Hullu noun declension

Finnish
115 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
hullu
crazy
hullu
crazy
hullun
crazy
hullun
(of) crazy
hullua
(part of) crazy
hullussa
(in) crazy
hullusta
(out of) crazy
hulluun
(into) crazy
hullulla
(at) crazy
hullulta
(from) crazy
hullulle
(onto) crazy
hulluna
(as) crazy
hulluksi
(into) crazy
hullutta
(without) crazy
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
hullut
crazy
hullut
crazy
hullujen
(of) crazy
hulluja
(part of) crazy
hulluissa
(in) crazy
hulluista
(out of) crazy
hulluihin
(into) crazy
hulluilla
(at) crazy
hulluilta
(from) crazy
hulluille
(onto) crazy
hulluina
(as) crazy
hulluiksi
(into) crazy
hulluin
(with) crazy
hulluitta
(without) crazy
hulluineen
(together with) crazy

Examples of hullu

Example in FinnishTranslation in English
"Playboy kartano"-hullun, en "Bates motelli"-hullua.Playboy mansion crazy, not bates motel crazy.
"Vanhempani rakastivat minua hullun paljon.My parents loved me so much, it was crazy.
- Et ole ainoa, jolla oli töissä hullun myllyä.Yeah, you're not the only one who had a crazy day.
- He tekevät sinusta hullun.They'll drive you crazy. - Maybe.
- Hän tekee minusta hullun. Hän tottelee vain sinua.I love him but he is driving me crazy and... you're the only one that he listens to.
"Ampuvat"? Ihan hullua.That's crazy talk.
"Kaikki se oli hullua, itsekästä ja väärin. Tiedän sen."All of this was crazy and selfish and wrong, I know.
"Loco" tarkoittaa "hullua" Meksikossa."Loco," that's "crazy" in Mexican.
"Miehesi on syvässä koomassa..." Tiedän, että se oli hullua, - mutta minulla ei todellakaan ollut vaihtoehtoa."Your husband is in a deep coma..." I knew it was crazy... but I really had no choice.
"Playboy kartano"-hullun, en "Bates motelli"-hullua.Playboy mansion crazy, not bates motel crazy.
"Moniko asia tässä hullussa maailmassa käy kohdalleen?"" How many things go right in this crazy world?"
- Missä hullussa maailmassa elämme?What a crazy world we are living in!
-Mitä näet tuossa hullussa nartussa?Don't know what you see in that crazy bitch.
...eivätmerkitsehimpunvertaa tässä hullussa maailmassa....don'tamounttoa hill ofbeans in this crazy world.
Aivan kuten näit sen hullussa unessasi.Just the way you saw it in that crazy dream.
- Johtuu hullusta mehusta sisälläsi.- It's that crazy juice inside you.
- Joten jos Bender olisi laulanut - vaikka kimppuuni hyökkäävästä hullusta jättimustekalasta, se olisi tapahtunut?So, if Bender had sung about, I don't know, some crazy giant land octopus attacking me, it would have actually happened?
- Lähde tästä hullusta kaupungista. - Unohda se.- Get the hell out of this crazy city.
- Myös Cam pitää hullusta.Cam likes crazy, too.
- Omar on puhunut hullusta joka tahtoo hänen etsivän Rinconin, mutta ei ole toiminut vielä.Well, Omar's been talking a lot about some crazy guy who wants him to find Rincon, but he hasn't made a move yet.
- Ehkä se johtaa hulluun päämajaan. Tietyöpellet ovat ehkä vakoojia, ja paljastamme heidät.It could go to, like, some crazy headquarters, and we find out that these construction clowns are spies and we expose them to the world.
- En suostu hulluun suunnitelmaan, tämä on tulos.I will not commit to his crazy planning if he does this.
- Kaikkeen hulluun sitä uskotaankin.Get the perp to repent? People believe crazy things.
- Kiitos, että saavuitte tänne hulluun paikkaan!I would like to thank you all for coming to this crazy place!
