ฝากผี [faakphii] (to depend on) conjugation

Thai

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
ฝากผี
faakphii
I depend on
Future tense
จะฝากผี
cha faakphii
I will depend on
Past tense
ได้ฝากผี
dai faakphii
I depended on
Present progressive tense
กำลังฝากผี
kamlang faakphii
I am depending on
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
ฝากผีอยู่
faakphii yu
I am depending on
Learning languages?