ปิ้ง [ping] (to toast) conjugation

Thai

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
ปิ้ง
ping
I toast
Future tense
จะปิ้ง
cha ping
I will toast
Past tense
ได้ปิ้ง
dai ping
I toasted
Present progressive tense
กำลังปิ้ง
kamlang ping
I am toasting
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
ปิ้งอยู่
ping yu
I am toasting
Learning languages?