Assistera (to assist) conjugation

Swedish
30 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
assisterar
I assist
Future tense
ska assistera
I will assist
Conditional mood
skulle assistera
I would assist
Past perfect tense
har assisterat
I have assisted
Jag
Future perf.
ska ha assisterat
I will have assisted
Conditional perfect tense
skulle ha assisterat
I would have assisted
Du
Imperative mood
assistera
assist
Jag
Preterite past tense
assisterade
I assisted
Past pluperfect tense
hade assisterat
I had assisted

Examples of assistera

Example in SwedishTranslation in English
Alla bilar i området, pågående kod 3, 1648 North Bartholis, enheter behövs för att assistera anhållandet av 702Al units in the area, code three in progress. 1648 North Las Palmas. Units require assistance in apprehension, 702.
De kommer att assistera dig under ditt uppdrag.They will assist you in this task as you best decide.
De vill ha oss till att assistera.Want us to assist.
Det fanns två kirurger till som var kvalificerade att assistera.There were two other surgeons qualified to assist with that procedure.
Dr Burke, tack för att du valde mig till att assistera dig i dag.Dr. Burke, thank you for choosing me to assist you today.
"Trupper som ska assistera i förstärkningen av lag ... I hela Leonesse.""Troops to assist in the enforcement of law ... in all Leonesse!
- Ja. Ni kommer assistera oss med utredningsuppdrag under min ledning.I know you haven't been briefed on this, but you guys will be assisting us with investigative duties under my command here.
- Jag ska assistera.- You hired him. - I'm here to assist in the surgery.
- Jag vill gärna assistera.Sir, with your permission I'd like to assist in the evac.
-Då ska han assistera mig. Han ska inte gräva i tio år gamla fall.- Then it's his job to assist me... not go digging into 10-year-old cases on wild suspicions of his own.
- Det är du som assisterar mig.You're assisting my ass.
- Du assisterar.- Because you're assisting.
- Jag assisterar dr Zinberg vid avlägsnandet av en keloid från mediannerven.Bertie. To assist Dr. Zinberg in the removal of a traumatic keloid of the median nerve.
- Jag assisterar en trollkarl!- I'm a magician's assistant!
- Jag assisterar presidentens stab.- It means that I... Well, I offer my assistance to His Majesty's advisers whenever they ask.
Det här är dr Megan Hunt, rättsläkare assisterad av Peter Dunlop, medicinsk utredare som utför en obduktion på Angela Swanson, 32 år.This is Dr. Megan Hunt, medical examiner, assisted by Peter Dunlop, medical investigator, performing an autopsy on Angela Swanson, age 32. So what do we know about our girl?
En människas lidande är relevant i försvaret av en assisterad-självmord-anklagelse.A person's pain and suffering is very relevant When defending an assisted suicide charge.
Gooooooooooooood kväll, god kväll, god kväll, och välkomna till QI, där vi i afton tar en titt på G som i gravitation, assisterad av våra egna tunga deltagare och min egen tyngd, givetvis.Goo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ood assisted by our weighty contestants and of course my OWN gravitas.
Hela denna sektionen kommer bli assisterad levnad.This whole section here will be assisted living.
Jag antog att ert biträde informerat er om det att när väl assisterad-självmord- anklagelsen las ner kan ni inte längre ha dessa vittnen inför juryn.I assumed your counsel would've advised you about this, That once the assisted suicide charge was dropped, You could no longer put these witnesses before the jury.
- Frun... - Jag assisterade vid operationen.Ma'am, ma'am, I assisted in this operation.
-Jag assisterade en trunkal vagotomi...- I assisted on a truncal vagotomy and..
-Och assisterade vid rättegången.That's right, and I assisted Ed Duffy at the trial. Listen, maybe we should talk later.
De befarade att det skulle leda till att assisterade självmord utfördes på deprimerade funktionshindrade eller fattiga människor som inte var dödssjuka.They feared this slippery slope might lead to assisted suicide being performed on depressed, disabled or financially burdened persons who were not terminally ill.
De underbara, duktiga kolleger som assisterade mig under operationen - dr Helen Taussig, dr William Longmire, dr Denton Cooley, och dr Merel Harmel.The wonderful, brilliant colleagues who assisted me in our operation: Dr. Helen Taussig... Dr. William Longmire...
Ange ett prejudikatsrättsfall om assisterat självmord.Cite to me one... Common-law case of assisted suicide.
Appellationsdomstolen menade att de få som hjälptes av metoder som t.ex. assisterat självmord inte uppvägde offrandet av livets okränkbarhet.The Ninth Circuit Court felt that the limited few who would be helped by practices such as assisted suicide were not worth the sacrifice to the sanctity of human life.
Det slog mig just varför släpper vi inte assisterat-självmord-anklagelsen helt?It just occurred to me-- Why don't we drop the assisted suicide charge altogether?
Har du assisterat i ett externt vändningsförsök?You assisted in an external cephalic version?
Hon är den enda i ligan som har lyckats med ett O-assisterat trippelspel. Det var här på Granvilleplanen 1944.She made the only unassisted triple play in league history... right here in granville field,1944.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

assignera
do
insistera
insinuate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

antända
set fire to
approximera
approximate
aptera
do
arta
rent
aska
do
assimilera
do
associera
associate
attacha
do
avbevaka
unwatch
avgränsa
give

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'assist':

None found.
Learning Swedish?