- Koska hän rakastui tähän hulluun, makeeseen, ei-tavalliseen tyttöön enkä halua tuottaa hänelle pettymystä.Because he fell in love with this crazy, cool, nontraditional girl, and I don't want to disappoint him.
- Dean... tämä on, epäilemättä, tyhmin ja hulluin asia mitä olemme tehneet pitkällä, tyhmällä ja hullulla, urallamme.-Dean... this is, without a doubt,the dumbest, craziest thing we've ever done and that's in a long, storied career of dumb and crazy.
- Ei normaalisti homo, mutta hullulla tavalla homo, tiedättehän?-Not normal-gay, but, you know crazy-gay, you know?
- Mutta minä en kasvanut? - Pysyit vain hullulla alueella.No, you stayed righting the crazy zone.
- Tarkoitatko hullulla tavalla hullu?- What, like crazy nuts?
- Vain hullulla on raketti.Only a crazy person would have a rocket.
- Ei hullulta.She doesn't look crazy.
- Ei hän vaikuttanut niin hullulta.She didn't seem that crazy.
- Ei niin, vaan hullulta.She seems crazy.
- Ei näytä hullulta.- He doesn't look crazy to me.
- Ei pahalla, mutta tuo kuulostaa hullulta.- No offense, but this sounds crazy.
- En halua puhua hullulle.You're a crazy woman. I don't want to talk.
- Mitä hullulle kosmonautille tapahtui?- What happened to the crazy cosmonaut?
- Mitä? Kukaan ei ryttyile hullulle.- Yeah, you act crazy, all right?
- Onko sinulla reseptiä "hullulle muijalle?"You got a prescription for "crazy bitch"?
- Se oli tarkka diagnoosi. Sille hullulle Bethanylle.'Cause it was an accurate diagnosis for that crazy bitch, Bethany.
"Ne saavat sinut kun nukut." Muistan pitäneeni häntä hulluna, - mutta muistan ajatelleeni myös, että vietämme puolet elämästämme unessa."They get you when you sleep." I remember thinking he was crazy but I also remember thinking we spend half our lives asleep.
'Super Meat Boy hurvittelee saadaksesi sinut hulluksi...' '...mutta lopulta olet hulluna rakkaudesta.' '... 9/10''Super Meat Boy revels in driving you crazy...' '...but you end up crazy in love.' '... 9 out of 10'
(Aliide:) Mutta ei ole epäilystä, etteikö se olisi hulluna sinuun.But there's no doubt he's crazy about you.
- 0len hulluna sinuun, kulta.- I'm crazy about you, baby.
- Aivan hulluna. - Hienoa.Yeah, just go crazy.
"Hän asuu naapurissasi ja laitan kiskot tänne, - mikä tekee sinut hulluksi."He lives next to your place, and I'll put the tracks here... and that'll make you go crazy.
"Jamaica tekee minut hulluksi.""Jamaican me crazy."
"Jos minä olisin niin rikas", hän sanoi "minua saisi sanoa hulluksi...""But if I was that rich," she said "anybody could call me crazy..."
"Kuka on uhri?" Tuo tekee minut hulluksi!"Who is the victim?" That drives me crazy!
"Mutta suru voi tehdä hulluksi."But grief can make us crazy.
- Haluatte siis pelastaa ne hullut svedut.- You really wanna save those crazy Swedes, huh ?
- Juostaan kuin hullut ja kokoonnutaan taas.- Run like crazy and regroup.
- Keitä nuo hullut blondit olivat?Who were those crazy blondes?
- Kuka tietää, minne hullut menevät?Who knows where crazy goes? I think I know where she went.
- Kun hullut fanit hyökkäävät. - Tiedät mitä tarkoitan.Yeah, when, uh, crazy groupies attack.
- Ihmisille kertominen, että ovat joutuneet hullujen ideoiden - uhreiksi ja sitten yrittää ottaa nämä ideat pois heiltä, se on kuin yrittäisi - viedä luuta koiralta.Telling people they've been victimized by these crazy ideas and then trying to get the ideas away from them it's like trying to take a bone away from a dog.
