Harjoitus noun declension

Finnish
72 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
harjoitukset
exercises
harjoitukset
exercises
harjoitusten
(of) exercises
harjoituksia
(part of) exercises
harjoituksissa
(in) exercises
harjoituksista
(out of) exercises
harjoituksiin
(into) exercises
harjoituksilla
(at) exercises
harjoituksilta
(from) exercises
harjoituksille
(onto) exercises
harjoituksina
(as) exercises
harjoituksiksi
(into) exercises
harjoituksin
(with) exercises
harjoituksitta
(without) exercises
harjoituksineen
(together with) exercises
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
harjoitus
exercise
harjoitus
exercise
harjoituksen
exercise
harjoituksen
(of) exercise
harjoitusta
(part of) exercise
harjoituksessa
(in) exercise
harjoituksesta
(out of) exercise
harjoitukseen
(into) exercise
harjoituksella
(at) exercise
harjoitukselta
(from) exercise
harjoitukselle
(onto) exercise
harjoituksena
(as) exercise
harjoitukseksi
(into) exercise
harjoituksetta
(without) exercise

Examples of harjoitus

Example in FinnishTranslation in English
Alituiset harjoitukset selvästi turhauttavat ja vaivaavat miehiä.I was thinking about the men's morale. They're frustrated by these constant exercises... and it's clearly not helping their performance.
Ei ketään kiinnosta sinun Kegel harjoitukset.Nobody cares about your Kegel exercises.
En usko, että harjoitukset olivat hänen kohteensa.That's just it. I'm not so sure the exercises were the target.
Entinen komentajani sanoi, että harjoitukset ovat oikeita taisteluita.The old commander said exercises are actual combats‎.
Entä Robertin harjoitukset?Oh, uh, what about Robert's exercises?
Ainakin harjoitusten jatkaminen rajoittaa kohteiden määrää.Well, maybe keeping the exercises in play is good. It's limiting the number of targets. What do you mean?
Näiden harjoitusten aikana onnistuneet - tulevat muodostamaan parhaimman yksikön mitä ilmavoimissa on koskaan nähty.Those of you who excel during these aerial combat exercises will go on to make up the greatest fighting unit ever assembled.
Runonlausunta harjoitusten aika.Oh, time for my elocution exercises.
'Rikoksen elementti' sisältää harjoituksia jotka saavat meidät ymmärtämään rikoksen."The Element of Crime" sets out a series of mental exercises... designed to improve our understanding of the behavioral pattern of the criminal. [ Man On TV ] Understanding?
- Ei, teemme erilaisia harjoituksia.Oh, we do exercises. You know.
-Tässä teemme harjoituksia.Here we are doing the exercises.
Ei enää harjoituksia.No more exercises.
Ei enää hulluja harjoituksia.No more crazy exercises.
- Pommiryhmä harjoituksissa.- A bomb squad crew doing exercises.
Et keskity harjoituksissa.You do not focus on the exercises.
Hän on paikallinen profiloija ja vakuuttanut oikeusministeriön siitä, että - Hänen tulisi olla mukana harjoituksissa seuraamassa työskentelyämme.He's their resident profiler, and somehow he got on D.O.J.'s good side and convinced the attorney general he could sit in on some exercises and see how I work.
Muistakaa, että harjoituksissa käytätte paukkupatruunoita ja lasertunnisteisia MILES-liivejä.Remember, in our exercises, you'll be using blanks and laser-activated MILES vests to score hits.
Sain tällin harjoituksissa.I got in Tallinn exercises.
- Se oli lumoava. Neljä tuntia rituaalirukouksia ja sitten Kaana-sah. Kyse on harjoituksista, joilla keho puhdistetaan.Four hours of ritual prayer, followed by the Kaana-sah, a series of exercises designed to purify the body.
Siellä voitte suorittaa loppuun epäonnistumisenne näistä harjoituksista, - räjäyttämällä toistenne kuolleet päät irti.There, you can complete your failure of these exercises... by blowing' each other's dead heads off!
Tarvitsen tiedot tulevista harjoituksista.However, I'm going to need data from the remaining exercises.
