Alentaa (to lower) conjugation

Finnish
37 examples
This verb can also mean the following: reduce, degrade, mark down, do, diminish, downgrade, abase, humiliate, decrease, slash, demote, bring down kotus type 54/huutaa, nt-nn gradation

Conjugation of eiti

minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present tense
alennan
I lower
alennat
you lower
alentaa
he/she lowers
alennamme
we lower
alennatte
you all lower
alentavat
they lower
alennetaan
is lowered
Past tense
alensin
I lowered
alensit
you lowered
alensi
he/she lowered
alensimme
we lowered
alensitte
you all lowered
alensivat
they lowered
alennettiin
was lowered
Conditional mood
alentaisin
I would lower
alentaisit
you would lower
alentaisi
he/she would lower
alentaisimme
we would lower
alentaisitte
you all would lower
alentaisivat
they would lower
alennettaisiin
would be lowered
Imperative mood
-
alenna
lower!
alentakoon
lower!
alentakaamme
let's lower!
alentakaa
lower!
alentakoot
lower!
alennettakoon
be lowered!
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Potential tense
alentanen
I probably lower
alentanet
you probably lower
alentanee
he/she probably lowers
alentanemme
we probably lower
alentanette
you all probably lower
alentanevat
they probably lower
alennettaneen
probably is lowered
1st
1st long
2nd inessive
2nd instructive
3nd inessive
3rd elative
3rd illative
3rd adessive
3rd abessive
3rd instructive
4th nominative
4th partitive
5th
Infinitives
alentaa
to lower
alentaakseen
to lower
alentaessa
while lowering
alentaen
while lowering
alentamassa
lowering
alentamasta
lowering
alentamaan
lowering
alentamalla
lowering
alentamatta
lowering
alentaman
lowering
alentaminen
lowering
alentamista
lowering
alentamaisillaan
just about to lower
Passive infinitives
alennettaessa
while not lowering
-
-
-
-
-
-
alennettaman
not lowering
-
-
-
-
-
Present
Past
Agent
Participles
alentava
lowering
alentanut
lowered
alentama
lowered
Passive participles
alennettava
not lowered
alennettu
not lowered
-
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present negative tense
en alenna
I do not lower
et alenna
you do not lower
ei alenna
he/she do not lower
emme alenna
we do not lower
ette alenna
you all do not lower
eivät alenna
they do not lower
ei alenneta
is not lowered
Past negative tense
en alentanut
I did not lower
et alentanut
you did not lower
ei alentanut
he/she did not lower
emme alentaneet
we did not lower
ette alentaneet
you all did not lower
eivät alentaneet
they did not lower
oli alennettu
had been lowered
Conditional negative tense
en alentaisi
I would not lower
et alentaisi
you would not lower
ei alentaisi
he/she would not lower
emme alentaisi
we would not lower
ette alentaisi
you all would not lower
eivät alentaisi
they would not lower
-
Imperative negative mood
-
älä alenna
do not lower!
älköön alentako
let him/her/it not lower!
älkäämme alentako
let's not lower!
älkää alentako
do not lower!
älkööt alentako
do not lower!
-
minä
sinä
hän
me
te
he
Potential negative tense
en alentane
I probably do not lower
et alentane
you probably do not lower
ei alentane
he/she probably does not lower
emme alentane
we probably do not lower
ette alentane
you all probably do not lower
eivät alentane
they probably do not lower
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present perfect tense
olen alentanut
I have lowered
olet alentanut
you have lowered
on alentanut
he/she has lowered
olemme alentaneet
we have lowered
olette alentaneet
you all have lowered
ovat alentaneet
they have lowered
on alennettu
has been lowered
Past perfect tense
olin alentanut
I had lowered
olit alentanut
you had lowered
oli alentanut
he/she had lowered
olimme alentaneet
we had lowered
olitte alentaneet
you all had lowered
olivat alentaneet
they had lowered
-
Conditional perfect tense
olisin alentanut
I would have lowered
olisit alentanut
you would have lowered
olisi alentanut
he/she would have lowered
olisimme alentaneet
we would have lowered
olisitte alentaneet
you all would have lowered
olisivat alentaneet
they would have lowered
olisi alennettu
would has been lowered
Imperative perfect tense
-
ole alentanut
you have lowered!
olkoon alentanut
he/she have lowered!
olkaamme alentaneet
we have lowered!
olkaa alentaneet
you all have lowered!
olkoot alentaneet
they have lowered!
olkoon alennettu
has been lowered!
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Potential perfect tense
lienen alentanut
I probably have lowered
lienet alentanut
you probably have lowered
lienee alentanut
he/she probably has lowered
lienemme alentaneet
we probably have lowered
lienette alentaneet
you all probably have lowered
lienevät alentaneet
they probably have lowered
lienee alennettu
probably has been lowered
Present perfect negative tense
en ole alentanut
I have not lowered
et ole alentanut
you have not lowered
ei ole alentanut
he/she has not lowered
emme ole alentaneet
we have not lowered
ette ole alentaneet
you all have not lowered
eivät ole alentaneet
they have not lowered
-
Past perfect negative tense
en ollut alentanut
I had not lowered
et ollut alentanut
you had not lowered
ei ollut alentanut
he/she had not lowered
emme olleet alentaneet
we had not lowered
ette olleet alentaneet
you all had not lowered
eivät olleet alentaneet
they had not lowered
-
Conditional perfect negative tense
en olisi alentanut
I would not have lowered
et olisi alentanut
you would not have lowered
ei olisi alentanut
he/she would not have lowered
emme olisi alentaneet
we would not have lowered
ette olisi alentaneet
you all would not have lowered
eivät olisi alentaneet
they would not have lowered
-
sinä
hän
me
te
he
Imperative perfect negative tense
ole alentanut
you have lowered!
olkoon alentanut
he/she have lowered!
olkaamme alentaneet
we have lowered!
olkaa alentaneet
you all have lowered!
olkoot alentaneet
they have lowered!
minä
sinä
hän
me
te
he
Potential perfect negative tense
en liene alentanut
I probably have not lowered
et liene alentanut
you probably have not lowered
ei liene alentanut
he/she probably has not lowered
emme liene alentaneet
we probably have not lowered
ette liene alentaneet
you all probably have not lowered
eivät liene alentaneet
they probably have not lowered

