Zaoferować (to offer) conjugation

Polish
86 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaoferuję
I will offer
zaoferujesz
you will offer
zaoferuje
he will offer
zaoferujemy
we will offer
zaoferujecie
you all will offer
zaoferują
they will offer
Imperative
-
zaoferuj
you offer!
niech zaoferuje
let him/her/it offer
zaoferujmy
let's offer
zaoferujcie
you all offer
niech zaoferują
let them offer
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaoferowałam
I offered
zaoferowałaś
you offered
zaoferowała
she offered
zaoferowałyśmy
we offered
zaoferowałyście
you all offered
zaoferowały
they offered
Future feminine tense
zaoferuję
I will offer
zaoferujesz
you will offer
zaoferuje
she will offer
zaoferujemy
we will offer
zaoferujecie
you all will offer
zaoferują
they will offer
Conditional feminine tense
zaoferowałabym
I would offer
zaoferowałabyś
you would offer
zaoferowałaby
she would offer
zaoferowałybyśmy
we would offer
zaoferowałybyście
you all would offer
zaoferowałyby
they would offer
Conditional perfective feminine tense
zaoferowałabym była
I would have offered
zaoferowałabyś była
you would have offered
zaoferowałaby była
she would have offered
zaoferowałybyśmy były
we would have offered
zaoferowałybyście były
you all would have offered
zaoferowałyby były
they would have offered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaoferowałem
I offered
zaoferowałeś
you offered
zaoferował
he offered
zaoferowaliśmy
we offered
zaoferowaliście
you all offered
zaoferowali
they offered
Future masculine tense
zaoferuję
I will offer
zaoferujesz
you will offer
zaoferuje
he will offer
zaoferujemy
we will offer
zaoferujecie
you all will offer
zaoferują
they will offer
Conditional masculine tense
zaoferowałbym
I would offer
zaoferowałbyś
you would offer
zaoferowałby
he would offer
zaoferowalibyśmy
we would offer
zaoferowalibyście
you all would offer
zaoferowaliby
they would offer
Conditional perfective masculine tense
zaoferowałbym był
I would have offered
zaoferowałbyś był
you would have offered
zaoferowałby był
he would have offered
zaoferowalibyśmy byli
we would have offered
zaoferowalibyście byli
you all would have offered
zaoferowaliby byli
they would have offered
Impersonal
zaoferowano by
there would be offered
zaoferowano by
there would be offered

Examples of zaoferować

Example in PolishTranslation in English
"A," zaakceptujesz jałmużnę, jaką chcę ci zaoferować w zamian za uniknięcie procesu, lub "B,"pójdziemy do sądu i stanie się ogólnie znanym faktem to, że Charlotte jest córką najbardziej znienawidzonego człowieka w Ameryce,"A," you accept the pittance I'm prepared to offer you in exchange for avoiding a trial or "B," we take this to court, and it becomes common knowledge that Charlotte is the daughter of the most hated in America,
"Czy to najlepsze, co życie może mi zaoferować?""Is this the best life has to offer?"
"Drogi Panie Addy... "To przyjemność dla mnie zaoferować Ci stanowisko mojego stażysty "w antropologi sądowej."Dear Mr Addy, it is my pleasure to offer you the post of my intern in forensic anthropology."
"Pragnę zaoferować wam domek w Barton Cottage, tak prędko...""l should be pleased to offer you a home at Barton Cottage, as soon ..."
"Skarb nie ma innego wyboru, jak zaoferować bankowi Highland LifeFine. "The Treasury feels it has no choice but to offer the Highland Life bank
- I zaoferuj nagrodę.And offer a reward.
- To zaoferuj więcej.- Then offer more.
Ale zaoferuj im pomocną dłoń i pomoc w dojściu do siebie, a zaczną tańczyć, jak im się zagra.But offer them a caring hand and massage them back to life and they soon start beating to the right drum. Hello.
Dobrze, Ken.jestes zwycięzca, zaoferuj mu nagrodę.Okay , Ken . How was the victor , offer him a reward .
Jesli nie bedziesz mogla wytrzymac, zaoferuj sie, ze to ty bedziesz napelniac miske i bierz garsc chipsow z nowej paczki a dopiero reszte wrzuc do miski.If you're desperate, offer to be the person who replenishes them with new bags and grab a handful out of the new bag and dump the rest in the communal bowl.
I zaoferujcie jej pomoc od czasu do czasu.And you offer to help her out on the terms.