Ehkä Nash on kerännyt joukon kokoon ja hyökkää harjoituksiin.All right, well, let's say Nash has put together a reunion tour and he's targeting the exercises.
Jotta saavuttaisit lähemmän yh- teyden ristiinnaulittuun Herraan, - joudut alistumaan harjoituksiin ja ja häpäiseviin testeihin.To make a closer union the crucifixion, You will be ... subject to the exercises and tasks and humility.
Milloin olet valmis lähtemään valmistujaisten harjoituksiin?When will you be ready to go to those graduation exercises?
Minulla on taistelukoulutuksen perustaidot Talax... OK, erittäin perus. Mutta olen osallistunut taktisiin harjoituksiin joka kuukausi.Now, I had basic combat training on TaIax... all right, v-very basic-- but I've also been participating in technical exercises with this crew every month.
Minä kerron puolueen sihteerille... etten saa tulla fasistisiin harjoituksiin!I'll tell our party secretary... you won't Let me go to the fascist exercises.
Ajattelin että aloittasimme perus liikehdintä harjoituksilla.Well, I thought we'd start with some basic movement exercises.
Näillä harjoituksilla luodaan nuo kanavat ja keho puhdistetaan tukoksista.These exercises are exercises to create those channels in your body and to free your body of blocks.
Yazrickin menetelmät ovat usein epätavallisia. Mutta hän on parantanut lyhytkestoista muistia - ohjatuilla mielikuvilla ja harjoituksilla.So, a lot of Yazrick's methods are unorthodox, but he's had great success with guided imagery and exercises to improve short-term memory.
Aloin käyttää tapausta psykologian kurssin harjoituksina, - koska tiedämme Djatlovin solan onnettomuudesta niin paljon, - ja silti koko asia pysyy hämärän peitossa.And I started to use the facts of the incident as exercises in psychology class because there is so much to know happened in the Dyatlov Pass , many details ... and yet , the whole thing remains shrouded in mystery.
- Pyörryit harjoituksen aikana.You passed out during the training exercise.
- Teetätän heillä harjoituksen.I give them an exercise.
-Ymmärrät harjoituksen väärin.This make me think that you miss the point of the exercise entirely.
Ajattelin tulla johtamaan tämän harjoituksen.I thought I'd lead you through this exercise.
Amiraali, huomioiden, kuinka kauan pilotit ovat lentäneet, ehdotan harjoituksen lopettamista.Admiral, considering how long our pilots have been in the air, I suggest we recall the birds and scrub the training exercise.
- Kulta, saat ainakin harjoitusta.Honey, at least you're getting some exercise. Yeah.
- Käytät hyväksesi tätä harjoitusta.You're abusing this exercise.
- Mahtavaa! Koska tarvitsen hieman harjoitusta.Cause I need some exercise.
- Saat harjoitusta kieleesi.You've got to exercise your tongue.
- Saisi harjoitusta juostessaan elämänsä edestä.Get a little exercise running for his life.
- Hengitä ja pysy harjoituksessa.Inhaling and staying in the exercise.
- Olette epäonnistuneet harjoituksessa.You have failed the exercise. Idiot.
-...harjoituksessa Italiassa.- He was shot in a train- - Training exercise in Italy.
Jokaisessa harjoituksessa on erilaiset turvajärjestelyt.Just like different exercises will present different security measures.
Jos kuuntelit yhtään käskynjaossa, Kirkley, tietäisit keitä vastaan olemme tässä harjoituksessa, eikö?If you'd paid any attention at all during the briefing, Kirkley you'd know exactly who we were up against on this harmless little exercise, wouldn't you? -And who's that then?
Aloitetaan yksinkertaisesta harjoituksesta, jossa tunnistetaan tunteet ilmeiden avulla.We'll start with a simple exercise to recognize emotions from facial expressions.
Eilen yksi ainoa mies selvisi harjoituksesta annetussa ajassa.Yesterday one man completed the exercise precisely on time.
