ล้าง [laang] (to wash) conjugation

Thai
6 examples

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
ล้าง
laang
I wash
Future tense
จะล้าง
cha laang
I will wash
Past tense
ได้ล้าง
dai laang
I washed
Present progressive tense
กำลังล้าง
kamlang laang
I am washing
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
ล้างอยู่
laang yu
I am washing

Examples of ล้าง

Example in ThaiTranslation in English
และท่านใช้มีด เล่มใหญ่เก่งมาก เจ้าเป็นวีรบุรุษและ คนลักลอบขายของเถื่อน ทำดีไม่ได้ล้าง ที่ทำชั่วA good act does not wash out the bad, nor a bad the good.
ถ้าเรามี ... (แหลม) ที่นี่เธอจะทำได ล้าง ... (แหลม) ของเราออกมาได้ในขณะนี้.If we had a... here, she could wash our... off right now.
ล้าง ล้าง ล้าง ล้าง- Car wash. - Car wash!
แมรี่ แม็คเดแลนด์ล้าง เท้าของพระเจ้า... และทำให้มันแห้่งด้วยผมของเธอMary Magdalene washed the feet of Jesus... and dried them with her hair.
บอกให้ล้าง ก็ล้างแล้วไงYou said to wash it, so I did.
- ล้างแล้ว ผมล้างมือผมแล้ว- I did. I washed my hands.
Learning languages?