Examples of alentaa

Example in FinnishTranslation in English
"Meidän on myönnettävä, että lainsäädäntö pitkällä tähtäimellä" "vie pois varakkuutta valtiolta minimoimalla teidän tuontitavaran kuluja" "ja alentaa elintasoa tällä saarella.""We agree that such legislation should in the long term to keep away the wealth of our country, reducing the cost of your import and lower overall Living on this island. "
- Voisimme alentaa joen pintaa. - Miten? - En tiedä.- We could have the river lowered and dragged.
-Minä taidan alentaa happitasoasi.What if i lower your oxygen intake level?
-Voiko summaa alentaa?Could you set the bail in a lower amount ?
Dee, naurettavien temppujesi takia sinulla ei ole arvoa, - joten ainoa toivosi on alentaa Benin arvoja.Now, Dee, because of your ridiculous missteps, you actually have no value, so your only hope is to lower Ben's value. You're going to do this by flirting with a carny in front of him.
Minä alennan sitä viisi taalaa.I'll even lower it. I'll lower it $5. I'll lower it $10!
Muistuta minua, että alennan tunnetasoasi.Doyle, remind me to lower your emotional output level.
"Teillä on vaikeat ajat" "joten me alennamme veroja ja vesi- ja jätemaksuja?""we know times are tough... we'll lower taxes, reduce water and sewer"?
-Tarjouksenne on hylätty. Ja alennamme tarjoustamme kahdella miljoonalla.Your counter has been rejected, and now we're lowering our price by $2 million.
Ehdotuksenne on hylätty, ja alennamme tarjoustamme kahdella miljoonalla.Your counter has been rejected, and now we're lowering our price by $2 million.
No, me alennamme rimaa tänään.Well, we're lowering the bar today.
Tarkoitan, syvällä sisimmässä tiedämme, että ansaitsemme parempaa, joten miksi alennamme vaatimuksiamme?Why do we do that? I mean, deep down we know we deserve better, so why do we keep lowering our standards?
Vaalivoitto on varma, alennatte vereja ja turvaatte hyvinvoinnln.Your re-election is ensured because you can lower taxes AND preserve Welfare.
Ne alentavat verenpainetta. Korkea verenpaine tappaa huomaamatta.They lower blood pressure. high blood pressure to kill unnoticed.
Nyt kun Suvarov on saapunut perille turvallisesti, he alentavat turvatasoaan.Now that Suvarov has arrived safely, they're lowering their security level by one.
Ylirasittuneet poliisit tekevät virheitä, jotka alentavat yksikön ratkaisuprosenttia.Overworked cops make mistakes. Mistakes lower the unit-wide clearance rate.
Raivasin kaikki lehdet ja suurimman osan kirjoista. Piilotin tyynyt ja huovat ja alensin lämpöä, etteivät he viivyttele.So, I cleared out all the magazines, newspapers and most of the books and I hid away all of the throw pillows and blankets and I lowered the heat to fifty-five to insure minimal post-meal lingering.
Voi ei, alensin käyntikorttini.Oh, man, I lowered my shield card.
- Kun kuume laski, alensit tehoa.As her fever dropped, you lowered the power.
Ja paikalla oli joskus myös täti Millicent, - jonka mielestä koirahoitaja alensi koko naapuriston arvoa.And sometimes there was Aunt Millicent... who felt a dog for a nurse lowered the whole tone of the neighborhood.
