Historia noun declension

Finnish
55 examples

Conjugation of historia

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
historiat
histories
historiat
histories
historioiden
(of) histories
historioita
(part of) histories
historioissa
(in) histories
historioista
(out of) histories
historioihin
(into) histories
historioilla
(at) histories
historioilta
(from) histories
historioille
(onto) histories
historioina
(as) histories
historioiksi
(into) histories
historioin
(with) histories
historioitta
(without) histories
historioineen
(together with) histories
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
historia
history
historia
history
historian
history
historian
(of) history
historiaa
(part of) history
historiassa
(in) history
historiasta
(out of) history
historiaan
(into) history
historialla
(at) history
historialta
(from) history
historialle
(onto) history
historiana
(as) history
historiaksi
(into) history
historiatta
(without) history

Examples of historia

Example in FinnishTranslation in English
Joidenkin kulttuurien historiat ulottuvat miljoonien vuosien taakse.Some of the cultures have histories dating back millions of years.
Kun kirjat ovat menneet ja historiat poltettu - kaikki maailmat katsovat takaisin oppiakseen menneestä.When the books have gone and the histories have been burned... every world will look back to learn what went before.
Käyvät uudelleen läpi yhteydenotto historiat, viraston tiedot, tietokoneet.They've got their whole procedure to go through-- re-vet contact histories, bureau records, computers.
Toinen osa, historiat.Part two, the histories.
- Sitä vertaillaan historioita. Tulee kulttuurieroja ja on yhteensopimattomia aikajanoja.You get a couple weeks in, compare histories, things come out, cultural differences, incompatible time lines...
Kirjoitin teoreettiselle fyysikolle - ja kysyin, salliiko kvanttimekaniikka vaihtoehtoisia historioita.I started this dialog with some big shot theoretical physicist online, and I'm like, "Do the rules of quantum mechanics allow for alternate histories?"
Organisaatio on laskenut monet historioista lisää kertovat Ja vahvat luvut jäseninä.The organization has counted many of histories more storied and powerful figures as members.
Se kertoo kulttuureista, uskonnoista, historioista....It explains various cultures, religions, histories.
"He tiesivät, että hedelmistään puu tunnetaan, ja epärehtiys pilaa puun, ja sen hedelmät mätänevät ja rypistyvät ja putoavat historian maaperään, johon monet suuret toivot ovat mädäntyneet ja kuolleet, jossa tasa-arvo ja vapaus ovat eheyden ja hyvyyden ainoa valinta oli kyse sitten ihmisestä tai kansasta.""They knew that the tree is known by its fruit, and that injustice corrupts a tree that its fruit withers and shrivels and falls at last to that dark ground of history where other great hopes have rotted and died where equality and freedom remain still the only choice for wholeness and soundness in a man or in a nation."
"Heillä oli edessään baseballin historian - äänekkäin voitonjuhla."And touched off one of the loudest, wildest, wettest victory celebrations in baseball history.
"Kertokaa jostain historian ajankohdasta."Pick any moment from history and tell me about it.
"Mikä on historian hienoin päivä?""What's the greatest day in the history of the world?"
"Olemme unohtaneet maamme historian -"We've forgotten the history of our country...
"Eilinen on historiaa, huominen mysteeri."Yesterday's history, tomorrow's a mystery.
"Eilinen on historiaa, huominen on mysteerio.""Yesterday is history, tomorrow is a mystery."
"Entä jos?" -projektini käsittelee historiaa ja sukupuolia.So my "What if?" project is on history and gender.
"Haluatko myydä sokerivettä lopun ikääsi vai haluatko tehdä historiaa?""Do you wanna sell sugared water for the rest of your life or do you wanna make history?"
"Harvoin tekevät historiaa.""Well-behaved women seldom make history"?
"Hauskin sarja television historiassa."The funniest show in the history of television.
"Ihmisen historiassa on ollut vain kaksi virheetöntä käsitystä. Ensimmäinen on Jumalan olemassaolo, Neitsyt Maria ja heidän poikansa, Jeesuksen, syntymä."In the history of man, there have been only two immaculate conceptions, the first being God and the Virgin Mary and the birth of their son, Jesus.
"Ihmisen historiassa...""In the history of man..."
"Jokainen pyhimys ja syntinen lajimme historiassa asui siellä,"Every saint and sinner in the history of our species lived there,
