خودکشی کردن [xod-koši kardán] (to commit suicide) conjugation

Persian
5 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
خودکشی کن
xod-koši kon
commit suicide
خودکشی کرد
xod-koši kard
committed suicide
Participles
خودکشی کننده
xod-koši konandé
committing suicide
خودکشی کرده
xod-koši kardé
committed suicide
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
خودکشی می‌کنم
xod-koši mí-konam
I commit suicide
خودکشی می‌کنی
xod-koši mí-koni
you commit suicide
خودکشی می‌کند
xod-koši mí-konad
he/she commits suicide
خودکشی می‌کنیم
xod-koši mí-konim
we commit suicide
خودکشی می‌کنید
xod-koši mí-konid
you all commit suicide
خودکشی می‌کنند
xod-koši mí-konand
they commit suicide
Present progressive tense
دارم خودکشی می‌کنم
dấram xod-koši mí-konam
I am committing suicide
داری خودکشی می‌کنی
dấri xod-koši mí-koni
you are committing suicide
دارد خودکشی می‌کند
dấrad xod-koši mí-konad
he/she is committing suicide
داریم خودکشی می‌کنیم
dấrim xod-koši mí-konim
we are committing suicide
دارید خودکشی می‌کنید
dấrid xod-koši mí-konid
you all are committing suicide
دارند خودکشی می‌کنند
dấrand xod-koši mí-konand
they are committing suicide
Present perfect tense
خودکشی کرده‌ایم
xod-koši kardé-im
I have committed suicide
خودکشی کرده‌اید
xod-koši kardé-id
you have committed suicide
خودکشی کرده‌اند
xod-koši kardé-and
he/she has committed suicide
خودکشی کرده‌ام
xod-koši kardé-am
we have committed suicide
خودکشی کرده‌ای
xod-koši kardé-i
you all have committed suicide
خودکشی کرده است
xod-koši kardé ast
they have committed suicide
Past tense
خودکشی کردیم
xod-koši kárdim
I committed suicide
خودکشی کردید
xod-koši kárdid
you committed suicide
خودکشی کردند
xod-koši kárdand
he/she committed suicide
خودکشی کردم
xod-koši kárdam
we committed suicide
خودکشی کردی
xod-koši kárdi
you all committed suicide
خودکشی کرد
xod-koši kard
they committed suicide
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
خودکشی کنم
xod-koši kónam
I committed suicide
خودکشی کنی
xod-koši kóni
you committed suicide
خودکشی کند
xod-koši kónad
he/she committed suicide
خودکشی کنیم
xod-koši kónim
we committed suicide
خودکشی کنید
xod-koši kónid
you all committed suicide
خودکشی کنند
xod-koši kónand
they committed suicide
Past imperfect tense
خودکشی می‌کردیم
xod-koši mí-kardim
I used to commit suicide
خودکشی می‌کردید
xod-koši mí-kardid
you used to commit suicide
خودکشی می‌کردند
xod-koši mí-kardand
he/she used to commit suicide
خودکشی می‌کردم
xod-koši mí-kardam
we used to commit suicide
خودکشی می‌کردی
xod-koši mí-kardi
you all used to commit suicide
خودکشی می‌کرد
xod-koši mí-kard
they used to commit suicide
Past progressive tense
داشتیم خودکشی می‌کردیم
dấštim xod-koši mí-kardim
I was committing suicide
داشتید خودکشی می‌کردید
dấštid xod-koši mí-kardid
you were committing suicide
داشتند خودکشی می‌کردند
dấštand xod-koši mí-kardand
he/she was committing suicide
داشتم خودکشی می‌کردم
dấštam xod-koši mí-kardam
we were committing suicide
داشتی خودکشی می‌کردی
dấšti xod-koši mí-kardi
you all were committing suicide
داشت خودکشی می‌کرد
dâšt xod-koši mí-kard
they were committing suicide
Pluperfect tense
خودکشی کرده بودم
xod-koši kardé búdam
I had committed suicide
خودکشی کرده بودی
xod-koši kardé búdi
you had committed suicide
خودکشی کرده بود
xod-koši kardé bud
he/she had committed suicide
خودکشی کرده بودیم
xod-koši kardé búdim
we had committed suicide
خودکشی کرده بودید
xod-koši kardé búdid
you all had committed suicide
خودکشی کرده بودند
xod-koši kardé búdand
they had committed suicide
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خودکشی خواهم کرد
xod-koši xâhám kard
I will commit suicide
خودکشی خواهی کرد
xod-koši xâhí kard
you will commit suicide
خودکشی خواهد کرد
xod-koši xâhád kard
he/she will commit suicide
خودکشی خواهیم کرد
xod-koši xâhím kard
we will commit suicide
خودکشی خواهید کرد
xod-koši xâhíd kard
you all will commit suicide
خودکشی خواهند کرد
xod-koši xâhánd kard
they will commit suicide
Imperative mood
-
خودکشی بکنید
xod-koši békonid
you commit suicide
-
-
خودکشی بکن
xod-koši békon
you all commit suicide
-
Subjunctive present tense
خودکشی بکنم
xod-koši békonam
I have committed suicide
خودکشی بکنی
xod-koši békoni
you have committed suicide
خودکشی بکند
xod-koši békonad
he/she have committed suicide
خودکشی بکنیم
xod-koši békonim
we have committed suicide
خودکشی بکنید
xod-koši békonid
you all have committed suicide
خودکشی بکنند
xod-koši békonand
they have committed suicide
Subjunctive past tense
خودکشی کرده باشیم
xod-koši kardé bấšim
I commit suicide
خودکشی کرده باشید
xod-koši kardé bấšid
you commit suicide
خودکشی کرده باشند
xod-koši kardé bấšand
he/she commit suicide
خودکشی کرده باشم
xod-koši kardé bấšam
we commit suicide
خودکشی کرده باشی
xod-koši kardé bấši
you all commit suicide
خودکشی کرده باشد
xod-koši kardé bấšad
they commit suicide

Examples of خودکشی کردن

Example in PersianTranslation in English
در پنجم آگوست سال ۱۹۶۲، او در منزلش اقدام به خودکشی کرد. ‏On August 5th 1962 she committed suicide in her house.
خانه ای در مارسفیلد گاردن در بیست کیلومتری خانه فروید زندگی می‌کرد فکر می‌کنم زمانی این کار را کرد که دیگر با همسرش زندگی نمی‌کرد و اقدام به خودکشی کرد.she was living at 20 Maresfield Gardens in the Freud house, as I guess she did when she wasn't with her husband, and she committed suicide.
...ما هنوز تصمیممون رو نگرفته ایم که اون خودکشی کردهWe haven't quite decided whether he committed suicide...
.اونا که گفتن خودکشی کردهThey said she committed suicide.
،هر دوشون مشتی قرص خورده بودند اینجوری بنظر میومده که هر دو با هم خودکشی کرده باشنThey'd both taken a bunch of prescription pills, it was like they committed suicide together or something.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'commit suicide':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In