เกิด [ekid] (to be born) conjugation

Thai
10 examples

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
เกิด
ekid
I am born
Future tense
จะเกิด
cha ekid
I will be born
Past tense
ได้เกิด
dai ekid
I was born
Present progressive tense
กำลังเกิด
kamlang ekid
I am being born
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
เกิดอยู่
ekid yu
I am being born

Examples of เกิด

Example in ThaiTranslation in English
แต่นายต้องเข้าใจนะว่า\\nเขาต้องตาย เพื่อให้ชาร์ลีคนใหม่ได้เกิดBut what you have to understand is, he has to die in order for a new Charlie to be born.
นายไม่ใช่คนที่ีฉันต้องกลัว เพราะคนที่้ฉันกลัวยังไม่เกิดOh, and you are not the one that I'm afraid of, okay, because the man who will frighten me has to be born yet.
การสู้รบระหว่างสิ่งที่คงอยู่ และอะไรเล่าที่ยังไม่เกิดA battle between what exists and what is yet to be born.
แต่นายต้องเข้าใจนะว่า\ เขาต้องตาย เพื่อให้ชาร์ลีคนใหม่ได้เกิดBut what you have to understand is, he has to die in order for a new Charlie to be born.
ก่อนที่จะสลายใน ก๊าซและฝุ่นระหว่างดวงดาว จากการที่ดาวใหม่จะเกิด ดาวในระบบดาวคู่The psychedelic death shrouds of ordinary stars are fleeting, lasting only tens of thousands of years before dissipating in the interstellar gas and dust from which the new stars will be born.
เขาได้ผมมาจากโรงฝีกงาน ผมอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิดแล้วGot me from the workhouse. Been there since I was born.
Aster Corp สนใจในตัวเจคตั้งแต่เกิดแล้วAster Corps has been interested in Jake since he was born.
เขาเป็นเพนกวินตั้งแต่เกิดแล้วThe kid's fine. He was born in water.
พร้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วI was born ready.
จอห์น เวคฟิล เป็นคนไม่ดีตั้งแต่เกิดแล้วJohn Wakefield was born bad.
Learning languages?