Nimi noun declension

Finnish
106 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
nimet
names
nimet
names
nimien
(of) names
nimiä
(part of) names
nimissä
(in) names
nimistä
(out of) names
nimiin
(into) names
nimillä
(at) names
nimiltä
(from) names
nimille
(onto) names
niminä
(as) names
nimiksi
(into) names
nimin
(with) names
nimittä
(without) names
nimineen
(together with) names
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
nimi
name
nimi
name
nimen
name
nimen
(of) name
nimeä
(part of) name
nimessä
(in) name
nimestä
(out of) name
nimeen
(into) name
nimellä
(at) name
nimeltä
(from) name
nimelle
(onto) name
nimenä
(as) name
nimeksi
(into) name
nimettä
(without) name

Examples of nimi

Example in FinnishTranslation in English
"Cary Grantin, Tony Curtisin ja Joan Crawfordin oikeat nimet?"The correct response is, what were the real names of cary grant, tony curtis, and joan crawford?
"Hyväksyn seuraavat nimet:""For my grandson, the following names are okay with me:
"Kolmannen maailmansodan alussa - sissit, jotka olivat vasta lapsia - kirjoittivat menetettyjen toveriensa nimet tähän kiveen.""In the early days of World War III, guerrillas, mostly children, placed the names oftheir lost upon this rock.
"Kunpa tietäisin tähtien nimet.""How I wish I knew the names of the stars."
"Minä, Peter Appleton, puhdistaakseni maineeni -" "hylkään täten jäsenyyteni kommunistisessa puolueessa -" "ja haluan antaa seuraavien puoluetoverieni nimet -""I, Peter Appleton, by way of purging myself of my indiscretions renounce my membership in the Communist Party and provide the names of fellow members that those persons may have the opportunity to do as I have done."
- Eikä ole, mutta Callie torjuu kaikki nätit nimet, joten hautaan nätit nimet hirveiden nimien joukkoon.It's child abuse. But Callie keeps shooting down all the cute names that I suggest, so my new strategy is to bury the cute names in a sea of terrible ones.
- En. Lopetimme nimien kirjaamisen presidentin murhan jälkeen.No, We stopped taking names after the president was murdered,
- Hiljaa nimien kanssa!Shut up with your names!
- Olen aina ollut hyvä nimien ja kasvojen kanssa.Well, I've always been good with names and faces.
-Harrastan nimien keksimistä XP: lle.My hobby is coming up with names for the XP.
! - Sano nimiä!- Their names, their names!
"Ei nimiä, ei seurauksia."No names, no pack drill."
"Emme sano nimiä.We're not going to name names.
"En saanut jätkien nimiä, mutta toin heidät tänne... "ja kaikki viisi panivat minua kuin jänikset"."I never did find out any of the guys' names, but I brought them back here... and all five of them banged me like a Salvation Army drum."
"Ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä."And on his horns were ten diadems. And on his heads were blasphemous names".
- Löytyi! Luvut ovat tilinumero, joka on Reynoldsin ja Fred Rinnertin nimissä.Numbers are an offshore account in the names of both
- Olen hyvä nimissä, Ms Swan, - mutta en ehkä niin hyvä.Well, I'm good with names, Ms. Swan, but maybe not that good.
8 kirjainta molemmissa nimissä.She's 8 letters on each of her names. I have 6 on each of mine.
Abed nimeää linnakkeensa Tyynykyläksi käsitteiden symmetrian nimissä.Abed renames his fort Pillowtown for the sake of conceptual symmetry.
Asunto on molempien nimissä.And that townhouse is in both of our names.
- Antakaa olla, vähät nimistä.Never mind, never mind their names.
- Jos joku nimistä olisi tuttu.See if any names jump out.
- Kaikki tiedot näistä nimistä.Full personal dossiers on the following names--
- Kuka pitää listaa nimistä?Who's tracking the names?
- Oletko varma nimistä?Are you sure those were the names? Yes.
"Epäilen, että kaikki itseni mukaan lukien - ovat väsyneitä nimiin Hatfield ja McCoy - ja rajasotaan rauhan aikana."And I suppose everybody, like myself is tired of the names Hatfield and McCoy in border warfare in time of peace.
