กราบทูล [kraabthuul] (to tell) conjugation

Thai

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
กราบทูล
kraabthuul
I tell
Future tense
จะกราบทูล
cha kraabthuul
I will tell
Past tense
ได้กราบทูล
dai kraabthuul
I told
Present progressive tense
กำลังกราบทูล
kamlang kraabthuul
I am telling
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
กราบทูลอยู่
kraabthuul yu
I am telling
Learning languages?