Zgadzać (to agree) conjugation

Polish
75 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zgadzam
I agree
zgadzasz
you agree
zgadza
he/she/it agrees
zgadzamy
we agree
zgadzacie
you all agree
zgadzają
they agree
Imperfective future tense
będę zgadzać
I will agree
będziesz zgadzać
you will agree
będzie zgadzać
he/she/it will agree
będziemy zgadzać
we will agree
będziecie zgadzać
you all will agree
będą zgadzać
they will agree
Imperative
-
zgadzaj
you agree!
niech zgadza
let him/her/it agree
zgadzajmy
let's agree
zgadzajcie
you all agree
niech zgadzają
let them agree
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zgadzałam
I agreed
zgadzałaś
you agreed
zgadzała
she agreed
zgadzałyśmy
we agreed
zgadzałyście
you all agreed
zgadzały
they agreed
Future feminine tense
będę zgadzała
I will agree
będziesz zgadzała
you will agree
będzie zgadzała
she will agree
będziemy zgadzały
we will agree
będziecie zgadzały
you all will agree
będą zgadzały
they will agree
Conditional feminine tense
zgadzałabym
I would agree
zgadzałabyś
you would agree
zgadzałaby
she would agree
zgadzałybyśmy
we would agree
zgadzałybyście
you all would agree
zgadzałyby
they would agree
Conditional perfective feminine tense
zgadzałabym była
I would have agreed
zgadzałabyś była
you would have agreed
zgadzałaby była
she would have agreed
zgadzałybyśmy były
we would have agreed
zgadzałybyście były
you all would have agreed
zgadzałyby były
they would have agreed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zgadzałem
I agreed
zgadzałeś
you agreed
zgadzał
he agreed
zgadzaliśmy
we agreed
zgadzaliście
you all agreed
zgadzali
they agreed
Future masculine tense
będę zgadzał
I will agree
będziesz zgadzał
you will agree
będzie zgadzał
he will agree
będziemy zgadzali
we will agree
będziecie zgadzali
you all will agree
będą zgadzali
they will agree
Conditional masculine tense
zgadzałbym
I would agree
zgadzałbyś
you would agree
zgadzałby
he would agree
zgadzalibyśmy
we would agree
zgadzalibyście
you all would agree
zgadzaliby
they would agree
Conditional perfective masculine tense
zgadzałbym był
I would have agreed
zgadzałbyś był
you would have agreed
zgadzałby był
he would have agreed
zgadzalibyśmy byli
we would have agreed
zgadzalibyście byli
you all would have agreed
zgadzaliby byli
they would have agreed
Impersonal
zgadzano by
there would be agreed
zgadzano by
there would be agreed

Examples of zgadzać

Example in PolishTranslation in English
- Nienawidzę zgadzać się z Kellogiem, ale...- I hate to agree with Kellog, but...
- Zaczynam się zgadzać z Charlotte.I have to say I¡¯m starting to agree with Charlotte¡¯s way of thinking.
"Całkowicie się z tobą zgadzam..."I totally agree with you...
"Drogi Baryło, Knypku i Szczapo, nie mam wyboru, lecz zgadzam się /na wasze warunki.Dear Farmers Boggis, Bunce, and Bean, I have no alternative but to agree to your terms.
"Mogę... prosto zmienić to co Kongres uchwalił załączając list mówiący, Nie zgadzam się z tą częścią albo nie zgadzam się z tamta częścią;"Well, I can basically change what Congress passed by attaching a letter saying, I don't agree with this part, or I don't agree with that part;
"Nie zgadzam" to mało powiedziane."Disagree" is a bit of an understatement.
"W zasadzie mogę zmienić to co Kongres uchwalił, załączając list mówiący: "Nie zgadzam się z tą częścią albo nie zgadzam się z tamtą częścią"."Well, I can basically change what Congress passed by attaching a letter saying, I don't agree with this part, or I don't agree with that part;
"Czy zgadzasz się, że większość ludzi jest odważna?"."Agree or disagree? Most people are brave."
"piękny dzień nie zgadzasz?" Lub: "przepraszam, ale czy kiedykolwiek"lovely day won't you agree?" Or, "pardon me but have you ever
"Śpiewanie nie jest odpowiednim zajęciem dla ciebie, a jeśli się z tym nie zgadzasz, zalecam tomografię w celu znalezienia guza, który uciska na poznawcze ośrodki przetwarzające w twoim mózgu."singing isneither an appropriate vocation nor avocation for you, and if you disagree, I'd recommend you have a CAT scan to look for a tumor pressing on the cognitive processing centers of your brain.
