Zignorować (to ignore) conjugation

Polish
78 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zignoruję
I will ignore
zignorujesz
you will ignore
zignoruje
he will ignore
zignorujemy
we will ignore
zignorujecie
you all will ignore
zignorują
they will ignore
Imperative
-
zignoruj
you ignore!
niech zignoruje
let him/her/it ignore
zignorujmy
let's ignore
zignorujcie
you all ignore
niech zignorują
let them ignore
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zignorowałam
I ignored
zignorowałaś
you ignored
zignorowała
she ignored
zignorowałyśmy
we ignored
zignorowałyście
you all ignored
zignorowały
they ignored
Future feminine tense
zignoruję
I will ignore
zignorujesz
you will ignore
zignoruje
she will ignore
zignorujemy
we will ignore
zignorujecie
you all will ignore
zignorują
they will ignore
Conditional feminine tense
zignorowałabym
I would ignore
zignorowałabyś
you would ignore
zignorowałaby
she would ignore
zignorowałybyśmy
we would ignore
zignorowałybyście
you all would ignore
zignorowałyby
they would ignore
Conditional perfective feminine tense
zignorowałabym była
I would have ignored
zignorowałabyś była
you would have ignored
zignorowałaby była
she would have ignored
zignorowałybyśmy były
we would have ignored
zignorowałybyście były
you all would have ignored
zignorowałyby były
they would have ignored
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zignorowałem
I ignored
zignorowałeś
you ignored
zignorował
he ignored
zignorowaliśmy
we ignored
zignorowaliście
you all ignored
zignorowali
they ignored
Future masculine tense
zignoruję
I will ignore
zignorujesz
you will ignore
zignoruje
he will ignore
zignorujemy
we will ignore
zignorujecie
you all will ignore
zignorują
they will ignore
Conditional masculine tense
zignorowałbym
I would ignore
zignorowałbyś
you would ignore
zignorowałby
he would ignore
zignorowalibyśmy
we would ignore
zignorowalibyście
you all would ignore
zignorowaliby
they would ignore
Conditional perfective masculine tense
zignorowałbym był
I would have ignored
zignorowałbyś był
you would have ignored
zignorowałby był
he would have ignored
zignorowalibyśmy byli
we would have ignored
zignorowalibyście byli
you all would have ignored
zignorowaliby byli
they would have ignored
Impersonal
zignorowano by
there would be ignored
zignorowano by
there would be ignored

