به کار بردن [be kâr bordán] (to use) conjugation

Persian
13 examples
This verb can also mean the following: benefit, benefit from

Conjugation of eiti

present
past
Stems
به کار بر
be kâr bar
use
به کار برد
be kâr bord
used
Participles
به کار برنده
be kâr barandé
using
به کار برده
be kâr bordé
used
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌به کار برم
mí-be kâr baram
I use
می‌به کار بری
mí-be kâr bari
you use
می‌به کار برد
mí-be kâr barad
he/she uses
می‌به کار بریم
mí-be kâr barim
we use
می‌به کار برید
mí-be kâr barid
you all use
می‌به کار برند
mí-be kâr barand
they use
Present progressive tense
دارم می‌به کار برم
dấram mí-be kâr baram
I am using
داری می‌به کار بری
dấri mí-be kâr bari
you are using
دارد می‌به کار برد
dấrad mí-be kâr barad
he/she is using
داریم می‌به کار بریم
dấrim mí-be kâr barim
we are using
دارید می‌به کار برید
dấrid mí-be kâr barid
you all are using
دارند می‌به کار برند
dấrand mí-be kâr barand
they are using
Present perfect tense
به کار برده‌ایم
be kâr bordé-im
I have used
به کار برده‌اید
be kâr bordé-id
you have used
به کار برده‌اند
be kâr bordé-and
he/she has used
به کار برده‌ام
be kâr bordé-am
we have used
به کار برده‌ای
be kâr bordé-i
you all have used
به کار برده است
be kâr bordé ast
they have used
Past tense
به کار بردیم
be kâr bordim
I used
به کار بردید
be kâr bordid
you used
به کار بردند
be kâr bordand
he/she used
به کار بردم
be kâr bordam
we used
به کار بردی
be kâr bordi
you all used
به کار برد
be kâr bord
they used
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
به کار برم
be kâr baram
I used
به کار بری
be kâr bari
you used
به کار برد
be kâr barad
he/she used
به کار بریم
be kâr barim
we used
به کار برید
be kâr barid
you all used
به کار برند
be kâr barand
they used
Past imperfect tense
می‌به کار بردیم
mí-be kâr bordim
I used to use
می‌به کار بردید
mí-be kâr bordid
you used to use
می‌به کار بردند
mí-be kâr bordand
he/she used to use
می‌به کار بردم
mí-be kâr bordam
we used to use
می‌به کار بردی
mí-be kâr bordi
you all used to use
می‌به کار برد
mí-be kâr bord
they used to use
Past progressive tense
داشتیم می‌به کار بردیم
dấštim mí-be kâr bordim
I was using
داشتید می‌به کار بردید
dấštid mí-be kâr bordid
you were using
داشتند می‌به کار بردند
dấštand mí-be kâr bordand
he/she was using
داشتم می‌به کار بردم
dấštam mí-be kâr bordam
we were using
داشتی می‌به کار بردی
dấšti mí-be kâr bordi
you all were using
داشت می‌به کار برد
dâšt mí-be kâr bord
they were using
Pluperfect tense
به کار برده بودم
be kâr bordé búdam
I had used
به کار برده بودی
be kâr bordé búdi
you had used
به کار برده بود
be kâr bordé bud
he/she had used
به کار برده بودیم
be kâr bordé búdim
we had used
به کار برده بودید
be kâr bordé búdid
you all had used
به کار برده بودند
be kâr bordé búdand
they had used
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم به کار برد
xâhám be kâr bord
I will use
خواهی به کار برد
xâhí be kâr bord
you will use
خواهد به کار برد
xâhád be kâr bord
he/she will use
خواهیم به کار برد
xâhím be kâr bord
we will use
خواهید به کار برد
xâhíd be kâr bord
you all will use
خواهند به کار برد
xâhánd be kâr bord
they will use
Imperative mood
-
ببه کار برید
bébe kâr barid
you use
-
-
ببه کار بر
bébe kâr bar
you all use
-
Subjunctive present tense
ببه کار برم
bébe kâr baram
I have used
ببه کار بری
bébe kâr bari
you have used
ببه کار برد
bébe kâr barad
he/she have used
ببه کار بریم
bébe kâr barim
we have used
ببه کار برید
bébe kâr barid
you all have used
ببه کار برند
bébe kâr barand
they have used
Subjunctive past tense
به کار برده باشیم
be kâr bordé bấšim
I use
به کار برده باشید
be kâr bordé bấšid
you use
به کار برده باشند
be kâr bordé bấšand
he/she use
به کار برده باشم
be kâr bordé bấšam
we use
به کار برده باشی
be kâr bordé bấši
you all use
به کار برده باشد
be kâr bordé bấšad
they use

Examples of به کار بردن

Example in PersianTranslation in English
هر وقت که يه زن ترفيع نگرفته ترکيبي از 16 کلمه رو به کار بردنEvery time they don't promote a woman, they use some combination of the same 16 words.
اين همون کلمه اي نيست که اون به کار برد ...اون يهThat's not the word she used.
...کلمه ي بدتر به کار بردShe used a much worse word.
ديم ماک" رو ميشه هم در جهت شفاي" .مردم به کار برد و هم براي کشتنشونDim mak can be used to heal people, it can be used to kill people.
آقاي سيرز، مطمئنيد که مادرتون دقيقا اين کلمات رو براي مشخص کردن موقعيت اون چيز به کار برد؟Mr. Sears, are you sure of the words your mother used to describe the location?
.اين را شنيدم و خيلي چيزهاي ديگر که باعث ميشد آدم خجالت بکشد از اينکه به همين سادگي کلمه چريکي را (حتي اگر سهواً) براي .توصيف نوعي از فيلمسازي به کار برده باشدI heard that and many more things that make one ashamed for having used lightly, even if inadvertently, the word "guerrilla" to describe a certain kind of filmmaking, a word linked at the time to many theoretical debates
...تاريکي و عمق غار . به کار برده نشدند...Dark and deep in the vaults not to be used.
کلمه ي زشت خرچنگي براي آدم فضايي ها به کار برده ميشه و مشخصه که اشاره داره به موجودي مثل خرچنگ که از پايين غذا مي خوره و توي آشغالها دنبال پسمانده ي غذا مي گردهThe derogatory term Prawn is used for the alien, and obviously it implies something that is a bottom feeder, that scavenges the leftovers.
بسياري از تکنيک هايي که توسط نظاميان شيلي و آرژانتيني به کار برده مي شد در مدرسه اي آمريکايي آموزش داده مي شدMany of the techniques used by the Chilean and Argentinian military had been learned in the US-run "School of the Americas".
انقدر جم نخور شده _ تکنيک هايي که اهالي شوروي براي همبستگي ملتشان به کار بردند حالا ماشين فيلم هاي پر خرج هاليوود را حرکت مي دهدEditing techniques the Soviets used to convert their population to Communism... now drive Hollywood's action blockbusters.
در حقيقت من اين عبارتو به کار بردم "چشماي لوچتو باز کن"I actually used the phrasing "unsquint your eyes".
آره، "ناگ" رو از "اِگ ناگ" به جای "تق تق" به کار بردی (اگ ناگ:Yes, the "nog" from "egg nog," used in place of "knock."
.اين را شنيدم و خيلي چيزهاي ديگر که باعث ميشد آدم خجالت بکشد از اينکه به همين سادگي کلمه چريکي را (حتي اگر سهواً) براي .توصيف نوعي از فيلمسازي به کار برده باشدI heard that and many more things that make one ashamed for having used lightly, even if inadvertently, the word "guerrilla" to describe a certain kind of filmmaking, a word linked at the time to many theoretical debates

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In