- Me emme tuhlaa nyt aikaa nimiin.We're not wasting time with names right now. I see.
- Mutta ne pantiin rouva Kanen nimiin. - Hän oli velkaa meille molemmille.And if Fred Graves had any idea this would happen, he'd have made out the certificates in both our names.
- Vertaamme molempien sairaalojen - työntekijöitä itäeurooppalaisiin nimiin.We're indexing the employment records for both hospitals against any Eastern European names.
Aiemmin, kun etsin viittauksia tulipalosta selvinneiden nimiin, - erään naisen nimi esiintyi kuohuvasta 20-luvusta kertovassa dokumentissa.Earlier when I cross-referenced the names of survivors from the fire, This woman's name came up in a documentary about the roaring '20s.
- Ei ketään niillä nimillä.Nobody by any of those names.
- Hän kutsunut vaikka millä nimillä.That's one of the nicer names she uses. She's been calling you a lot these days.
- Hän otti kortit meidän nimillä.What? He used our names to get the cards.
- Kutsunko sinua rivoilla nimillä?You want me to call you dirty names?
- Minulla on kämppiä eri nimillä.I got several places. Just under different names.
Aamulla Favart huusi heitä nimiltä.At dawn, Favart shouted out their names.
Tarkasta ajokortit seuraavilta nimiltä.l need you to get the driver's licenses of these names.
Voisivat edes kutsua meitä nimiltä.Could've at least called us by names.
Harmi ettei sitä voi tehdä nimille.Shame you can't do it for names.
Hyvä saada nimille kasvot.I like putting faces to names.
Mitä siis teemme näille nimille?And what are we going to do with these names?
Mitä tapahtui vanhoille kunnon amerikkalaisille nimille, kuten Dave tai Jim?Whatever happened to good old American names like Dave or Jim?
Mitä tapahtui...päässäsi oleville nimille ja puhelinnumeroille?So what happened to the names and telephone numbers_BAR_you had in your head?
Empire Fallsin pystyttivät ja asuttivat Euroopasta tulleet, joiden niminä oli Robideaux, Minty, Daws, Comeau, Callahan ja Roby.Empire Falls was built and populated by European immigrants with names like Robideaux and Minty and Daws and Comeau and Callahan and Roby.
Luulin niitä pontikkatyyppien nimiksi. Mutta ne ovatkin rannikkoreitin baareja joihin myyt Salamakuningatarta.First I thought it was just the names of different types of moonshines, but now I know that they're bars on the Intercoastal Waterway, places where you had a deal to sell Lightning Queen.
Aion muistuttaa häntä, että kohteet ovat ihmisiä. - Eläviä hengittäviä nimin ja kasvoin.Well, I'm going to remind her that her targets are people... living and breathing, with names and faces.
"Vaikka tunnemme rakkauden maiseman" "ja pienen hautausmaan valittavine nimineen" "ja sen pelottavan salatun rotkon" "johon muut päätyvät:"Again and again, however we know the landscape of love and the little churchyard there, with its sorrowing names and the frighteningly silent abyss into which the others fall:
- Koko juttu säikäytti minut. Sydämet, - kynttilät ja kohdunulkoiset raskaudet nimineen...The whole thing just freaked me out with the hearts and the candles and ectopic pregnancies with names.
Te tämän siirtolaisnaisen jälkeläiset, - ette te vartu Amerikassa. Te ja teidän lapsenne - ja lapsenlapsenne epäjuutalaisine nimineen...Descendents of this immigrant woman... you do not grow up in America... you, your children, and their children with the goyish names.
Tunnistan yli 60 sushia japanilaisine nimineen.I can identify over 60 types of sushi with their correct Japanese names.
"Arvoisa herra Kay, näin toisen tyttärenne, Marionin, nimen lehdessä - ja pystyin saamaan hänen osoitteensa vaikeuksitta."Dear Mr Kay, I saw your other daughter, Marion, named in the newspaper... ..and was able to obtain her address without difficulty.
