Zaradzać (to remedy) conjugation

Polish
2 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zaradzam
I remedy
zaradzasz
you remedy
zaradza
he/she/it remedies
zaradzamy
we remedy
zaradzacie
you all remedy
zaradzają
they remedy
Imperfective future tense
będę zaradzać
I will remedy
będziesz zaradzać
you will remedy
będzie zaradzać
he/she/it will remedy
będziemy zaradzać
we will remedy
będziecie zaradzać
you all will remedy
będą zaradzać
they will remedy
Imperative
-
zaradzaj
you remedy!
niech zaradza
let him/her/it remedy
zaradzajmy
let's remedy
zaradzajcie
you all remedy
niech zaradzają
let them remedy
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaradzałam
I remedied
zaradzałaś
you remedied
zaradzała
she remedied
zaradzałyśmy
we remedied
zaradzałyście
you all remedied
zaradzały
they remedied
Future feminine tense
będę zaradzała
I will remedy
będziesz zaradzała
you will remedy
będzie zaradzała
she will remedy
będziemy zaradzały
we will remedy
będziecie zaradzały
you all will remedy
będą zaradzały
they will remedy
Conditional feminine tense
zaradzałabym
I would remedy
zaradzałabyś
you would remedy
zaradzałaby
she would remedy
zaradzałybyśmy
we would remedy
zaradzałybyście
you all would remedy
zaradzałyby
they would remedy
Conditional perfective feminine tense
zaradzałabym była
I would have remedied
zaradzałabyś była
you would have remedied
zaradzałaby była
she would have remedied
zaradzałybyśmy były
we would have remedied
zaradzałybyście były
you all would have remedied
zaradzałyby były
they would have remedied
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaradzałem
I remedied
zaradzałeś
you remedied
zaradzał
he remedied
zaradzaliśmy
we remedied
zaradzaliście
you all remedied
zaradzali
they remedied
Future masculine tense
będę zaradzał
I will remedy
będziesz zaradzał
you will remedy
będzie zaradzał
he will remedy
będziemy zaradzali
we will remedy
będziecie zaradzali
you all will remedy
będą zaradzali
they will remedy
Conditional masculine tense
zaradzałbym
I would remedy
zaradzałbyś
you would remedy
zaradzałby
he would remedy
zaradzalibyśmy
we would remedy
zaradzalibyście
you all would remedy
zaradzaliby
they would remedy
Conditional perfective masculine tense
zaradzałbym był
I would have remedied
zaradzałbyś był
you would have remedied
zaradzałby był
he would have remedied
zaradzalibyśmy byli
we would have remedied
zaradzalibyście byli
you all would have remedied
zaradzaliby byli
they would have remedied
Impersonal
zaradzano by
there would be remedied
zaradzano by
there would be remedied

Examples of zaradzać

Example in PolishTranslation in English
potrafić dokonać inspekcji pociągu i rozpoznawać oznaki nieprawidłowości, rozróżniać je i reagować zgodnie z ich względnym znaczeniem oraz próbować im zaradzać, zawsze traktując bezpieczeństwo ruchu kolejowego i osób w sposób priorytetowy,be able to inspect the train and identify signs of anomalies, distinguish between them, react according to their relative importance and try to remedy them, always giving priority to the safety of rail traffic and persons,
Na mocy art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE pomoc można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeżeli zaradza ona poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.Under Article 107(3)(b) TFEU, aid may be considered to be compatible with the internal market if it remedies a serious disturbance in the economy of a Member State.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'remedy':

None found.
Learning languages?