- A ty się z nim zgadzasz, Bob?- Don't you agree with him, Bob?
- A ty się z tym zgadzasz, babciu?And you agree with this, Granny?
"Niżej podpisana osoba, zobowiązuje się do wsparcia rządu w sprawie promowania narodowej loterii i zgadza się wypowiadać na tematy medyczne jako naukowiec na każdym specjalnym wydarzeniu, przemowie, lub konferencji prasowej na którą zostanie zaproszona przez rząd"."The undersigned agrees to assist the government in connection with the marketing of the national lottery and agrees to speak, in her capacity as a scientist, at any and all events, speeches, and conferences the government requests".
"Pan Molier zgadza się dochować sekretu całego przedsięwzięcia w domu pana Jourdain'a oraz poza nim, a w szczególności odnośnie... pani Jourdain. ""Master Moliere agrees to keep secret "the entire undertaking "inside Master Jourdain's home and out, notably as regards...
"Pan Molier zgadza się na przygotowanie pana Jourdain'a do zagrania przed markizą by zyskać jej względy ."Master Moliere agrees to prepare Master Jourdain "for a performance "before the Marquise
" I, jak wszyscy się zgadzamy, stal ta spełniała te specyfikacje. "" And as we all agree, the steel applied met those specifications. "
"Dzięki, Ben, jestem zadowolony, że się zgadzamy"?How could you possibly agree? - Your own brother is gay!
"Jeśli któryś z nas wynajdzie podróże w czasie, zgadzamy się, że naszym pierwszym postojem będzie dzisiejsze spotkanie za dokładnych pięc sekund.""If either of us ever invents time travel, "we agree our first stop will be this meeting today in precisely five seconds."
"My, Komitet Bezpieczeństwa Publicznego... "...i Ochrony Komitetu... "...zgadzamy się jednomyślnie..."We of the Public Safety Committee and of the Security Committee have this night agreed that Danton..."
"Życie" czy jak tam my zombie zgadzamy się nazywać codzienną harówkę to niemal nieustanne bombardowanie wspomnieniami rzeczy, z których nie możemy się już cieszyć.Liv: "life" or whatever wezombiesagreetocall thedailygrind, Meansbeingbombarded withalmostconstantreminders Ofthethingswecan nolongerenjoy.
"Ale każda kultura musi znosić ból..." "podczas tworzenia, co jak wszyscy zapewne się zgadzacie, jest wstrząsającym cudem ekonomii."But every culture has had to bear the pain... in the making of what I think we can all agree is a startling economic miracle.
- Ale zgadzacie ze mną?- But you agree with me ?
- Nie musicie mnie słuchać, albo się zgadzacie, albo dostosujcie.Anyway, you don't have to listen to me, let alone agree or obey.
- Rozsądna droga, zgadzacie się?- Reasonable course, don't you agree?
-Ja też nie. Przynajmniej w czymś się zgadzacie.Well, at least you're both in agreement on something.
"Eksperci zgadzają się, że jeśli pierwsza dawka leku nie zadziała," "egzekucja może wywołać straszliwy ból.""Experts agree if the first drug doesn't work,... the execution could be excruciating."
"Obie strony zgadzają się, że skutkiem tej fuzji może być tylko..."Both parties have fully agreed that this merger can only result...
- A lekarze się zgadzają?- And the doctors would agree?
- Ale nie wszyscy się z nami zgadzają.Reason should settle disputes, but not all cultures agree with us.
- Chyba się nie zgadzają.They seem to disagree.
- I jestem pewien, że wszyscy zgadzaj± się, że nawet je¶li takie ...- And I'm sure you all would agree that even if such a-
- Nie zgadzaj się ze mną.Don't agree with me.
- Zawsze się zgadzaj.- Always agree.
Cokolwiek powiem - zgadzaj się ze mną.Whatever I say, just agree.
Cokolwiek powiem, zgadzaj się ze mną, dobrze?No matter what I say, you agree with me, okay?
Ja na nic się nie zgadzałam.I agreed to no such thing.
Ja się na nic nie zgadzałam.I never agreed anything.
Jeśli chodzi o Irak, to ja się z tym nie zgadzałam.If it's Iraq, I never agreed to that in the first place.
Miał wizję, z którą się zgadzałam.He had a philosophy that I agreed to live by.
