Inbjuda (to invite) conjugation

Swedish
31 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
inbjuder
I invite
Future tense
ska inbjuda
I will invite
Conditional mood
skulle inbjuda
I would invite
Past perfect tense
har inbjudit
I have invited
Jag
Future perf.
ska ha inbjudit
I will have invited
Conditional perfect tense
skulle ha inbjudit
I would have invited
Du
Imperative mood
inbjud
invite
Jag
Preterite past tense
inbjöd
I invited
Past pluperfect tense
hade inbjudit
I had invited

Examples of inbjuda

Example in SwedishTranslation in English
""Fröken Johanna Metso, vi har äran att inbjuda er"" -"Ms. Johanna Metso, we are honored to invite you" -
Att inte svara är att inbjuda till en ännu värre attack.To make no response is to invite a greater attack.
Att medge det vore att inbjuda till panik på gatorna.To acknowledge it would be to invite panic In the streets.
Att negligera Phillips varning är att inbjuda till krig.To disregard Phillip's warning is to invite an immediate war.
""Fröken Johanna Metso, vi har äran att inbjuda er"" -"Ms. Johanna Metso, we are honored to invite you" -
- Jag vill inbjuda till en pratstund.- I would like to invite you for a talk.
- Jag vill inte inbjuda...I don't want to invite--
- Så vi är inte inbjuda till köttskiva?So we're not invited for steaks?
- Varför inbjuda till sådant besvär?Why would you invite such trouble?
"General Tan Kuan San inbjuder Dalai Lama till en dansuppvisning" "i den nybyggda Befrielsearmens stora sal.""General Tan Kuan San wishes to invite the Dalai Lama to a dance recital... at the newly erected Great Hall of the Liberation Army."
- Du inbjuder att förlöjligas.Nothing I can't handle. Don't take this the wrong way, Will, but you invite the ridicule.
- Min personlighet inbjuder till åtlöje.My personality invites derision.
-Du inbjuder till misstag.If you make it mean so much, you'll only invite mistakes.
Bröderna Mackel i Florida inbjuder dig att bryta dig fri.Florida's Mackel Brothers invite you to join the great escape.
"...är inbjuden att deltaga.""is invited to attend.
"Inte inbjuden"?"Not invited"?
- Blev Amber inbjuden?Was amber invited?
- Blev han inte inbjuden?Was he not invited?
- Det betyder mycket för mig att vara inbjuden till min hemstad.- It means a lot to me to be invited here back to my hometown.
Startade inte du kriget när du inbjöd honom att sova här?Uh, devil's advocate... didn't you start the bride war When you invited him over here to sleep?
Så Longshanks inbjöd dem till underhandlingar om vapenvila. Inga vapen. Bara en page.So Longshanks invited them to talks of truce-- no weapons, one page only.
- Det ser inte så inbjudande ut.They may have taken refuge there to hide from the Nyrians. Doesn't look very inviting, does it?
- Inte direkt inbjudande.Warm and inviting it's not.
- Och mycket inbjudande.Very careless and very inviting.
- Ser inbjudande ut, inte sant?Looks inviting, doesn't it?
-Det ser så inbjudande ut.That looks so inviting. Yes.
- CNN har inbjudit mig till paneldebatt.Alan, CNN has invited me for a panel discussion.
-Vad har du inbjudit till vårat liv?- What have you invited into our lives?
En dröm som jag har inbjudit er att dela med mig.A dream which I've invited you all to share with me.
Kejsare Hirohito har inbjudit oss till Japan.Emperor Hirohito has officially invited us to Japan
Min mor har inbjudit er alla till förlovningskalas.My mother has invited you all to a feast. To celebrate our engagement.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

erbjuda
offer
inbädda
inaugurate
påbjuda
decree
utbjuda
offer

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hålla
hold
högerjustera
right align
höra av sig
contact
idiotförklara
do
inbegripa
inaugurate
inbilla
inaugurate
inbädda
inaugurate
infiltrera
infiltrate
inflika
interpose
inhösta
reap

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'invite':

None found.
Learning Swedish?