Zilustrować (to illustrate) conjugation

Polish
13 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zilustruję
I will illustrate
zilustrujesz
you will illustrate
zilustruje
he will illustrate
zilustrujemy
we will illustrate
zilustrujecie
you all will illustrate
zilustrują
they will illustrate
Imperative
-
zilustruj
you illustrate!
niech zilustruje
let him/her/it illustrate
zilustrujmy
let's illustrate
zilustrujcie
you all illustrate
niech zilustrują
let them illustrate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zilustrowałam
I illustrated
zilustrowałaś
you illustrated
zilustrowała
she illustrated
zilustrowałyśmy
we illustrated
zilustrowałyście
you all illustrated
zilustrowały
they illustrated
Future feminine tense
zilustruję
I will illustrate
zilustrujesz
you will illustrate
zilustruje
she will illustrate
zilustrujemy
we will illustrate
zilustrujecie
you all will illustrate
zilustrują
they will illustrate
Conditional feminine tense
zilustrowałabym
I would illustrate
zilustrowałabyś
you would illustrate
zilustrowałaby
she would illustrate
zilustrowałybyśmy
we would illustrate
zilustrowałybyście
you all would illustrate
zilustrowałyby
they would illustrate
Conditional perfective feminine tense
zilustrowałabym była
I would have illustrated
zilustrowałabyś była
you would have illustrated
zilustrowałaby była
she would have illustrated
zilustrowałybyśmy były
we would have illustrated
zilustrowałybyście były
you all would have illustrated
zilustrowałyby były
they would have illustrated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zilustrowałem
I illustrated
zilustrowałeś
you illustrated
zilustrował
he illustrated
zilustrowaliśmy
we illustrated
zilustrowaliście
you all illustrated
zilustrowali
they illustrated
Future masculine tense
zilustruję
I will illustrate
zilustrujesz
you will illustrate
zilustruje
he will illustrate
zilustrujemy
we will illustrate
zilustrujecie
you all will illustrate
zilustrują
they will illustrate
Conditional masculine tense
zilustrowałbym
I would illustrate
zilustrowałbyś
you would illustrate
zilustrowałby
he would illustrate
zilustrowalibyśmy
we would illustrate
zilustrowalibyście
you all would illustrate
zilustrowaliby
they would illustrate
Conditional perfective masculine tense
zilustrowałbym był
I would have illustrated
zilustrowałbyś był
you would have illustrated
zilustrowałby był
he would have illustrated
zilustrowalibyśmy byli
we would have illustrated
zilustrowalibyście byli
you all would have illustrated
zilustrowaliby byli
they would have illustrated
Impersonal
zilustrowano by
there would be illustrated
zilustrowano by
there would be illustrated

Examples of zilustrować

Example in PolishTranslation in English
Aby zilustrować treść, należy załączyć wykresy, mapy, diagramy, zdjęcia lotnicze itp. Należy również zawrzeć kody NACE w celu opisania działań.Include diagrams, maps, flow charts, aerial photographs, etc. to illustrate the content. NACE codes to describe activities should also be included.
Ale to jest moje zadanie zilustrować jak oskarżyciele Próbowali oczernić zniesławić i siebie i moich klientów Wykonując coś w rodzaju pcheł fantazyjnych migotania naBut it is my job to illustrate just how the accusers have attempted to defame and slander myself and my clients by executing some kind of fancy flea flicker on the fine citizens of this great town.
Darwin narysował szkic w jednym ze swoich notatników aby zilustrować swój pomysł, pokazujący jak z jednego przedstawiciela gatunku może wyewoluować wiele innych, a potem napisał powyżej asekuracyjnie, "Tak myślę".Darwin drew a sketch in one of his notebooks to illustrate his idea, showing how a single ancestral species might give rise to several different ones, and then wrote above it a tentative, "I think".
I żeby zilustrować punkt z greckiej etymologii..And in order to illustrate a point on Greek etymology...
Jesteśmy gotowi zilustrować naturę cierpienia Q. W tym celu musimy pokazać, jak wygląda życie w Kontinuum.We are prepared to illustrate the nature of Q's suffering, Captain, but in order to do so, we must show this hearing what life is like in the Continuum.
Zaangażowanie i poziom wyszkolenia dzisiejszych paraolimpijczyków zilustrowała liczba pobitych w Sydney rekordów świata.The large number of world records in Sydney illustrated the level of commitment and training of today’s paralympic athletes.
Ponadto z publicznie dostępnych danych statystycznych wynika, że ilość pstrąga w stadium smolt w przypadku produkcji produktu objętego postępowaniem, wprowadzonego w 2008 r., znacząco wzrosła, tzn. przynajmniej o 20 % w porównaniu z 2007 r. Tendencję zwyżkową w produkcji zilustrowały także inne dane statystyczne (SSB – Statistics Norway), przedstawiające znaczący wzrost produkcji (+ 42 %) i sprzedaży (+ 53 %) młodych PT w okresie 2003–2006 r.Furthermore, publicly available statistics show that the number of smolts for the production of the product concerned released in 2008 increased significantly, i.e. by at least 20 % in comparison to 2007. An increasing trend in production is also illustrated by other statistics (SSB — Statistics Norway) which show a significant increase in production (+ 42 %) and sales (+ 53 %) of LRT juveniles over the period 2003-2006.
Cudownie to zilustrowałeś.- All right, that was wonderfully illustrated.
Blog Psychiatryczny zilustrował jak organizacja rosyjskiego system zdrowotnego hamuje efektywne leczenia AIDS:Psychiatrist Blog illustrated how the organisation of the Russian healthcare system inhibits effective AIDS treatment:
Film, który wyprodukowała Francesca zilustrował projekt w sposób, w jaki nie dało by się tego zrobić ustnie, ani nawet poprzez lokalne występy i konferencje.The video Francesca has produced illustrated the project in a way 'word of mouth' or even just doing local performances and conferences would not be able to do.
Mówca zilustrował teorię przykładami.The speaker illustrated the theory with examples.
Te nagranie zilustruje tę linię życia od jaja do poczwarki, w rzeczywistości, dokładnie 15 dni.Now, this videotape will illustrate that the timeline from egg to puparium is, in fact, precisely 15 days.
Te zdjęcia satelitarne zilustrują nasz problem.This visual report will illustrate our problem.

More Polish verbs

Related

ilustrować
illustrate
wyilustrować
do

Similar

zamustrować
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'illustrate':

None found.
Learning languages?