system? .
- En tajua tätä systeemiä.- I don't get your crazy system.
- Hän syyttää systeemiä.Just to blame the system.
- Käytit CARS-systeemiä.You used the CARS system.
- Mitä systeemiä käytät kuulustelussa.What's your system of interrogation?
- Näin ei voiteta systeemiä.- Jack, this is not the way to beat the system.
- Kuinka monta vuotta olit systeemissä?How many years were you in the system?
- Massiivinen vika systeemissä!Massive system failure!
- Rehtori Withers pani itsensä likoon. Tässä systeemissä osataan hukuttaa.- Principal Withers just went out on a limb for you, and in this system they know how to handle a chainsaw.
Ainoa tarkoitukseni tänään - on kertoa teille kokemuksistani korruptoituneessa systeemissä.My only purpose here today is to shed some light on my experience in a corrupt system.
Citibank, JPMorgan Chase ja Bank of America - ovat voimakkaimpia hallitsijoita korruptoi- tuneessa Federal Reserve -systeemissä.Citibank, JP Morgan Chase, and Bank of America are the most powerful controllers within the corrupt Federal Reserve system.
- Anna nyt tulla. Saat sen pois systeemistä.Come on, let it out of your system.
- Missä ovat kuvat tästä uudesta systeemistä?Where's a picture of this newfangleduse" system?
- Oletko tietoinen ATAC-systeemistä?- Are you aware of our ATAC system?
- Olisimme nähneet munia ulosteessa - tai systeemistä eosinofiliaa.We would have seen eggs on a fecal smear or systemic eosinophilia.
-Tarvitsen tietoa teidän SAS-systeemistä.I need some info on the SAS system you got there.
"MARK-13 vahvuus tukee sen Monipuoliseen taistelu systeemiin""The MARK-13's strenght lies in its multifacited combat systems."
- Ed Didriksonille rekisteröity ajoneuvo saapui systeemiin.A vehicle registered to ed didrikson just entered the system.
- Joten nuo havainnot pyrkivät omillaan Cartesian systeemiin mittaamalla intervalleja.So the two observers are using their own Cartesian system to measure the intervals.
- Kenellä olisi avoin pääsy systeemiin?Who would have clear and open access to the comm system?
- Pitää yhdistää lähetin systeemiin, johon se ei edes sovi.- Coulson has me patching a transceiver into a system that's not even meant to handle one.
Hän tiesi ennemmin häviävänsä kuin voittavansa sillä systeemillä.He knew, of course, that this rather unique system of betting... would more than likely result in a loss, but he didn't care.
Koko systeemillä on syöpä, ja minua rangaistaan, koska vastustan.The whole system has a cancer, and I'm being punished because I resist.
Meidän ei tarvitse riskeerata näitä operaatioita kyseenalaisella systeemillä.We don't need to risk running these operations from a jury-rigged system.
New Yorkin pörssi toimii avoimella huutokauppa systeemillä.New York MERC works on an open outcry system.
Normaalisti pari sekunttia, mutta tällä alikehittyneellä systeemillä, mikä täällä on, siinä menee vähintään pari minuuttia.Usually a few seconds, but with the backward way they have the system set up, it's gonna take at least a few minutes.
En antaudu halveksimalleni systeemille.I won't give myself up to a system I despise.
Et voi systeemille mitään, vaikka olet oikeassa.Can't beat the system even if you're right.
Hän janoaa kostoa systeemille.He's getting revenge against the system
Työskentelemme systeemille, joka saa kiinni tuollaiset tyypit.We work for the same system that helps protect guys like that.
Viimeiset 14 lukukautta 87,3 prosenttia kampuksen tapahtumien rahoituksesta - on ohjattu kreikkalaiselle systeemille.Over the past 1 4 semesters, 87.3% of all campus-event funding has been devoted to the Greek system.
Mutta kehoa pitäisi hoitaa myös sähkömagneettisena systeeminä.But the body can also be treated as an electromagnetic system.
Tapaaminen tapahtuu avaruuden seudulla joka tunnetaanTobinin systeeminä.The meeting will take place in a region of space known as the Tobin system.
"Näettekö, kiitos Deathwatchin työntekijöiden, systeemi toimii".Thanks to the good people at DeathWatch, the system works."
- Automatisoitu systeemi naisäänellä.Automated system, and they had to make it a woman's voice.
- Ellie oli epäluuloinen, joten - piti kehitellä uusi systeemi.Where's the baby cage? Ellie was a little suspicious, so I had to devise a new system.
- Hyvä systeemi.Noah: Goo system.
- Hänellä on systeemi kaikkeen.He has a system for everything.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

syslinki
third cousin
systeemisuunnittelu
thing
syrjintä
discrimination
synti
sin
syntyvuosi
thing
sysäys
impetus
syyllinen
guilty party
syvänkö
thing
syylä
wart
syvänmerenkala
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'system':

None found.