- Luuletko hullujen tietävän olevansa hulluja?Do you think crazy people know they're crazy? Crazy insane?
- Miksi hän hengailee niiden hullujen tyttöjen kanssa?What's she hanging around those crazy girls for?
- Onko tämä hullujen ideoiden päivä?What is this, crazy idea day?
- Seurustelin hullujen naisten kanssa.I dated some crazy women.
"Ainakaan emme ole hulluja"."At least we ain't crazy."
"Kerrot miten hulluja kaikki ovat, ja voimme nauraa sille."Tell me how crazy everyone is, and we can laugh about it.
"Mutta skientologit ovat hulluja."But the Scientologists, they're the crazy ones."
"Olette hulluja kun avioidutte." Se vain lipsahti."You're crazy to get married." It just came out.
"Oletteko hulluja?""I mean, are you crazy?"
- Nuo pelletkö? Viikonloppuisin. Tulivat paljon useammin hulluissa puvuissa.Weekends, mostly, but they used to come in a lot more, but in these crazy costumes.
Hänellä voi olla vaikka ase noissa hulluissa vaatteissa...For all I know, he... he's got a gun... underneath the crazy...
Mikä hulluissa ja asteroideissa on?What is it With crazy people and asteroids, anyway?
Mikä hulluissa tytöissä viehättää?What is it with you and crazy girls?
Olen ollut koko elämäni ajan hulluissa tilanteissa, - mutta tämä on ensimmäinen kerta kun olen aivan yksin.Look, I've been in crazy situations all my life... but this was the first time that I was all alone.
- Ehkä yksi hänen hulluista faneistaan.Copycat? Yeah, maybe one of his crazy fans.
- Ei, haluan vain kauas hulluista ämmistä.No. Just get away from these crazy bitches.
- Ette pidä hulluista?I thought you liked crazy people.
- Tiedät jotain hulluista.-You're familiar with crazy people.
- Tiedäthän, mitä hulluista sanotaan.You know what they say about the crazy ones.
"Hyvästi jää! Suunnatkaamme seuraaviin hulluihin seikkailuihin tämän taivaan alla.""It's goodbye, but we lean forward to the next crazy venture beneath the skies."
- Hän yllytti minua hulluihin juttuihin.He tried to convince me of crazy things.
- Menen hulluihin juhliin Washington Squarelle.Oh, very sensible. I'm going to an extremely crazy party on Washington Square.
-Kyllästyin osaston hulluihin.STEPH: Got tired of the ward. All the people there are crazy.
En osaa päättää onko riskialttiimpaa ottaa hulluja riskejä, - vai ottaa neuvoja hulluihin riskeihin hullulta riskinottajalta.I can't decide which is riskier, Taking crazy risks Or taking advice on crazy risks
- Ei nykypäivän hulluilla markkinoilla.Not in today's crazy market.
Barney ja Robin eivät enää käyneet näillä hulluilla seikkailuilla.Barney and Robin stopped having crazy adventures.
Ei minulla eikä Marlenella eikä teillä tai hulluilla kavereillanne ole sitä.I don't have it, neither does Marlene, nor you or your crazy friends.
Haluatko pilata sen hulluilla syytöksillä?You want to mess things up making crazy accusations?
Minkä jutun? -Se on kuin esiintymiskoe Ehkä hän voisi elää niillä hulluilla tempuillaMaybe his chance to make a living at all this crazy stuff he does.
- Hiukseni näyttävät hulluilta nyt# My hair's goin' crazy right now ##
Eivätkö vastavärit näytä hulluilta?Aren't these negative colours crazy?