"Heräsin ja näin sinisen tulipallon kirjoittavan kattoon nimen Chiari. "I woke up, and a blue ball of fire was flying through my room writing the name Chiari on the ceiling."
"Hän kirjoitti nimen ja oikean äitinsä viimeisimmän osoitteen ylös, - mutta se mitä hän näki seuraavaksi, iski häntä kasvoihin kuin taivaallinen nyrkki."She wrote down the name and her real mother's last known address, "but it was what she saw next that slammed her in the gut like a celestial fist.
"Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva" "sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. ""And Adam called his wife's name Eve... as she was the mother of all living."
"Kimmage kyselee omituisia." Tunsin nimen, mutten miestä.He's asking all kinds of crazy questions." I knew the name, but I didn't really know what he looked like.
" La Manchan kylässä, - jonka nimeä en toivo muistavani, asui vähän aikaa sitten - yksi herrasmies, joka ei voinut pitää keihästä telineessä, - vanha merimies, laiha hevonen ja vikkelä vinttikoira.""At a village of La Mancha, "whose name I do not wish to rember, "there lived a little while ago,
"Dornen Punainen kyy." Taidoton ei saisi sellaista nimeä.The Red Viper of Dorne. You don't get a name like that unless you're deadly, right?
"Ei tarvitse muistaa nimeä koska ette tapaa koskaan enään.""and you don't have to remember his name because you'll never, ever see him again."
"En aikaisemmin halunnut paljastaa nimeä, mutta nyt kirjoitan sinulle."I would not tell you the name this afternoon but I propose to write it to you now."
"En muista sen nimeä" "mutta hän lauloi sen kykyjenetsintäkilpailussa.""I couldn't remember the name, but she sang it "in a talent show, sophomore year.
"Et pysty Jeesuksen nimessä.And we say: "You will not in Jesus name.
"Ihmisyyden ja kristillisten periaatteiden nimessä...""In the name of humanity and Christian principles... "
"Ja rukoilen teitä Jumalan nimessä..." -"And I beg you in the name of God...
"Jeesuksen nimessä.""In the name of Jesus."
"Manaan sinut Kristuksen nimessä, - vapautan sinut Paholaisen pyydyksestä."I exorcise you in the name of our Lord Jesus Christ. I free you from the snares of the devil. Get thee back, Satan!
"Mistä nimestä pidät?""What name do you like?"
"Noah," pidän siitä nimestä."Noah." I like that name.
"Oikeiden ihmisten vapautusrintama." Mitäs sanotte nimestä?Real Humans Liberation Front. What do you think about that name?
"Tutuhkosta nimestä huolimatta Ray's on kuin tuore tuulahdus.""Despite the unfortunate familiarity of its name, "Ray's is a refreshing departure from the average java house grind."
"Tyttärenne Elizabeth luopunee myös pian nimestä Bennet."Here, here, here. "Your daughter Elizabeth, it is presumed, "will not long bear the name of Bennet,
"Allahin nimeen, manaan sinusta kaiken, mikä voi vahingoittaa sinua.""I exorcise you in the name of Allah from everything that may harm you,
"Amon-Ran, jumalien kuninkaan, nimeen.""in the name of Amon-Ra, "the King of the Gods."
"Armollisen Jumalan nimeen"In the name of God, the compassionate, the merciful
"Auringon nimeen, joka on Herran varjo, - maan tulen nimeen, joka on sinun varjosi - ja oman ruumiini nimeen, joka on minun varjoni."In the name of earth's flame that is your shadow. And in the name of my body, that is my shadow.
"Hallituksen nimeen panemme täytäntöön tämän tuomion" "Benghazin sotatuomioistuimen säädösten mukaan - " "15. päivänä syyskuuta vuonna 1931, fasistisen kauden vuonna yhdeksän"In the name of the Government of the Republic of Italian Selanaica we execute this sentence as agreed by the military tribunal Thengiazi on the 15th day of September 1931 year 9 of the Fascist Theorm
"27. päivä Spiegelin" toimittaja ylitti rajan väärällä nimellä. Hän oli täällä 4 tuntia. G. Hessenstein.A 'Spiegel' editor crossed the border using a false name on the 27th, and spent four hours here.