- Kochanie, zaoferowałam Ci moja sukienkę jako alternatywę.- Sweetheart,I offered my dress to you as an option.
- No dobra, sama ją zaoferowałam.Did I? All right, I offered you my opinion.
- Przeprosiłam, zaoferowałam pomoc.I apologized, I offered to help, what do you want me to do?
- Wiem, że zaoferowałam mu pięć tysięcy dolarów żeby sprawdzić jego wierność, a on je wziął.- You don't even know him. - I know that I offered him $5,000 as a test to stay away, and he took it.
Cześć. Więc, ich mamy nie mogły ich odebrać na czas, więc zaoferowałam, że zaopiekuję się nimi przez chwilę.Well, their mommies couldn't pick them up in time, so I offered to bring them home for a while.
- Był twoim klientem, ale potem zaoferowałaś mu niemożliwie dobrą umowę.He was your client, but then you offered him a deal too good to be true.
- Sama się zaoferowałaś.You offered it up, Luce.
Alicio, zaoferowałaś Finnowi pracę bo go lubisz i może nawet jest dobrym prawnikiem, ale on nie robi niczego, co jest dla ciebie ważne.\Alicia, you offered Finn the job because you like him and he's maybe even a good lawyer, but he doesn't do anything important for you.
Chcę, żebyś pamiętała, że to Ty mi to zaoferowałaś...I want you to remember this moment because you offered.
Chyba ta część, w której zaoferowałaś nam Wolfram Hart.I think the part where you offered us Wolfram and Hart.
# Ze skromnością zaoferowała mu swoje plecy. ## She offered her back quite demurely. #
- Czy firma zaoferowała im ugodę?- So, has the company offered to settle?
- Czy to ci zaoferowała?Is that what she's offered you?
- Jedyny powód dla którego zaoferowała swoją zakurzoną macicę to ten, że jest przybita.The only reason she offered up her dusty wombis because she's screwed.
- Mama zaoferowała Olivii kotka.Mum's offered Olivia one of the kittens.
Biorąc powyższe pod uwagę, Niemcy zaoferowały już latem 2002 roku, że wyodrębnią sektor usług w zakresie nieruchomości z BGB i przeniosą do kraju związkowego Berlin.In the summer of 2002 Germany offered to hive the real estate services business off from BGB and to transfer it to the Land of Berlin.
Dwie dziewczyny zaoferowały mi właśnie prywatną sesję na tyłach, a jedyne co ja robię, to myślę o jednej dziewczynie, która jest tysiące kilometrów ode mnie.Two girls just offered to take me to a back room and "grind the pretty out of me," and all I can do is think about one girl who's 1,000 miles away.
Dwie lesbijki zaoferowały nam za dom dwukrotność ceny rynkowej.Two lesbians offered us double the market value for the house.
Dzieci zaoferowały, że się nim zajmą, ale nie chciał o tym słyszeć.The kids both offered to look after him, but he wouldn't hear of it.
Jako wkład rzeczowy Węgry zaoferowały możliwość korzystania z dwu czujników lotniczych, działających w zakresie światła widzialnego/bliskiej podczerwieni (VNIR) i podczerwieni krótkofalowej (SWIR).Hungary has offered as a contribution in kind the use of two airborne sensors, detecting in the visible/near infrared (VNIR) and short wave infrared (SWIR).
/Chętnie zaoferowałabym się z pomocą.I would offer to come out there and help.
Normalnie zaoferowałabym ci coś do zjedzenia, ale... mam tylko suszone owoce.You know, normally l would offer to make you something to eat, but... l mean, l have trail mix.
Wiesz, zaoferowałabym moją mamę ale ona nie daje drugiej szansy.You know, I would offer up my mom, but she's not a big second-chancer.
- Nie myśl sobie, że zaoferowałem ci pracę ostatniej nocy.Don't think you was offered a job here last night.
- Tylko...zaoferowałem jej pracę.-I just offered- - I just offered her a job.
- Wpadłem, żeby wyrazić mój szacunek... kucharz jest chory, więc zaoferowałem pomoc.- I came by to pay my respects... and the cook called in sick, so I offered to help.
- i zaoferowałem dobrą obsługę?- offered good customer service?
- więc zaoferowałem przewodnictwo.- and I offered guidance.
- Ale zaoferowałeś jej kawę.-But you offered her coffee.
