Arkinen noun declension

Finnish
28 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
arkinen
everyday
arkinen
everyday
arkisen
everyday
arkisen
(of) everyday
arkista
(part of) everyday
arkisessa
(in) everyday
arkisesta
(out of) everyday
arkiseen
(into) everyday
arkisella
(at) everyday
arkiselta
(from) everyday
arkiselle
(onto) everyday
arkisena
(as) everyday
arkiseksi
(into) everyday
arkisetta
(without) everyday
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
arkiset
everyday
arkiset
everyday
arkisten
(of) everyday
arkisia
(part of) everyday
arkisissa
(in) everyday
arkisista
(out of) everyday
arkisiin
(into) everyday
arkisilla
(at) everyday
arkisilta
(from) everyday
arkisille
(onto) everyday
arkisina
(as) everyday
arkisiksi
(into) everyday
arkisin
(with) everyday
arkisitta
(without) everyday
arkisine
(together with) everyday

Examples of arkinen

Example in FinnishTranslation in English
Jotain, joka saa unohtamaan arkisen aherruksen.Something to remove the rigors of everyday life, don't you agree?
Ei voi olla enää osa arkista maailmaa.To be a person that cannot be a part of the everyday life of this world,
Hän sanoi, että menestyisimme, jos keksisimme keinon parantaa arkista tuotetta tieteen avulla.He said we would find success if we could figure out a way to use science to improve an everyday product.
Tavallista, arkista Theresaa.The regular everyday... ...Theresa.
Tehtävänämme on kuvata arkista kauneutta.The assignment is to film the beauty of the everyday.
Tämä ei ole "arkista".This isn't "everyday."
Voit naamioida tämän miksi tahansa arkiseksi esineeksi.You can disguise this as any everyday object.
Tämän puvun tarkoitus on estää - arkiset havaintosi ja luopumaan normaalista identiteetistäsi, - jonka luulet erottavan sinut kaikesta.The purpose of this suit, Mr. Markovski, is to help shut down... your everyday perceptions and give up your usual identity... that you think separates you from everything.
Usein pienetkin asiat ja tavallisten ihmisten arkiset teot pitävät pimeyden poissa.I have found it is the small things everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay.
Maan luonne on arkisten maalaisten määrittelemä, kuten te heitä kutsutte.A country's character is defined by its everyday rustics, as you call them.
Totta puhuen arkisten maalaisten ahdinko kyllästyttää minua.I confess, the plight of the everyday rustic bores me.
Tämä mies luulee olevansa joulupukki, - ja te pidätte häntä sellissä tavallisten, - arkisten, jokapäiväisten, harmittomien rikollisten kanssa?This man thinks he is Santa Claus, and you keep him in a cell with regular, ordinary, everyday, harmless criminals?
Tämä saavutetaan harvoin sillä ihmisellä on ainutlaatuinen kyky - antaa arkisten pikku asioiden harhauttaa itsensä henkisistä asioista.However, this is rarely achieved owing to man's unique ability... to be distracted from spiritual matters by everyday trivia.
Jos rohkeudesta ja mielikuvituksesta tulee arkisia kuolevaisen piirteitä?What if courage and imagination became everyday mortal qualities?
Pääasiassa arkisia likviditeettiongelmia.Mostly everyday cash flow problems
Tarkoitan arkisia asioita: Miksi, milloin, missä.The everyday things, like who, why, when, where.
Miksi minun täytyy nähdä peitto kaikissa arkisissa jutuissa?Why do I need to learn how to see the blanket thing all the time in the everyday stuff?
Yleensä hän tappaa arkisissa paikoissa. Pesuloissa, ravintoloissa.The vast majority of her victims were killed in small, everyday locations.
Iskut arkisiin paikkoihin luovat paniikin. Talous kärsii.Targeting everyday places causes panic, people stay home, the economy is crippled-- it's Terrorism 101, man.
Nyt voin keskittyä kahvilan pyörittämisen arkisiin pulmiini.l can now deal with the everyday problems of running my café.
Vie heidät kaupunkiin ...ja vie heidän ja omat ajatuksesi arkisiin asioihin.Now, take them into town and get their minds and your mind on everyday things, hmm?
- Hän esitteli tieteen periaatteita arkisilla esineillä.I never missed an episode. He demonstrated scientific principles using everyday objects.
Muuttujia oli kiven sisälläkin, mutta täällä tilanne on ihan toinen. Jos ei ole kerännyt sitä kokemusta... Jos ei ole säännöllisyyttä, joka saa asiat tuntumaan arkisilta...I mean, there were variables inside, but it wasn't like out here where it's... and if you don't have the years of experiences, the... if there isn't the repetition of everyday living
Kippis sille, arkinen ystäväni.Cheers to that, my everyday friend.
Kun Jean-Baptiste lopulta oppi puhumaan, hän - huomasi pian, että arkinen kieli osoittautui riittämättömäksi - kuvaamaan häneen kertyneitä kokemuksia.When Jean-Baptiste did finally learn to speak... he soon found that everyday language... proved inadequate for all the olfactory experience he's accumulating within himself.
Pankit ovat tavallinen, arkinen perhe. Tämä ei ole tavallista.The Banks are normal, everyday sort of people, and this isn't normal.
Tietokone on suoraviivainen, arkinen kone.A computer is a straightforward, everyday machine.
Vain kaksi: arkinen ja juhla-asu.Just two: everyday and dress.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

alainen
subject to
arpinen
some
hikinen
sweaty
mäkinen
hilly
nokinen
sooty

Similar but longer

anarkinen
some
arkaainen
archaic
arkeeinen
some
arktinen
arctic

Random

arkikielinen
colloquial
arkipäiväinen
everyday
ankara
harsh
antasidinen
antacid
antoisa
fruitful
aristokraattinen
aristocratic
arpinen
some
armas
dear
aikuinen
adult
aramealainen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'everyday':

None found.
Learning languages?