Wyrastać (to grow) conjugation

Polish
43 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyrastam
I grow
wyrastasz
you grow
wyrasta
he/she/it grows
wyrastamy
we grow
wyrastacie
you all grow
wyrastają
they grow
Imperfective future tense
będę wyrastać
I will grow
będziesz wyrastać
you will grow
będzie wyrastać
he/she/it will grow
będziemy wyrastać
we will grow
będziecie wyrastać
you all will grow
będą wyrastać
they will grow
Imperative
-
wyrastaj
you grow!
niech wyrasta
let him/her/it grow
wyrastajmy
let's grow
wyrastajcie
you all grow
niech wyrastają
let them grow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyrastałam
I grew
wyrastałaś
you grew
wyrastała
she grew
wyrastałyśmy
we grew
wyrastałyście
you all grew
wyrastały
they grew
Future feminine tense
będę wyrastała
I will grow
będziesz wyrastała
you will grow
będzie wyrastała
she will grow
będziemy wyrastały
we will grow
będziecie wyrastały
you all will grow
będą wyrastały
they will grow
Conditional feminine tense
wyrastałabym
I would grow
wyrastałabyś
you would grow
wyrastałaby
she would grow
wyrastałybyśmy
we would grow
wyrastałybyście
you all would grow
wyrastałyby
they would grow
Conditional perfective feminine tense
wyrastałabym była
I would have grown
wyrastałabyś była
you would have grown
wyrastałaby była
she would have grown
wyrastałybyśmy były
we would have grown
wyrastałybyście były
you all would have grown
wyrastałyby były
they would have grown
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyrastałem
I grew
wyrastałeś
you grew
wyrastał
he grew
wyrastaliśmy
we grew
wyrastaliście
you all grew
wyrastali
they grew
Future masculine tense
będę wyrastał
I will grow
będziesz wyrastał
you will grow
będzie wyrastał
he will grow
będziemy wyrastali
we will grow
będziecie wyrastali
you all will grow
będą wyrastali
they will grow
Conditional masculine tense
wyrastałbym
I would grow
wyrastałbyś
you would grow
wyrastałby
he would grow
wyrastalibyśmy
we would grow
wyrastalibyście
you all would grow
wyrastaliby
they would grow
Conditional perfective masculine tense
wyrastałbym był
I would have grown
wyrastałbyś był
you would have grown
wyrastałby był
he would have grown
wyrastalibyśmy byli
we would have grown
wyrastalibyście byli
you all would have grown
wyrastaliby byli
they would have grown
Impersonal
wyrastano by
there would be grown
wyrastano by
there would be grown