- Co zaoferowałeś mu w zamian?- What have you offered him in exchange?
- Cóż mi zaoferowałeś, Harwelu?What have you offered me, Harwel?
- Więc to prawda, że zaoferowałeś mu stanowisko w SKP?- So it's true that you offered him a position with the STC?
- kiedy prosiłaś mnie o pieniądze. - O alimenty, które sam zaoferowałeś.For child support, which you offered.
"Lex Luthor zaoferował się, że będzie zeznawał jako świadek..."Lex Luthor offered to testify as a character witness...
"National Enquirer" zaoferował mi właśnie 10 tysięcy żeby jako pierwsi mogli zapoznać się z protokołem.National Enquire already offered me 10 grand for a first look at my report.
"Po wysłaniu telegramu do taty, Patrick zaoferował podróż do Santiago z kapitanem Rayem Towerem z marynarki wojennej USA, który wracał tam z Herbertem Porterfieldem"."After radioing Dad, Patrick offered... "to arrange a ride to Santiago with Captain Ray Tower, U.S.N... who's returning there with Herbert Porterfield."
"i zaoferował mu marchewki"?"and offered him a carrot"?
- A ja miałam być deportowana, więc Tucker zaoferował, że się ze mną ożeni.And I was about to get deported, so Tucker offered to marry me.
A każdy kontrakt, który podpisaliśmy, każdy kawałek tortu, który zaoferowaliśmy zniknie.Every contract we've signed, every piece of the pie we've offered, it all goes away.
Chodzi mi o to, że zaoferowaliśmy sprawiedliwe rozwiązanie.I'm sorry. I just mean that we've offered. A fair settlement.
Jej ojciec nie był zainteresowany tym, nawet gdy zaoferowaliśmy opłacenie czesnego Emily.Her father wasn't interested, even when we offered to pay for Emily's schooling.
Już zaoferowaliśmy darmowe dostawy.- We already offered free delivery.
Którą zaoferowaliśmy, ale te pytania są absurdalne.Fine. And we've offered to provide it, but these questions are nonsensical.
Cóż, po prostu potrzebowałem pieniędzy, kiedy zaoferowaliście mi tę pracę.Well, I was just short of money when you offered me this job.
Dlaczego nie zaoferowaliście naszym gościom ubrań i strawy?Why have we not offered our guests dry clothes and food?
Jak wysoka jest nagroda, którą zaoferowaliście?How high is the reward you've offered your people for the senator?
Ponoć zaoferowaliście mu rolę w "Przeciwieństwach"?- I got the weirdest call yesterday from Matt LeBlanc's agent, saying you'd offered him a role in Opposite?
"Niesamowity rozwój wydarzeń podczas szczytu w Genewie, gdzie irańscy dyplomaci zaoferowali inspektorom MAEA pełny dostęp do placówek nuklearnych w zamian za zniesienie sankcji ekonomicznych"."In a stunning development at the Geneva summit, Iranian diplomats have offered IAEA inspectors full and unfettered access to the regime's nuclear sites in exchange for the lifting of economic sanctions."
- Co ci zaoferowali?What would you say the gods have offered you?
- Dlatego zaoferowali mi awans.That's why they offered me a promotion.
- Ile zaoferowali?-How much have they offered?
- No cóż... Znajomi zaoferowali mi udziały w swojej nowej kręgielni.- Well... some guys offered to make me a partner in this new bowling centre.
Ja usiądę tam, gdzie niemal zginąłem i zaoferuję terapię.I will sit where I almost died, and I will offer therapy.
- Amy, posłuchaj... pójdziesz i zaoferujesz mu siebie.- Amy, listen to me. You will go to him and you will offer yourself.
"Jako pierwszy w Europie system SYNC App Link Forda zaoferuje kierowcom kontrolę głosową nad aplikacjami, włączając w to serwis muzyczny Spotify."It says, "As a first in Europe, the Ford's SYNC App Link system "will offer drivers voice control of mobile apps on the move, "including the music streaming service Spotify."
Aby zwiększyć uczestnictwo państw stron w procesie dotyczącym środków budowy zaufania, UE zaoferuje państwom stronom pomoc za pośrednictwem trzech rodzajów działalności:In order to increase participation of States Parties in the CBM process, the EU will offer assistance to States Parties through three types of activities:
Cesarz zaoferuje swe finansowe i moralne wsparcie. I nalega, aby Wolsey znów był kanclerzem.The emperor will offer his financial and moral support and insist that Wolsey be reinstated as chancellor.