Nie na to się zgadzałam.Michaela. I never agreed to this!
- Claire się nie zgadzała?And Claire disagreed?
Ale ona się z Tobą nie zgadzała.But she disagreed with you.
Ale zwolnił pan Pamelę, bo nie zgadzała się z tymi poglądami.You fired Pamela because she disagreed with these political beliefs.
Kuria nie zgadzała się z Omokiem w kwestii dzielenia się z nami bronią, ale czy naprawdę sądzisz, że zabiliby go za to?The curia disagreed with Omoc over whether to give us your weapons, but do you really think they would kill him over it?
- Nie zgadzałyśmy się.- We disagreed.
Wiele razy nie zgadzałyśmy się ze sobą, ale bardzo ceniłam jej rady.We disagreed frequently, but I valued her counsel.
Wiecie, nie zgadzałyście się z niczym, odkąd...Guys, you haven't agreed on anything since, um...
Nie zgadzały się.They disagreed.
Obie wersje zgadzały się w jednym:Both versions agreed on one thing:
- Na nic się nie zgadzałem.- l never agreed to anything with you.
- Nie zgadzałem się z nią.- Because I disagreed with it.
- Tak, zgadzałem się z tą trzecią.I was saying I agreed with the other one.
/Zauważyłem malkontenta /próbującego zdjąć flagę. /Mimo że się /z nim zgadzałem, /moim obowiązkiem było /strzec własności Erniego.I saw some malcontent trying to pull down the flag... and while I agreed with his sentiment, it was my duty to protect Ernie's property.
Czy się z nim zgadzałem, czy nie, nie będę przeciwko niemu.But whether I agreed with him at the time or not, I'm not going against him now.
Czy kiedykolwiek się nie zgadzałeś...?Have you ever disagreed with my brother?
Nigdy w życiu przedtem się z nim nie zgadzałeś!You've never agreed with him in your life before!
Szanowałeś moje decyzje nawet gdy się z nimi nie zgadzałeś.You valued what I wanted even if it wasn't what you agreed with.
/Dwight się z nim zgadzał.Dwight agreed.
/Emerson Cod zgadzał się z tym.Emerson Cod agreed.
Był tak nazywany bo nie zgadzał się /tak często z innymi sędziami.He was called that because he disagreed so often with the other judges.
- Najwyraźniej nie na to się zgadzaliśmy...- This is not what we agreed to.
- Nie zgadzaliśmy się na to.- We haven't agreed on that.
/Dzielnica mody /Manhattan Nie zgadzaliśmy się na to.Well, that's what we agreed.
Aż do teraz, zgadzaliśmy się co do tego... że najlepiej byłoby złapać go żywego.Up till now we've agreed upon the desirability of capturing this man alive.
Bo się nie zgadzaliśmy?What? That we disagreed? Mm.
I Myra była jedyną sprawą, w której tamtego wieczoru się nie zgadzaliście? Nie.And is Myra the only thing that you two disagreed about that night?
Nie chcę gadać o oczywistych rzeczach, ale ostatnio, gdy sprawdzałem, wy dwaj nie zgadzaliście się w kwestii tego, co zrobić ze Scyllą.I hate to bring up the obvious, but last time I checked, you two still disagreed as to what to do with Scylla if we actually get it.
Nikki, ty i MacGyver nigdy z niczym się nie zgadzaliście.Nikki, you and MacGyver have never agreed on anything.
- Choć nie wszyscy się zgadzali.Though not all agreed.
- Nie zgadzali się w tej sprawie.I guess everyone disagreed about what happened,
...wktórychsię zgadzali.Decisions on which they both agreed.
/Gdy nauczyciele nie zgadzali się z jego wizjami /mówił im: Sprawdźcie to sobie.When the teachers disagreed with those ideas, he always told them they could look it up.
/To była pierwsza rzecz, /co do której zgadzali się moi rodzice /od bardzo, bardzo dawna.It was the fiirst thing my parents agreed on in a very long time.
długość czasu oczywiście liczyliby, na czy lub nie byłaby deportacja lub, jeżeli nie deportowany mimo woli, on zgadzałby się z dyrektorem imigracji zgodzić się na piśmie do opuszczania kraju,The length of time, of course, would depend upon whether or not there would be a deportation or if not deported involuntarily, he would agree with the director of immigration to consent in writing to leaving the country,
Dlaczego zgadzaliby się widzieć mnie?Why would agree to see me?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'agree':

None found.
Learning languages?