Examples of zignorować

Example in PolishTranslation in English
"I każdy z nas wybrał go zignorować."'And all of us chose to ignore him.'
- Byłoby... niehonorowo je zignorować.It would dishonourable to ignore them.
- Możesz go zignorować.Feel free to ignore him.
- Nasz głos będzie za bardzo słyszalny, aby go zignorować.- I'd be too much coverage to ignore it.
- Próbuję cię zignorować.- I'm trying to ignore you.
"Wieć jeśli to wszystko jest złe, po prostu to zignoruj"So if this is all wrong, just ignore it
- Harry, zignoruj go.Harry, ignore him.
- Nie, po prostu to zignoruj.- No just, just ignore that.
- Po prostu ich zignoruj, Abner.-Just ignore them, Abner.
- Po prostu zignoruj jąJust ignore her.
I zignorujcie jej telefony.And ignore her calls.
Jeśli chcecie, aby wasz integracyjny kierunek oraz wasze zarządzanie nim zostały całkowicie zniszczone, to proszę bardzo, zignorujcie mnie.If you would like your entire mainstreaming agenda, and your administration with it, to be completely obliterated, then by all means ignore me.
Jeśli coś zobaczycie, zignorujcie to.If you see anything, just ignore it completely.
Jeśli dostaniecie ode mnie SMS-a albo e-mail, zignorujcie go.Now if you receive any communication from me while I'm away... text, email, otherwise... just ignore it.
Okej, albo zajmijcie się swoimi sprawami i zignorujcie krzywdę innych.Okay, or just go about your business and ignore the suffering of others.
A co jeśli mnie wezwą na przesłuchanie do Kongresu i spytają dlaczego zignorowałam to pytanie?What if I'm called before Congress to testify, and they ask why I ignored the question? Just ignore it for now, okay?
Bo wydaje mi się, że zignorowałam SMS-a na ten temat.'Cause I feel like I got a text about it and ignored it.
Cóż, nienawidzę, gdy ktoś mówi mi, co mam robić, więc to zignorowałam.Well, I hate being told what to do, so I ignored you.
Ja też to dostrzegłam, ale zignorowałam to.I saw it too and I ignored it.
Ja tylko zignorowałam wszystkie spoilery, które wiem, że są rodzajem podpowiedzi, ale...I just ignored all the spoiler alerts, which I know is kind of douchebaggy, but...
- Czemu zignorowałaś moje polecenie?Then explain why you ignored my order.
- Próbowałem z tobą rozmawiać, ale mnie zignorowałaś.- I tried to talk to you but you ignored me.
- a ty to zignorowałaś.- and that you ignored it.
A skoro świadomie je zignorowałaś, twoje działania zostaną poddane ocenie.And since you willfully ignored them, your actions will be subject to a formal review.
A ty je obie zignorowałaś.You ignored them both.
"Studenta zignorowała e-maila""a college student ignored the email
/Jest to błędnie odbierane jako arogancja. Powiedziałbym, że jedynaczka, ale... przez to jak zignorowała pani kwestię o swoich rodzicach, muszę powiedzieć, że sierota.Now, I'd have normally gone with only child but, you see, by the way you ignored the quip about your parents l'm gonna have to go with orphan.
A co jest w tym najgorsze? B. wiedziała i zignorowała to.B. knew and ignored it.
Ale zignorowała ją.But she ignored her.
Becky ją zignorowała.Becky ignored her
- Przepraszam, że cię zignorowałyśmy.- Sorry if we have ignored you.
Która cierpiała, a my to zignorowałyśmy.A woman who was in pain, and we ignored it.
Faceta, które zignorowałyście i nabijałyście się z niego?The guy you ignored and made fun of?
*samorządy lokalne i rząd, któe zignorowały ostrzeżenia ekspertów dotyczące ryzyka trzęsień ziemi od 2004 roku* the local and central governments who have ignored the experts' warnings about the earthquake risk since 2004
A nawet jeśli, pewnie to zignorowały.Even so, they probably ignored it.
Biorąc rakiety za atrapy, zignorowały je i poleciały za myśliwcami.The slowness made our missile calculate that they must be decoys so it ignored them and went after the fighters.
Guardians przypuszcza, że dzięki temu iż Porimoljest leaderem uczniów wywodzącym się z partii rządzącej, władze zignorowały doniesienia.Guardians alleged that because Porimol was a student leader of the ruling party the authorities ignored these allegations.
Hieny zignorowały Joseph'a.The hyenas ignored Joseph.
Gdyby to ona była teraz na moim miejscu, zignorowałabyś każde jej słowo.If she were sitting here now instead of me, you-- you would ignore every word she said.
- A ja je zignorowałem, idźmy dalej.- I ignored it and moved on. Keep up.
- Jak zwykle zignorowałem cię.Well, I've always ignored most of what you've said, right?
- Nie, zignorowałem ją.I just ignored her.