DCL zaoferuje przedsiębiorstwu DBB/Belfius możliwość wykupu obligacji, które to ostatnie zasubskrybowało w ramach umowy tymczasowej gwarancji niezależnej zawartej dnia 16 grudnia 2011 r., pod warunkiem że DBB/Belfius dokona jednocześnie subskrypcji nowych obligacji o równoważnych cechach ekonomicznych z punktu widzenia DCL, które to obligacje będą objęte ostatecznym systemem gwarancji, a w szczególności powyższym kluczem podziału.DCL will offer DBB/Belfius the opportunity to purchase the bonds that it has underwritten at DCL under the temporary independent guarantee agreement concluded on 16 December 2011 provided that DBB/Belfius underwrites, at the same time, new bonds having equivalent economic features for DCL which will benefit from the final guarantee scheme and in particular the breakdown key discussed above.
DG ds. Polityki Regionalnej zaoferuje uczestnikom podczas Dni Otwartych szereg seminariów szkoleniowych na temat przyszłego zarządzania funduszami strukturalnymi.During these Open Days, the Regional Policy DG will offer participants a series of training sessions on future management of the Structural Funds.
Jeśli twa opowieść jest prawdziwa, zaoferujemy ci swą pomoc.If your tale is true, we will offer our assistance.
/Przedstawiciele Zwierzchnictwa Galaktyki /mówią, że zaoferują /pomoc humanitarną uchodźcom, /ale póki co określiły impas jako:Representatives of the Galactic Authority say they will offer humanitarian aid to refugees fleeing the area but, thus far, have characterized the standoff as
Jeśli rozumiesz co oni robią, to najpewniej zaoferują ci pracę.If you can figure out what they're doing, most likely that Wall Street firm will offer you a job.
Oni zaoferują mi pozycja w grupie dla treningu utrwalenia.They will offer me a position in the group for refresher training.
I gdybym był księdzem, zaoferowałbym Ci rozgrzeszenie, ale nim nie jestem.And if I were a priest, I would offer you absolution. But I'm no priest.
Niewątpliwie zaoferowałbym wyższą cenę.It goes without saying I would offer a generous price.
Komisja uważa ponadto, że aby wziąć pod uwagę ryzyko płynności, należy obniżyć podstawowe oprocentowanie, jakie zaoferowałby prywatny kredytobiorca.The Commission therefore considers that there should be a markdown on the basic rate that a private borrower would offer, in order to take account of the funding liquidity risk.
Który klient zaoferowałby 30,000,000 yenów nagrody, by ocalić nieznajomego?What kind of client would offer a $30 million reward to save a stranger?
Metzengerstein zaoferowałby płaszcz do dyspozycji damy.In the Metzengerstein family, a man would offer his cloak to a lady.
Taa, więc, prawdziwy lokaj zaoferowałby zajęcie się moim kapeluszem.Yeah, well, a real butler would offer to take my hat.
Ale byłabym wdzięczna, jeśli detektywi z mojego własnego oddziału zaoferowaliby mi przynajmniej takie samo wsparcie jakie dostaję od komendanta Taylora.But I would appreciate it if the detectives in my own division would offer me at least the same support I'm getting from commander taylor.
"FlyLo" zaoferowało nam bardzo dobrą ofertę zorganizowanych wczasów do Kolumbii.FlyLo offered us a very good deal on a package holiday to Colombia.
/Rockstar Games zakiełkowało /w jego głowie pomysł, /zaoferowało możliwość zabicia /tych funkcjonariuszy strzałem w głowę /i ucieczkę policyjnym radiowozem.'Rockstar Games gave him a cranial menu that popped up 'and offered him the option to kill the police officers, 'shoot them in the head 'and flee in a police car.
/Równocześnie /World Enterprises Inc. /zaoferowało 10 tysięcy dolarów nagrody... /za jakąkolwiek informację /o miejscu jego pobytu /lub czy jest żywy, czy martwy.At the same time, World Enterprises Incorporated have offered a reward of $10,000 for any information as to his whereabouts, dead or alive.
Biskup Brophy i archidiecezja zaoferowało zadość uczynienie w wysokości 210,000 dolarów.Bishop Brophy and the archdiocese have offered the plaintiff $210,000.
Biuro zaoferowało mi emeryturę.The bureau has offered me retirement.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'offer':

None found.
Learning languages?