Kiitos harjoituksesta.I thank you for the exercise.
Kuka antoi teille ohjeet tästä harjoituksesta?Who gave the order for this exercise?
Millaisesta harjoituksesta on kyse?What sort of training exercises will you be conducting?
Charles Burlingame, entinen laivaston F-4-lentäjä, - joka työskenteli Pentagonissa, osallistuu harjoitukseen - ennen siirtymistään American Airlinesin palvelukseen. Jossa alle vuoden sisällä hänen Boeing 757:n väitetään törmänneen rakennukseen.Charles Burlingame, an ex-Navy F4 pilot who worked in the Pentagon, participates in this exercise before retiring to take a job at American Airlines, where, less than a year later, his Boeing 757 allegedly crashes into the building.
Ddotan selvää ajallista parannusta eilisen harjoitukseen.I expect to see an improvement on the timing of yesterday's exercise.
Jordan on valmis harjoitukseen 72.Jordan is go for exercise 72.
Kabulista armeijan harjoitukseen ja takaisin. Afganistanin lehdistöjutut olivat lukittuina kuplaan.From Kabul out on an exercise with the military and back to Kabul, the Afghan Press Corps was locked in a bubble.
Koko henkilöstö luulee valmistautuvansa - parin kuukauden kuluttua käytävään harjoitukseen, he eivät ole valmiita.The entire staff thinks they're preparing for an exercise two months down the road. They're not ready.
Aloitamme luottamusta kehittävällä harjoituksella.We're going to begin with some trust-building exercises.
Aloitetaan harjoituksella, jonka nimi on "Ensivaikutelmia".Parker. I would like to start each new class an exercise which I call "first impression" call.
Kaikki teistä tarvitsette vähän enemmän motivaatiota, joten aloitamme pienellä harjoituksella.You all need a little bit more motivation, so what we're gonna do is start with a little exercise.
No niin. Aloitetaan yhdellä harjoituksella.Okay, well, let's start with an exercise.
Tällä harjoituksella on väistämätön lopputulos.This training exercise is nearing its inevitable end.
Se näyttää harjoitukselta mutta voi olla sodan esinäytös.What looks like an exercise could be a prelude to war.
Kirjoittakaa harjoituksena kirje jollekin teitä satuttaneelle - ja puhukaa asiasta.So as an exercise, I want each of you to write a letter to someone who's hurt you and confront them.
Pidän sitä harjoituksena.I just treat it as an exercise.
Se alkoi harjoituksena. Sitten tulin siitä riippuvaiseksi.Well, you could say it started out as an exercise and became an addiction.
Sitten pyydän sinua henkisenä harjoituksena selvittämään miksi me kaksi emme voi pelata kolmen hengen shakkia.Then as a mental exercise I invite you to figure out why the two of us can't play three-person chess.
- Se on suunniteltu harjoitukseksi.- It's just an exercise.
Sitä sanotaan harjoitukseksi.Says it was a training exercise.
- Ehkä harjoitus väsytti sinut.- Maybe the exercise will tire you out.
- Ei, tämä ei ole harjoitus.No, Dr. Goodspeed, it's not a training exercise.
- Haen vakuutuspaperini. - Odotahan. Mikähän olisi hyvä harjoitus tähän?-I will take my insurance-Wait what is a good exercise for the next part here?
- Koko harjoitus nauhoitettiin, - ja nauhat analysoidaan tarkasti ennen lopullista arviota.- The entire exercise was recorded, and will be properly reviewed before making a final assessment.
- Kuten sanoin, tämä oli harjoitus.like I said...it was just an exercise.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

haaroitus
branching
haavoitus
thing
kirjoitus
writing

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

harjoitteluaika
time devoted to
harjoitusalue
range
harjaus
brush
harakankello
spreading bellflower
harjoitelma
sketch
happiryhmä
oxygen family
hansikas
thing
haravointi
raking
harmitus
irritation
haploryhmä
haplogroup

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'exercise':

None found.
Learning languages?