"Kuten niin usein sivilisaation historiassa, - myös Rory Jansenin mielestä ainoa oikea teko oli -And so, like so many of the great clichés in the history of civilization... Rory Jansen decided the only thing to do was... drink on it.
"Miksi siinä on oltava 800 sivua valaanpyynnin historiasta"Why does it have to be 800 pages of the history of whaling
"Ne jotka eivät opi historiasta, ovat tuomittuja toistamaan sen."Those who don't learn from history... are doomed to repeat it.
"Tämä päiväkirja on historiallinen dokumentti - Olemattoman historiasta, asukkaista ja maantieteestä.""This journal is a historical document particularizing the details of the land of Neverwas, its history, inhabitants and geographical points of interest."
"Voin lukea kirjan geometriasta. "En tarvitse opettajaa oppiakseni - "hänen versionsa Amerikan historiasta,I can just read the geometry book, and I don't need to go to this teacher to learn their version of American history,
- Aloitan pian multimedia-esityksen - ryhmänjohtajille etsintämme historiasta.I'm about to start a presentation to team leaders on the history of our search.
"Lindsey saattaa jäädä historiaan suurena kitaristina."Lindsey may go down in history as one of the greats in guitar playing. It really is quite amazing.
"saastutti ajan itsessään, vaikuttaen historiaan sadistisella kieroutuneisuudellaan.""whose vile existence contaminated time itself... 'affecting history... 'with their sadistic wickedness."
- Kiitos! Miettikää molemmat hetki tunteitanne - ja huomaatte - olevanne iloisia siitä, että pääsen lääketieteen historiaan.Okay,the both of you need to just take a moment and dig down deep, and you'll discover when you do you're truly happy for me hthat I have found my@ath to medical history.
- Mikä on kirjoitettu historiaan.Written as history.
- Niin, mutta se kuuluu historiaan.-Yes, but it's steeped in history.
"Vaikea uskoa, mutta historialla on väliä.""This may be hard to believe, but the history can't be ignored.
"Vain tänään tekemällämme historialla on merkitystä."The only history that's worth a damn
- Ette voi toimia tehokkaasti tällä historialla.Surely, you can't operate as an effective unit with this history.
Ajattelin, että voisimme aloittaa historialla.So, uh, I figure that we... Start with, um, history...
Ellei, jatkamme historialla.If not, we'll go on with history.
Hän säästi sinut tuskaisalta historialta.I'm sure she was trying to spare you a very painful history.
- Se haisee tieteen historialle.It reeks of history of science.
Ainoa verkko, joka on omistettu historialle.The only network dedicated to history.
Avaa mielesi menneelle. Taiteelle, historialle ja filosofialle. Ja voit ymmärtää jotain.Open your mind to the past-- art, history philosophy-- and all this may mean something.
Elävälle historialle.Living history.
Kun altistuu historialle, joutuu sen lumoihin.Oh, man, when you get steeped in the history, you get seduced by it.
-Ajattele heitä elävänä historiana.Then think of them as living history.
He eivät vielä ole muuttuneet historiaksi.They're not ready to be part of "history" yet.
Kun heräät, - kaikki tekosi vakiintuvat historiaksi.But once you wake up... whatever you've done will take hold and become history.
Mitä me kutsumme tunnetuksi historiaksi, alkoi noin 5000 vuotta sitten.What we call recorded history began about 5000 years ago.
Monta vuotta on kulunut, täynnä sotaa ja sitä, jota me kutsumme historiaksi.Many years have gone by, full of war and of that which we used to call history.
Siksi sitä kutsutaan historiaksi.That's why they call it history, Jake.
""Ainoa uusi asia on historia jota ei tunne. """"The only thing new in this world is the history you don't know. ""
"Eikös historia tapahtunut kauan sitten?"Wait, Professor Jacobs, doesn't history happen a long time ago?
"Jos New Yorkin historia on sinulle sydämenasia..."If you want New York's history at your beck and call...
"Koko historia tapahtuu kerralla." Mitä se tarkoittaa?All of history is happening at once. But what does that mean?
"Sorrentinon perheen historia."The Sorrentino family history.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

histologia
histology
historiallisuus
historicalness
hissikori
thing
hippu
nugget
hissi
elevator
histogrammi
histogram
hirvivaara
thing
hiustenhalkoja
hairsplitter
hirvikärpänen
deer ked
hiukkasfyysikko
particle physicist

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'history':

None found.