Zemrzeć (to die) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zemrę
I will die
zemrzesz
you will die
zemrze
he will die
zemrzemy
we will die
zemrzecie
you all will die
zemrą
they will die
Imperative
-
zemrzyj
you die!
niech zemrze
let him/her/it die
zemrzyjmy
let's die
zemrzyjcie
you all die
niech zemrą
let them die
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zmarłam
I died
zmarłaś
you died
zmarła
she died
zmarłyśmy
we died
zmarłyście
you all died
zmarły
they died
Future feminine tense
zemrę
I will die
zemrzesz
you will die
zemrze
she will die
zemrzemy
we will die
zemrzecie
you all will die
zemrą
they will die
Conditional feminine tense
zmarłabym
I would die
zmarłabyś
you would die
zmarłaby
she would die
zmarłybyśmy
we would die
zmarłybyście
you all would die
zmarłyby
they would die
Conditional perfective feminine tense
zmarłabym była
I would have died
zmarłabyś była
you would have died
zmarłaby była
she would have died
zmarłybyśmy były
we would have died
zmarłybyście były
you all would have died
zmarłyby były
they would have died
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zmarłem
I died
zmarłeś
you died
zmarł
he died
zmarliśmy
we died
zmarliście
you all died
zmarli
they died
Future masculine tense
zemrę
I will die
zemrzesz
you will die
zemrze
he will die
zemrzemy
we will die
zemrzecie
you all will die
zemrą
they will die
Conditional masculine tense
zmarłbym
I would die
zmarłbyś
you would die
zmarłby
he would die
zmarlibyśmy
we would die
zmarlibyście
you all would die
zmarliby
they would die
Conditional perfective masculine tense
zmarłbym był
I would have died
zmarłbyś był
you would have died
zmarłby był
he would have died
zmarlibyśmy byli
we would have died
zmarlibyście byli
you all would have died
zmarliby byli
they would have died
Impersonal
zmarto by
there would be died
zmarto by
there would be died

Examples of zemrzeć

Example in PolishTranslation in English
Byłam rozbitkiem na Wielkiej Wyspie i prawie zmarłam z pragnienia, na Morzu Westchnień.I've been shipwrecked on the Great Island and almost died of thirst, becalmed on the Sea of Sighs.
Dolores, zmarłam rok temu i zostałam ponurym Żniwiarzem. a ktoś przy Woodside Mall ma zginąć w przeciągu 20 minut, prawdopodobnie brutalnie.Dolores, I died a year ago and became a grim reaper and someone at the Woodside Mall is going to die in about
Kiedy skoczyliśmy w czasie, powiedziałaś, że zmarłam na raka.When we jumped through time, you told me I died of cancer.
Kiedy zmarłam?What was the date, the day I died?
Laurie, ja prawie zmarłam.Laurie, I almost died.
- I zmarłaś.-And died.
Cała akcja rozegra się w ciągu jednego dnia, poprzedzającego dzień, w którym zmarłaś.It'll all take place over the course of one day and that day will be the day before you died.
Czyli zmarłaś, to znaczy twoja siostra zmarła w wypadku, a ty ją udajesz?So you died, or your sister died in the car accident, and you came back?
Fakt, że dobrowolnie wróciłaś do miejsca w którym prawie zmarłaś, obdarzył cię wielkim szacunkiem przez wszystkich Amerykanów i twoich czytelników.The fact that you would voluntarily go back into the place where you almost died, that's why you were held in such high esteem by all of America and your peers.
I to nie ty zmarłaś na białaczkę. I to nie ty zginęłaś w trzęsieniu Ziemii w Algierii!And you're not the one who died of leukemia and you're not the one who just died in an earthquake in Algeria!
"Antonia Florentino, lat 80, zmarła spokojnie we śnie"."Antonia Florentino, 80, died peacefully in her sleep."
"Edith Tomlison, córka zmarła podczas porodu."Edith Tomlinson. Daughter died giving birth, tapes 200 to 208."
"Elizabeth Longstreet, zmarła 27 stycznia, 1855"."Elizabeth Longstreet, died January 27, 1855.
"Elizabeth Sims zmarła w wieku 28 lat"Elizabeth sims died at age 28
"Mama zmarła, gdy byłam w szóstej klasie.""Mom died when I was in 6th grade."
"Raport toksykologiczny potwierdza, że ofiary zmarły"Toxicity report concludes the victims died
- Ludzie stracili swoje domy, dzieci zmarły!- People lost their homes! Children died!
- Moishe Lewant, zmarły w Libanie.- Moishe Levant, died in Lebanon.
