ขี้ [khii] (to shit) conjugation

Thai
vulgar

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
ขี้
khii
I shit
Future tense
จะขี้
cha khii
I will shit
Past tense
ได้ขี้
dai khii
I shit
Present progressive tense
กำลังขี้
kamlang khii
I am shitting
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
ขี้อยู่
khii yu
I am shitting
Learning languages?