เจริญ [ecchriy] (to grow) conjugation

Thai

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
เจริญ
ecchriy
I grow
Future tense
จะเจริญ
cha ecchriy
I will grow
Past tense
ได้เจริญ
dai ecchriy
I grew
Present progressive tense
กำลังเจริญ
kamlang ecchriy
I am growing
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
เจริญอยู่
ecchriy yu
I am growing
Learning languages?