Üretebilmek (to produce) conjugation

Turkish
15 examples

Conjugation of eiti

Ben
Sen
O
Present tense
üretebilirim
I produce
üretebilirsin
you produce
üretebilir
he/she/it produces
Future tense
üretebileceğim
I will produce
-
-
Past tense
üretebildim
I produced
-
-
Present continuous tense
üretebiliyorum
I am producing
-
-

Examples of üretebilmek

Example in TurkishTranslation in English
...yeni nesiller üretebilmek için uğraşırlar ve yırtıcılarla savaşırlar.striving to produce offspring and battling against predators.
Bir kadın üretebilmek için de bayağı çılgın şeyler yapmak gerekebilir bence.Oh, I think a person would have to do something pretty amazing to produce a good woman.
Bizimse ışık basıncımız var, daha çok ve daha hızlı üretebilmek için.We use Lightpress, we can produce greater quanitys faster.
Bu durumda tabii siz de merak ediyorsunuz. Böyle bir suçu üretebilmek için ne tür bir aile ortamı gerekir?And we'd have to, you would have to wonder, wouldn't you, what kind of a family situation you would have that could produce this kind of crime.
Ben yalnızca müzikal drama üretebilirim.I alone may produce musical drama.
Eğer onları bütün gün çalıştırırsam, yeterli mal üretebilirim.I could produce enough product. So, hey.
Şu ayırıcıyıda oldıktan sonra,bir yılda on milyon solucan üretebilirim.After I get that sorter, I can produce ten million worms a year.
Bir göz at. Daha fazla üretebilirsin... yada yoksul kaliteli ürünleri.You could produce more or make lower quality products.
Eğer nasıl kullanacağını bilirsen, o zaman okumaya değer bir şey üretebilirsin.If you know how to use it, you might actually produce something worth reading this time.
Mesela, varolan sanat eserlerini veya ünlü kılıçları al: bunları kullanıp, kendi hayal gücüne göre "mana" kullanarak tekrar üretebilirsin.That's when you visualize and reproduce an existing piece of art or famous sword as an image using your own mana.
Rahibe, Bir ordu ölüm makinesi üretebilirsin.Priestess, you could produce an army of killing machines.
Bir dâhi umduğundan daha fazlasını üretebilir.A genius produces a lot more than he realizes.
Bu kadar metan gazı Torino büyüklüğünde bir kentin günlük ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretebilir.This methane flame produces enough energy for the daily needs of a city like Turin.
Tüm metalleri saf altına dönüştürüp hayat iksiri üretebilir. Bu iksiri içen ölümsüz olur. "It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."
Zayıf bir zihindeki kibir her türlü kötülüğü üretebilir.Vanity working on a weak mind produces every kind of mischief.

More Turkish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

uyku dağıtmak
distribute sleeping
uzaklara gitmek
go the distance
üçlemek
do
üçleşmek
do
üremek
reproduce
üretilmek
produce
üslenmek
do
üstün tutmak
keep high
üstüne çekmek
take over
üstünleşmek
do

Other Turkish verbs with the meaning similar to 'produce':

None found.
Learning languages?