เม้ม [emm] (to fold up) conjugation

Thai

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
เม้ม
emm
I fold up
Future tense
จะเม้ม
cha emm
I will fold up
Past tense
ได้เม้ม
dai emm
I folded up
Present progressive tense
กำลังเม้ม
kamlang emm
I am folding up
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
เม้มอยู่
emm yu
I am folding up
Learning languages?