Examples of wyrastać

Example in PolishTranslation in English
Jak to jest wyrastać wśród takiej kasy?So what's it like to grow up with all this money ?
Portier długo mówi o narośli podobnej do korzenia, która zaczęła wyrastać z jednej jego dziurki w nosie.The concierge speaks at length about a root-like excrescence which has begun to grow from one his nostrum.
Tak jest ściernisko , że nigdy nie wydaje się wyrastać.So is stubble that never seems to grow out.
Wiem co to znaczy wyrastać bez matki.I know what it's like to grow up without a mom.
Problem w tym, że jestem dokładnie w wieku, gdy wyrastam z Nissana i dojrzewam do Bentleya.Um, the problem I have is, OK, I'm at the precise age when I'm growing out of the Nissan and into the Bentley.
Sama nie wiem, chyba z nich wyrastam.I don't know. I'm growing it.
- Ale wyrastasz z tego.-But you're supposed to grow out of it.
A co się dzieje, gdy wyrastasz?And what happens when you outgrow it?
A ty wyrastasz na bardzo piękną kobietę.And you're growing into a verybeautifulwoman.
Chciałabym być i obserwować, jak wyrastasz na niezwykłą kobietę."I wish I could be there to see you grow into "the amazing woman you're gonna become.
Czasami wyrastasz z ludzi których kochasz.Sometimes you outgrow the people you love.
A kto jeszcze wyrasta bez stada?And who else grows up with no pack?
Ale mnie chodzi o takie prawdziwe, które wyrasta z ziemi albo coś.Yeah, but I mean a real one that grows out of the ground or whatever.
Ale szczęście wyrasta z przeciwnościamiBut luck grows out of adversity
Był uroczy tak jak małe lwiątko które wyrasta na wielkiego drapieżnika.He was charming... the way a cub is charming. A small cub that grows up to be like one of the big cats.
Czasem wyrastamy z uczuć i pomysłów, jak mała dziewczynka wyrasta z sukienek, ale jakoś okazuje się że wszystko ma swój czas... we właściwej kolejności.We sometimes outgrow feelings and ideas, just like a little girl outgrows her dresses, but somehow, it turns out that there's a right time for everything... in the right order.
/Ale z takich nasion /wyrastamy na zazdrosną osobę. /Na zagniewaną kobietę, /albo mężczyznę pełnego pasji.But from these seeds, we grow to become a jealous person, an angry woman and passionate man.
Czasami z niej wyrastamy.Sometimes we outgrow them.
Czasem wyrastamy z uczuć i pomysłów, jak mała dziewczynka wyrasta z sukienek, ale jakoś okazuje się że wszystko ma swój czas... we właściwej kolejności.We sometimes outgrow feelings and ideas, just like a little girl outgrows her dresses, but somehow, it turns out that there's a right time for everything... in the right order.
Tak, cóż, wszyscy z czasem z czegoś wyrastamy.Yeah, well, we all got to grow up sometime.
Uczymy się na własnych błędach i wyrastamy na własnych niepowodzeniach.learn from our mistakes and grow from our misfortunes.
- A panu wyrastają guzy na skórze. - Co?-And you are developing tumorous growths on your chest.
- Podobno dzieci z tego wyrastają.It says kids usually grow out of it.
/W końcu rybie wyrastają ręce i nogi /i wychodzi ona na ląd.Until finally a fish grows arms and legs and crawls out of the water.
A czy zauważyliśćie że na szyi ma pieprzyk z którego wyrastają włosy?Right. Did you notice that mole on her neck with hair growing out of it? That's okay.
A wiesz, na kogo tacy wyrastają?"And you know what those boys grow up to be, don't you?
Nie wyrastaj na takiego człowieka jak on.Don't grow up to be like him.
"wyrastałam w małym mieście Londynie, które jest bardzo malownicze", ale ludzie, którzy mnie znają powiedzieliby, że... jestem inteligentna.I grew up in a small town called London which is very picturesque, but... people who know me would say... I'm clever.
Ale biedactwo - była uwięziona w ogromnej pajęczynie, która wyrastała z jej ciała.But the poor thing - she was caught in a giant spider web that grew out of her own body.
Nie powie mi pan że ta obsesja wyrastała pod jej nosem a ona nic nie wiedziała. Nie zrobiła nic by załatwić mu leczenie.You can't tell me this obsession grew right under her nose without her seeing it, and she did nothing to get him treatment.
Wysoka, ładna trawa wyrastała dziko z jej wnętrza... "Tall, pale grass grew wild in its belly..."
A za każdym razem, kiedy odcinał jedną, na jej miejscu wyrastały dwie następne.And every time he cut one off, two new ones grew back in its place.
Mówią, że kwiaty lotosu wyrastały mu pod stopami.[ Lisa Reading ] And, it is said, lotus blossoms grew in his footsteps."
Słońce padało na pola, na polach wyrastały rośliny.Sun fell on the fields, the fields grew plants.
To jest drzewo czarnej porzeczki, znane tu jako drzewo Geethy, bo ona jadła owoce i wypluwała pestki,które potem wyrastały kręć videoThis is black berry tree but it's known as Geetha tree here, because she ate a berry and spit the seed here which grew up, take video.
Dobrze, rozmawialiśmy o tym, /jak wyrastałeś na przystojniaka/ i jak ciężkie to było dla ciebie.Okay, so we were talking about how you grew up very handsome and how difficult that was for you.
- Ale trafnie. Milan jakby mi z głowy wyrastał. Tworzymy potworka.It's like Míla grew out of my head and togetherwe're a monster.
On wyrastał w biedzie.He grew up poor.
Słyszałem od człowieka, z którym wyrastał w Teksasie, że robił w nafcie.I heard he was in oil, from a man who grew up with him in Texas.
Tak, ale wyrastał w niewoli.Yes, but it grew up in captivity.
W miarę jak starożytny Egipt wyrastał na wielką cywilizację, jego mieszkańcy wierzyli, że ich faraonowie byli synami Ozyrysa, a co za tym idzie, byli żywymi bogami.As ancient Egypt grew into a great civilization, its citizens believed their pharaohs were sons of Osiris and thus, living gods.
Alex, oboje wyrastaliśmy bez jednego rodzica, i żadne z nas by tego nie chciało.Alex, both of us grew up missing a parent, and neither of us wants that to happen again.
Razem wyrastaliśmy.He and I grew up together.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'grow':

None found.
Learning languages?