تنظیم کردن [tanzim kardán] (to set) conjugation

Persian
6 examples
This verb can also mean the following: arrange, adjust, fix

Conjugation of eiti

present
past
Stems
تنظیم کن
tanzim kon
set
تنظیم کرد
tanzim kard
set
Participles
تنظیم کننده
tanzim konandé
setting
تنظیم کرده
tanzim kardé
set
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
تنظیم می‌کنم
tanzim mí-konam
I set
تنظیم می‌کنی
tanzim mí-koni
you set
تنظیم می‌کند
tanzim mí-konad
he/she sets
تنظیم می‌کنیم
tanzim mí-konim
we set
تنظیم می‌کنید
tanzim mí-konid
you all set
تنظیم می‌کنند
tanzim mí-konand
they set
Present progressive tense
دارم تنظیم می‌کنم
dấram tanzim mí-konam
I am setting
داری تنظیم می‌کنی
dấri tanzim mí-koni
you are setting
دارد تنظیم می‌کند
dấrad tanzim mí-konad
he/she is setting
داریم تنظیم می‌کنیم
dấrim tanzim mí-konim
we are setting
دارید تنظیم می‌کنید
dấrid tanzim mí-konid
you all are setting
دارند تنظیم می‌کنند
dấrand tanzim mí-konand
they are setting
Present perfect tense
تنظیم کرده‌ایم
tanzim kardé-im
I have set
تنظیم کرده‌اید
tanzim kardé-id
you have set
تنظیم کرده‌اند
tanzim kardé-and
he/she has set
تنظیم کرده‌ام
tanzim kardé-am
we have set
تنظیم کرده‌ای
tanzim kardé-i
you all have set
تنظیم کرده است
tanzim kardé ast
they have set
Past tense
تنظیم کردیم
tanzim kárdim
I set
تنظیم کردید
tanzim kárdid
you set
تنظیم کردند
tanzim kárdand
he/she set
تنظیم کردم
tanzim kárdam
we set
تنظیم کردی
tanzim kárdi
you all set
تنظیم کرد
tanzim kard
they set
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
تنظیم کنم
tanzim kónam
I set
تنظیم کنی
tanzim kóni
you set
تنظیم کند
tanzim kónad
he/she set
تنظیم کنیم
tanzim kónim
we set
تنظیم کنید
tanzim kónid
you all set
تنظیم کنند
tanzim kónand
they set
Past imperfect tense
تنظیم می‌کردیم
tanzim mí-kardim
I used to set
تنظیم می‌کردید
tanzim mí-kardid
you used to set
تنظیم می‌کردند
tanzim mí-kardand
he/she used to set
تنظیم می‌کردم
tanzim mí-kardam
we used to set
تنظیم می‌کردی
tanzim mí-kardi
you all used to set
تنظیم می‌کرد
tanzim mí-kard
they used to set
Past progressive tense
داشتیم تنظیم می‌کردیم
dấštim tanzim mí-kardim
I was setting
داشتید تنظیم می‌کردید
dấštid tanzim mí-kardid
you were setting
داشتند تنظیم می‌کردند
dấštand tanzim mí-kardand
he/she was setting
داشتم تنظیم می‌کردم
dấštam tanzim mí-kardam
we were setting
داشتی تنظیم می‌کردی
dấšti tanzim mí-kardi
you all were setting
داشت تنظیم می‌کرد
dâšt tanzim mí-kard
they were setting
Pluperfect tense
تنظیم کرده بودم
tanzim kardé búdam
I had set
تنظیم کرده بودی
tanzim kardé búdi
you had set
تنظیم کرده بود
tanzim kardé bud
he/she had set
تنظیم کرده بودیم
tanzim kardé búdim
we had set
تنظیم کرده بودید
tanzim kardé búdid
you all had set
تنظیم کرده بودند
tanzim kardé búdand
they had set
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
تنظیم خواهم کرد
tanzim xâhám kard
I will set
تنظیم خواهی کرد
tanzim xâhí kard
you will set
تنظیم خواهد کرد
tanzim xâhád kard
he/she will set
تنظیم خواهیم کرد
tanzim xâhím kard
we will set
تنظیم خواهید کرد
tanzim xâhíd kard
you all will set
تنظیم خواهند کرد
tanzim xâhánd kard
they will set
Imperative mood
-
تنظیم بکنید
tanzim békonid
you set
-
-
تنظیم بکن
tanzim békon
you all set
-
Subjunctive present tense
تنظیم بکنم
tanzim békonam
I have set
تنظیم بکنی
tanzim békoni
you have set
تنظیم بکند
tanzim békonad
he/she have set
تنظیم بکنیم
tanzim békonim
we have set
تنظیم بکنید
tanzim békonid
you all have set
تنظیم بکنند
tanzim békonand
they have set
Subjunctive past tense
تنظیم کرده باشیم
tanzim kardé bấšim
I set
تنظیم کرده باشید
tanzim kardé bấšid
you set
تنظیم کرده باشند
tanzim kardé bấšand
he/she set
تنظیم کرده باشم
tanzim kardé bấšam
we set
تنظیم کرده باشی
tanzim kardé bấši
you all set
تنظیم کرده باشد
tanzim kardé bấšad
they set

Examples of تنظیم کردن

Example in PersianTranslation in English
تلفن دیو رو بگیر، من به تموم مواد مربوطه لازم دارم و یه چند تا تاریخ رو واسه استشهاد تنظیم کنI need all pertinent materials and a set of dates for deposition.
همه کارو با نت سی بمل ماژور تنظیم کن و موقع تمرین برگه های منم ورق بزنTune the set to B-flat, then turn my pages.
خب، من جی‌پی‌اس رو تنظیم می‌کنم .که مستقیم ببرتمون پاریسOkay. I shall set the GPS to take us straight to the Paris.
زمان و تاریخ رو تنظیم کردمI've set the time and the date,
من خودم این ترتیب رو تنظیم کردمI set the sequence myself.
میتونی ساعتمو تنظیم کنی؟Can you set my alarm?

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'set':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In