- Moja babcia i ciocia zmarły na raka.My aunt and my grandma, they both died from breast cancer.
Ma pani dobre intencje, ale bez silników i lodówek... miliony ludzi zmarłyby... z głodu i zimna.Your intentions are noble, but no diesel fuel for heat... ...nocoolantstopreservefood, millions of people would die.
- Wmówili jej, że zmarłem.- They told her that I died.
/W domu oznajmiła, że zmarłem przy porodzie /i nie powiedziała gdzie jestem.Back home, she claimed I had died at birth and couldn't tell anyone where I was.
1984 był również rokiem w którym zmarłem.1984 was also the year that I died.
A potem zmarłem!And then I died!
Ale odmówiłem założenia płaszcza na moją inaugurację, więc zaziębiłem się i zmarłem miesiąc później.But I refused to wear a coat to my inauguration, so I caught a cold and died a month later.
/Dziś sprawiedliwie i doskonale zmarłeś, /przez brata swego łowcę dobity."Thou died fair and well, brother huntsman killed."
Bałam się, że zmarłeś od przedawkowania.I was scared that you died off an overdose.
Będzie myślała o tym jak zmarłeś.She will think about the way that you died.
Jak wtedy, gdy zmarłeś.Like when you died?
Jestem tobą zanim uschnąłeś i zmarłeś.I'm you before you shrivelled and died.
"... proszę, wiedzcie, że zmarł jako bohater. Ale ważniejsze, że żył jak bohater."... please know that he died a hero, but more importantly, he lived a hero.
"Ale wiesz,Bill,Jezus zmarł za ciebie.""Bill, you know Jesus died for you"
"Ashford zmarł spokojnie w domu, według prawnika Davida Madisona".Uh, "ashford died Peacefully in his home, According to lawyer David madison."
"Biedak zmarł pomiędzy naszymi liniami."- "The poor guy died between our lines."
"Henry się potknął, rozbił głowę o kamień, i zmarł z powodu uduszenia dymem".That Henry fell, hit his head on a stone... and died of smoke asphyxiation.
Wszyscy zmarliśmy tamtego dnia.We all died that day.
Dozorca tam powiedział mi, że zmarliście w 1997 roku.The janitor out there told me you died in 1997.
Oboje zmarliście od uderzenia.You both died on impact.
Ponieważ zmarliście tu, a potem zostaliście zakopani?Because you died here, and then you were buried?
Powiedziano jej, że zmarliście po porodzie.See, they told her you had died at birth.
"Najprawdopodobniej zmarli z zimna i głodu - gdzieś w głębi lasu." - Anne i Serge Golon - "Markiza Angelika"."Most likely they have died of cold and hunger - far away there in the middle of the forest."
"Z przykrością zawiadamiamy, że 2 Listopada 1944... w Centrum Manzanar Relocation... pańska żona i nienarodzony syn zmarli w wyniku komplikacji... powstałych podczas porodu."We regret to inform you that on November 2, 1944... "... at the Manzanar Relocation Center... "... your wife and newborn son died...
*Odbywa się nabożeństwo żałobne dla krewnych i przyjaciół* *tych, którzy zmarli w środowym obsunięciu ziemi*A memorial service is being held for relatives and friends: : : : : : Of those who died in Wednesday's landslide:
- ...to będzie ciężko wytłumaczyć... - ...posiada zdolność ...rozmawiania i widzenia ludzi ...którzy zmarliUh...and this is going to be kind of hard to explain.But... she has the ability to talk to and see people who have died
Ale kolejne 2 miliardy zemrze na możliwe do uniknięcia choroby, z niedożywienia.But the next two billion; they will die from the preventable diseases of under-nutrition.
Gdyby pani tam była i gdyby lekarz przekonał panią, że pani mąż zmarłby w ciągu następnych kilku dni.Ma'am, if you had been there, and the doctors convinced you that, in fact, your husband would die over the next two days...
Gdyby to zależało od Santoriego, każdy zmarłby na komisariacie tuż przy jego biurku.If it was up to Santori, everyone would die at the precinct right next to his desk.
! - Gdzie on jest, Much? - Zabraliśmy go do Wickham, żeby obejrzała go staruszka, ale zmarło jej się.- We went to the old woman but they died.
"Wasze dziecko zmarło, zanim przyszło na świat..."Your child died before it could be born.
- Cieszysz się, że nasze dziecko zmarło?You're glad our baby died?
- Dużo ludzi, których pan znał, zmarło?You know a lot of folks that's died?
- Dwóch ludzi zmarło.- Two men died.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?