En tarkoittanut rikkoa sitä, mutta - on asioita, jotka minun on selitettävä sinulle, ja ne kaikki kuulostavat hieman hulluilta, - joten kuuntele loppuun.I didn't mean to do that. but I have a lot of things that I have to explain to you and they're all going to sound a little crazy so I just need you to hear me out.
Ennen kuin poliisit uskovat tämän kaiken, kuulostaisimme yhtä hulluilta kuten Kessukin. ja se olio tappaa taas.Now before we can convince the police that we ain't as crazy as Sarge, this thing is going to kill again.
He eivät lähes koskaan näytä hulluilta.They almost never look... crazy.
- Molemmille. - Hyvä on, hulluille ihmisille.All right, to crazy people.
- Sairaalaa hulluille ihmisille.hospital for crazy people.
8 viikon kurssi tyhmänrohkeille ja leuhkoille hulluille.An eight-week college for the phony-tough and the crazy-brave.
Ajattelin jo, että toivomuksien esittäminen tähdille on vain vauvoille - ja hulluille.You know, I was starting to think that wishing on stars was just for babies and crazy people.
Eikä hulluille ole turvapaikkoja!And there ain't no asylums for the crazy ones!
- Hän pitää meitä hulluina!She thinks we're crazy!
- Lisäksi olemme hulluina toisiimme.She needs a green card to stay in the country, because, secondly... we're really crazy about each other.
- Pidätkö meitä hulluina?- You think we're crazy?
- Tiedän, että olette hulluina toisiinne, - mutta kommunikoinnin puute on ensiaskel suhteen loppumiseen.No, I know you two are crazy about each other. But lack of communication is the first step in disengagement.
- Täällä heitä pidetään hulluina.Because England thinks they're crazy!
- Irwin tekee kaikki hulluiksi.- Irwin's making everyone crazy,
- Jokin siellä tekee ne hulluiksi.Something up there is making them go crazy.
- Luuletko meidän tulleen hulluiksi?D'you think we're crazy?
- Mitä, jos me kaikki tulemme hulluiksi?What if we all go crazy?
- Olemmeko tulossa hulluiksi?- Are we goin' crazy?
- Dean... tämä on, epäilemättä, tyhmin ja hulluin asia mitä olemme tehneet pitkällä, tyhmällä ja hullulla, urallamme.-Dean... this is, without a doubt,the dumbest, craziest thing we've ever done and that's in a long, storied career of dumb and crazy.
- Se on varmasti hulluin, uskomattomin ja paras näkemäni dokumentti.Yeah. - Yeah, yeah, that's probably the most crazy - Best documentary ever. .
Huumeisiin, varasteluun, ja oikutteluun hulluin tavoin.You know, drugs, stealing stuff. Acting out in crazy ways.
Hän on koulun hulluin tyttö.Yeah, crazy for me. Yeah, so crazy for you she got her dog to blow you.
Kaikista hulluista teoistani tämä on hulluin ja sinä teet sen.Listen, of all the crazy things I've ever done, this is the craziest, and you're doing it.
"'Älä ala minulle, hullu susi', Brutus tiuskaisi."'Don't give me that, you crazy wolf,' erupted Brutus.
"Anna palaa", hullu kusipää."Smoking", you crazy son of a bitch.
"En ole hullu.I'm not crazy.
"Hei pimu, olet aika hullu poro"?"Yo, girl, you're one crazy country"? We should "F" Doug in his "A."
"Hei, olen ehkä hullu.Yeah, it is. So, hi, I might be crazy, would you like to share an appetizer?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hupsu
silly

Similar but longer

hulluin
some

Random

huippusalainen
top secret
hulluin
some
hillitty
restrained
höyryävä
steaming
hirviömäinen
monstrous
hormonaalinen
hormonal
hullumpi
some
huominen
some
huokea
inexpensive
huoliteltu
stylish

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'crazy':

None found.
Learning languages?