/Vogel ostrzegała mnie, /że balansuję na krawędzi dwóch światów, /a ja ją zignorowałem.Vogel warned me I've been straddling two worlds and I ignored her.
/Zobaczyłem, że ma zwariowane oczy... /...ale zignorowałem to.I saw that she had the crazy eyes but I ignored it.
- Bo je zignorowałeś!Because you ignored it!
- I zignorowałeś ją.- And you ignored it.
- Nie wierzę, że mnie wczoraj zignorowałeś.I can't believe you just ignored me yesterday.
- Więc zignorowałeś ostrzeżenia? - Oczywiście, że nie.- So you ignored the warnings?
A ty zignorowałeś.Ha-ha! Which you ignored.
'Więc zignorował ich i skierował najlepszego hotelu w mieście. "'So we ignored them and headed for the best hotel in town.'
- Ostatnim razem nas zignorował i wziął ślub.- Last time we tried that, he ignored us and went off and got married.
- je zignorował.- you ignored them.
-Biały Dom zignorował twój raport i przeprowadził atak dalej utrzymując, że byli w to zamieszani.How do I know that you're from the Sun Times? The White House ignored your findings and launched an attack anyway, still claiming retribution for the assassination attempt.
/Kiedy zignorował dziesiątki /listów i telefonów mego ojca /z powodu źle naliczonego podatku, /postanowiłem wystąpić przeciw niemu.But when he ignored the numerous letters and phone calls from my father, who had received an incorrect and inflated tax bill,
- Ale my go zignorowaliśmy.Murphy did. We ignored him.
- To my zignorowaliśmy rozkaz.We're the ones who ignored the order.
A zignorowaliśmy ich społeczeństwo,They said I have ignored their religion..
Całkowicie ich zignorowaliśmy w Maroko.We totally ignored them in Maroco.
Nie zignorowaliśmy go, Adama.We haven't ignored it, Adama.
A wy to zignorowaliście.And you kids ignored all that.
Nie chciała pogrzebu, a wy zignorowaliście jej życzenie.This woman didn't want a funeral. You all, her children, ignored her wishes.
Popatrz raz jeszcze. Ścigam tę wiedźmę od stuleci, jednak zignorowaliście moje słowa i zagroziliście zagładą świata.I pursued that witch for centuries yet you blindly ignored my warnings and doomed the world.
Powiem wam, dlaczego: bo go zignorowaliście.I'll tell you why, because you ignored him.
Przed 11 Września, ściganie emigrantów nie było takim priorytetem, ale jeśli go otrzymaliście i zignorowaliście, to nic nie mogę na to poradzić.And pre-9/11, it wasn't much of a priority tracking' people down, but if you got it and you just ignored it, then there's nothing I can do.
- Zupełnie zignorowali to pudło?They ignored the box?
A co jeśli mam miała inne problemy, których objawy lekarze zignorowali przypisując je stanowi agonalnemu?what if the mom had other problems... symptoms her doctors ignored on account of the fact she was already dying?
A oni zignorowali proste instrukcje posługiwania się nią.They ignored simple handling instructions.
Albo zignorowali taką możliwość, albo w ogóle nie było potrzeby.They either ignored the possibilities or they were never in need.
Bush i jego chłopcy zignorowali te zdjęcia?So these are the photos Bush and the boys ignored, eh?
Ale jako współprzewodniczący rady turystyki, zignoruję to i powiem, że podróż na wschodnie wybrzeże rozpoczyna się w Rammer Jammer.But as the co-chair of the tourism counsel, I will ignore it to tell you that any journey on the eastern shore begins at the Rammer Jammer.
Albo go zignoruje myśląc, że to jest nonsens szalonego człowieka.Or else it will ignore it thinking that it's a crazy man's nonsense.
Dwanaścioro ludzi zignoruje fakty, prawo... nawet wasz geniusz, jeśli tylko będą współczuć oskarżonemu.12 people will ignore the facts, the law, even the brilliance of yours truly, if the defendant is sympathetic.
Napiszę, Waszyngton go zignoruje i wrócimy do swoich obowiązków.I'll write it, D.C. will ignore it, and we'll get on with our lives.
Tomas spiskował przeciwko Francji, powiedz królowi, że je zignorujemy jeśli przyjmie nasze kondolencje..Tomas plotted against France, tell the King we will ignore them if he will accept our sentiments.
Tylko ty zignorowałbyś instynkt matki!Only you would ignore the instincts of a mother.
Faktycznie HLBC zignorowało nakaz zaprzestania działalności.HLBC basically ignored the cease and desist order, just like we said.
Japonskie naczelne dowództwo zignorowało ostrzeżenie.The Japanese high command ignored the warning.
Kilku debili zignorowało alarm i utknęło na 14. piętrze.We've got a few idiots who ignored the alarm trapped on the 14th floor.

More Polish verbs

Related

ignorować
ignore

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'ignore':

None found.
Learning languages?