Emme tee sitä, koska se alentaisi meidät.And the reason we won't do that thing is because that thing would lower us.
Ja toisenlainen mies alentaisi hänen asemaansa yhteiskunnassa.And a man without would lower her position in society.
ketään todella merkittävä ei alentaisi itseään tekemään kauppaa vain pojan kanssa.No one of true importance would lower themselves to trade with a mere boy.
Ei tämä ainakaan alenna todennäköisyyttä.In any case, there's no way it could lower the odds.
Koulumme iskulause on "alenna vaatimustasoasi".Our school motto is "lower your standards."
On vaarallista jos isokertoiminen voittaa ellei kukaan alenna kerrointaIt's dangerous when a longshot comes in, unless you have someone at the tracks to lower those odds.
Ota viholliseni voimatja alenna hänet alemmas kuin alhaiset pellot.Take the powers from my enemy, and lay him lower than the lowest field.
Tässä aminorexia, mutta se ei alenna verenpainetta tai laske hänen suojuksiaan.Five CCs of aminorex. But it won't lower his pressure, and it will not bring down his resistance.
Joka tapauksessa, alentakaa lentokorkeutta - tai hän voi vajota koomaan, joka on hyvin vaarallista."In any case, please lower the altitude of the aircraft" "or he may fall into a coma," which will be very dangerous.
Hän pyrkii alentamaan valaiden kolesterolitasoa.He's working on lowering the cholesterol level in whales.
Kysyn vaimolta, jos hän suostuisi alentamaan vuokraasi.I'll ask the wife about lowering your rent.
Spock... Tiedän, että joutuisit alentamaan henkisiä raja-aitoja, mutta jos vain voit... Minä yritän.Mr Spock... l know it's a terrible personal lowering of mental barriers, but if there's a chance... l'll try.
Parempia tuloksia saisi parantamalla henkeämme kuin alentamalla arvoamme.You can get better results raising our spirits than lowering our dignity.
Kiitos, mutta äänen alentaminen ja maalipurkeilla seisominen - ei tee sinusta tarpeeksi miestä isäkseni.Thanks, but lowering your voice and standing on paint cans doesn't make you man enough to be my dad.
Vaativat uusien muusikkojen perus- palkan alentamista.- Okay. They're going to come at us hard about lowering the base salary for incoming musicians, but that's just a feint.
-Ette siis siksi, että Westin Labs oli alentanut testin hintaa?Oh, it... it wasn't because Westin Labs had lowered their price?
Hal on alentanut koko...It's like hal has lowered his whole...

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aientaa
bring forward
alentua
stoop
alistaa
dominate
alittaa
pass underneath
alottaa
start
alustaa
lecture
asentaa
install
ohentaa
thin
ojentaa
straighten
soentaa
do

Similar but longer

haalentaa
cool
vaalentaa
whiten

Random

aerobikata
do aerobics
aikaansaada
accomplish
aikaistaa
move
aineistua
become material
akseptata
accept a negotiable instrument
alaskirjata
write off
alentua
stoop
alleviivata
underline
aloitella
start
ammua
moo

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'lower':

None found.
Learning languages?