"Niin alkoi minun uusi elämäni, uudella nimellä ja uusin eväin.""Thus I began my new life... in a new name and with everything new about me."
"Olen varannut huoneen." Tai haki henkilökorttia sillä nimellä?"Hello, I'm Juliette Langlois, I booked a room..." Or to get an ID with that name, see?
"Se raikkaan ilman henkäys, joka puhalsi muotimaailmassa muotiviikolla, tunnetaan pian kotitalouksissa nimellä Melanie Carmichael."That cool breath of fresh air "blowing through the tents at Fashion Week "was the soon-to-be household name of Melanie Carmichael.
"musta koira tunnetaan yleisimmin nimellä -"the black dog is also known "by its more common name...
"...nuori mies nimeltä Eugene Gant -"a young man named Eugene Gant...
"...poika nimeltä Jack."There was a boy named Jack.
"...tyttö nimeltä Jillian." "Jillian halusi olla kaikkien aikojen suurin sankari."There was a girl name Jillian who wanted to be the greatest hero of all time.
"Brian Earl Spilner." Kuulostaa sarjamurhaajan nimeltä."Brian Earl Spilner." Sounds like a serial killer name.
"Caesar puhutteli jokaista centuriota nimeltä"Caesar moved to the front of the line, "addressed each centurion by name..." Hmm.
- Ei vaan lapseni nimelle.- In the name of the child I will give birth.
- Loit videoviestintätilin tälle nimelle - ja yhden kontaktin kanssa, Katrina Benedetton.You created a video messaging account under that name and with one contact,
- Mille nimelle se on kirjattu?And what name is the car registered in?
- On mukavaa saada nimelle kasvot.- It's nice to put a face with the name.
- Rekisteröity tuolle nimelle.Registered to that account name?
- Ehkä nimenä raporteissa.Yeah, with his name on our reports.
- Pidin hyvänä nimenä.Not only guys. I just thought it was a clever name.
-Eikö Blade ole nimenä laiton?His name is Blade. Is that legal?
-Tarkistitko Felician toisena nimenä?- Have you checked Felicia by other surnames?
Isäni sanoi että palindromi nimenä toisi onnea.My dad said a palindrom as name brings luck.
"A" muutti sen henkilön nimeksi. Etsisimme paikan sijaan miestä."A" changed it so that would sound more like a person's name so that instead of looking for a location, we'd be searching for a guy.
"Annoin sille nimeksi Lisa.""I named it Lisa."
'Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, - ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel - se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.'"Behold, the virgin shall be with child, and bear a son and they shall call his name Emmanuel which is translated, "God with us."
- Annetaanko sille nimeksi Patches?- And name him Patches?
- Annoin sen sille juuri nimeksi.- Yeah. That's his name I just gave him.
Täällä kuolen nimettä. Razikin mukaan vain pelkuri kuolee niin.If l stay here, l'll die without a name, and Razik taught me only cowards die without a name.
""Mikä oli kapteeni Koukun nimi, ennen kuin hän menetti kätensä?""ED: Yeah, "What was Captain Hook's name before he lost his hand?" [Clearing throat]
"'Ateo" on kummallinen nimi."'Ateo" is an odd name.
"Alonzo Mosely." Eikö se ole käyttämäsi nimi?"Alonzo Mosely." lsn't that the name you've been using?
"Bensapossu." Söpö nimi.Gas Hog. Cute name.
"Blankfein" -nimi ei kuulosta oikealta.The name "Blankfein" doesn't resonate.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aami
thing
fymi
hashish
ismi
ism
jumi
wood borer
komi
komi
kumi
rubber
kymi
wide river
lumi
snow
mami
mom
nami
sweet
neli
as modifier in compound words
nide
volume
nila
phloem
nili
thing
nimiö
thing

Similar but longer

denimi
denim
niemi
peninsula
nimike
label
nimiö
thing

Random

nimettömyys
namelessness
nimiavaruus
namespace
nilviäistutkimus
malacology
niljakkuus
slipperiness
nikotiinihappo
thing
nimettömät
thing
nisäkäs
mammal
nimittäjä
denominator
nikamansiirtymä
spondylolisthesis
nipukka
tip

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'name':

None found.
Learning languages?