Wyposażać (to equip) conjugation

Polish
8 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyposażam
I equip
wyposażasz
you equip
wyposaża
he/she/it equips
wyposażamy
we equip
wyposażacie
you all equip
wyposażają
they equip
Imperfective future tense
będę wyposażać
I will equip
będziesz wyposażać
you will equip
będzie wyposażać
he/she/it will equip
będziemy wyposażać
we will equip
będziecie wyposażać
you all will equip
będą wyposażać
they will equip
Imperative
-
wyposażaj
you equip!
niech wyposaża
let him/her/it equip
wyposażajmy
let's equip
wyposażajcie
you all equip
niech wyposażają
let them equip
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyposażałam
I equipped
wyposażałaś
you equipped
wyposażała
she equipped
wyposażałyśmy
we equipped
wyposażałyście
you all equipped
wyposażały
they equipped
Future feminine tense
będę wyposażała
I will equip
będziesz wyposażała
you will equip
będzie wyposażała
she will equip
będziemy wyposażały
we will equip
będziecie wyposażały
you all will equip
będą wyposażały
they will equip
Conditional feminine tense
wyposażałabym
I would equip
wyposażałabyś
you would equip
wyposażałaby
she would equip
wyposażałybyśmy
we would equip
wyposażałybyście
you all would equip
wyposażałyby
they would equip
Conditional perfective feminine tense
wyposażałabym była
I would have equipped
wyposażałabyś była
you would have equipped
wyposażałaby była
she would have equipped
wyposażałybyśmy były
we would have equipped
wyposażałybyście były
you all would have equipped
wyposażałyby były
they would have equipped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyposażałem
I equipped
wyposażałeś
you equipped
wyposażał
he equipped
wyposażaliśmy
we equipped
wyposażaliście
you all equipped
wyposażali
they equipped
Future masculine tense
będę wyposażał
I will equip
będziesz wyposażał
you will equip
będzie wyposażał
he will equip
będziemy wyposażali
we will equip
będziecie wyposażali
you all will equip
będą wyposażali
they will equip
Conditional masculine tense
wyposażałbym
I would equip
wyposażałbyś
you would equip
wyposażałby
he would equip
wyposażalibyśmy
we would equip
wyposażalibyście
you all would equip
wyposażaliby
they would equip
Conditional perfective masculine tense
wyposażałbym był
I would have equipped
wyposażałbyś był
you would have equipped
wyposażałby był
he would have equipped
wyposażalibyśmy byli
we would have equipped
wyposażalibyście byli
you all would have equipped
wyposażaliby byli
they would have equipped
Impersonal
wyposażano by
there would be equipped
wyposażano by
there would be equipped

Examples of wyposażać

Example in PolishTranslation in English
Do tego czasu państwa członkowskie mogą decydować o tym, czy wyposażać swoje organy kontrolne w takie urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania.Until that time, Member States may decide whether to equip their control authorities with such remote early detection equipment.
Wiem, że wyposażasz armię. Zresztą słusznie.I know you are re-equipping the papal armies, as you should.
Nie wyposażamy naszych statków w jakby tu rzec zbędny sprzęt.We do not equip our ships with, how shall l say it, non-essentials.
Do celów homologacji typu pojazdu producenci wyposażają pojazdy napędzane wodorem w części i instalacje wodorowe, które spełniają wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i w jego środkach wykonawczych i które są zamontowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i z jego środkami wykonawczymi.For the purposes of vehicle type-approval, manufacturers shall equip hydrogen-powered vehicles with hydrogen components and systems that comply with the requirements of this Regulation and its implementing measures and are installed in accordance with this Regulation and its implementing measures.
Inne rodzaje pomocy ukierunkowane na wiedzę są oferowane za pośrednictwem sześciomiesięcznych kursów początkowych, które obejmują pomoc mentora oraz wyposażają nowych rolników w praktyczny zestaw umiejętności technicznych, środowiskowych i biznesowych.Other knowledge-centred assistance is offered via six-month ‘start-up’ courses which include mentor guidance and equip new farmers with a practical set of technical, business and environmental skills.
Piętnaście lat po terminie, od którego obowiązuje wymóg wyposażania nowo zarejestrowanych pojazdów w tachograf, zgodnie z niniejszym artykułem i art. 8 i 10 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie wyposażają w odpowiednim zakresie swoje organy kontrolne w urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania niezbędne do umożliwienia przekazywania danych, o których mowa w niniejszym artykule, uwzględniając ich szczegółowe wymogi i strategie egzekwowania prawa.15 years after newly registered vehicles are required to have a tachograph as provided for in this Article and in Articles 8 and 10, Member States shall equip their control authorities to an appropriate extent with remote early detection equipment necessary to permit the data communication referred to in this Article, taking into account their specific enforcement requirements and strategies.
Producenci pojazdów wyposażają pojazdy kategorii L, z wyjątkiem podkategorii L3e-A3 i L4e-A3, w wyznaczone elementy zapobiegające manipulowaniu mechanizmem napędowym pojazdu, określając szereg wymagań i specyfikacji technicznych w celu:Vehicle manufacturers shall equip L-category vehicles with the exception of subcategories L3e-A3 and L4e-A3, with designated features to prevent tampering of a vehicle’s powertrain, by means of a series of technical requirements and specifications with the aim:
Producenci wyposażają pojazdy i silniki w taki sposób, aby części mające potencjalny wpływ na emisję były tak zaprojektowane, zbudowane i zmontowane, aby pojazd lub silnik w trakcie normalnego użytkowania był zgodny z wymaganiami niniejszego regulaminu i przepisów wykonawczych do niego.Manufacturers shall equip vehicles and engines so that the components likely to affect emissions are designed, constructed and assembled so as to enable the vehicle or engine, in normal use, to comply with this Regulation and its implementing measures.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'equip':

None found.
Learning languages?