خندسن [xandsán] (to laugh) conjugation

Persian
13 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
خند
xand
laugh
خندس
xands
laughed
Participles
خندنده
xandandé
laughing
خندسه
xandsé
laughed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌خندم
mí-xandam
I laugh
می‌خندی
mí-xandi
you laugh
می‌خندد
mí-xandad
he/she laughs
می‌خندیم
mí-xandim
we laugh
می‌خندید
mí-xandid
you all laugh
می‌خندند
mí-xandand
they laugh
Present progressive tense
دارم می‌خندم
dấram mí-xandam
I am laughing
داری می‌خندی
dấri mí-xandi
you are laughing
دارد می‌خندد
dấrad mí-xandad
he/she is laughing
داریم می‌خندیم
dấrim mí-xandim
we are laughing
دارید می‌خندید
dấrid mí-xandid
you all are laughing
دارند می‌خندند
dấrand mí-xandand
they are laughing
Present perfect tense
خندسه‌ایم
xandsé-im
I have laughed
خندسه‌اید
xandsé-id
you have laughed
خندسه‌اند
xandsé-and
he/she has laughed
خندسه‌ام
xandsé-am
we have laughed
خندسه‌ای
xandsé-i
you all have laughed
خندسه است
xandsé ast
they have laughed
Past tense
خندسیم
xandsim
I laughed
خندسید
xandsid
you laughed
خندسند
xandsand
he/she laughed
خندسم
xandsam
we laughed
خندسی
xandsi
you all laughed
خندس
xandes
they laughed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
خندم
xandam
I laughed
خندی
xandi
you laughed
خندد
xandad
he/she laughed
خندیم
xandim
we laughed
خندید
xandid
you all laughed
خندند
xandand
they laughed
Past imperfect tense
می‌خندسیم
mí-xandsim
I used to laugh
می‌خندسید
mí-xandsid
you used to laugh
می‌خندسند
mí-xandsand
he/she used to laugh
می‌خندسم
mí-xandsam
we used to laugh
می‌خندسی
mí-xandsi
you all used to laugh
می‌خندس
mí-xandes
they used to laugh
Past progressive tense
داشتیم می‌خندسیم
dấštim mí-xandsim
I was laughing
داشتید می‌خندسید
dấštid mí-xandsid
you were laughing
داشتند می‌خندسند
dấštand mí-xandsand
he/she was laughing
داشتم می‌خندسم
dấštam mí-xandsam
we were laughing
داشتی می‌خندسی
dấšti mí-xandsi
you all were laughing
داشت می‌خندس
dâšt mí-xandes
they were laughing
Pluperfect tense
خندسه بودم
xandsé búdam
I had laughed
خندسه بودی
xandsé búdi
you had laughed
خندسه بود
xandsé bud
he/she had laughed
خندسه بودیم
xandsé búdim
we had laughed
خندسه بودید
xandsé búdid
you all had laughed
خندسه بودند
xandsé búdand
they had laughed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم خندس
xâhám xandes
I will laugh
خواهی خندس
xâhí xandes
you will laugh
خواهد خندس
xâhád xandes
he/she will laugh
خواهیم خندس
xâhím xandes
we will laugh
خواهید خندس
xâhíd xandes
you all will laugh
خواهند خندس
xâhánd xandes
they will laugh
Imperative mood
-
بخندید
béxandid
you laugh
-
-
بخند
béxand
you all laugh
-
Subjunctive present tense
بخندم
béxandam
I have laughed
بخندی
béxandi
you have laughed
بخندد
béxandad
he/she have laughed
بخندیم
béxandim
we have laughed
بخندید
béxandid
you all have laughed
بخندند
béxandand
they have laughed
Subjunctive past tense
خندسه باشیم
xandsé bấšim
I laugh
خندسه باشید
xandsé bấšid
you laugh
خندسه باشند
xandsé bấšand
he/she laugh
خندسه باشم
xandsé bấšam
we laugh
خندسه باشی
xandsé bấši
you all laugh
خندسه باشد
xandsé bấšad
they laugh

Examples of خندسن

Example in PersianTranslation in English
واسه چی داری می‌خندی، احمق؟Why are you laughing, you fool?
...با هواپیمای تو میریم ...توی راه یکم با هم می‌خندیم یکم از اون آجیل می‌خوریم .اونایی که با عسل برشته شدنWe could take your jet, have a few laughs on the way, some of those nuts-- the honey-roasted ones.
وقتي براي اولين بار اينو ديدم يه جورايي خندم گرفت.When I first saw this, I actually just kind of laughed.
چقدر به این کارم می خندیدHe laughed so hard at that.
با این وجود, هنوز می خندید.Yet, he laughed about it.
ما در توسط نمی خندید جدید تریر ، اما اولWe are not laughed at by New Trier, but I.
چارمینگ خندید، درست شبیه خنده ی دیوانه هاCharming laughed, just like a crazed maniac.
.اون خندیدHe laughed.
اگه خواستي بخندي , بخندYou can laugh all you want, but...
.بريز , بپاش , بخند و بازي کنSpills, thrills, laughs and games.
خوب است . بخندYou're laughing, are you?
يالا , بخندGo on, laugh
...بدو، بانو، بخند .من موقعي که تو اومدي تو خنديدمCome on, lady, laugh it up-- I laughed when you come in.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'laugh':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In