Wykorzystywać (to use) conjugation

Polish
91 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wykorzystuję
I use
wykorzystujesz
you use
wykorzystuje
he/she/it uses
wykorzystujemy
we use
wykorzystujecie
you all use
wykorzystują
they use
Imperfective future tense
będę wykorzystywać
I will use
będziesz wykorzystywać
you will use
będzie wykorzystywać
he/she/it will use
będziemy wykorzystywać
we will use
będziecie wykorzystywać
you all will use
będą wykorzystywać
they will use
Imperative
-
wykorzystuj
you use!
niech wykorzystuje
let him/her/it use
wykorzystujmy
let's use
wykorzystujcie
you all use
niech wykorzystują
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wykorzystywałam
I used
wykorzystywałaś
you used
wykorzystywała
she used
wykorzystywałyśmy
we used
wykorzystywałyście
you all used
wykorzystywały
they used
Future feminine tense
będę wykorzystywała
I will use
będziesz wykorzystywała
you will use
będzie wykorzystywała
she will use
będziemy wykorzystywały
we will use
będziecie wykorzystywały
you all will use
będą wykorzystywały
they will use
Conditional feminine tense
wykorzystywałabym
I would use
wykorzystywałabyś
you would use
wykorzystywałaby
she would use
wykorzystywałybyśmy
we would use
wykorzystywałybyście
you all would use
wykorzystywałyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
wykorzystywałabym była
I would have used
wykorzystywałabyś była
you would have used
wykorzystywałaby była
she would have used
wykorzystywałybyśmy były
we would have used
wykorzystywałybyście były
you all would have used
wykorzystywałyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wykorzystywałem
I used
wykorzystywałeś
you used
wykorzystywał
he used
wykorzystywaliśmy
we used
wykorzystywaliście
you all used
wykorzystywali
they used
Future masculine tense
będę wykorzystywał
I will use
będziesz wykorzystywał
you will use
będzie wykorzystywał
he will use
będziemy wykorzystywali
we will use
będziecie wykorzystywali
you all will use
będą wykorzystywali
they will use
Conditional masculine tense
wykorzystywałbym
I would use
wykorzystywałbyś
you would use
wykorzystywałby
he would use
wykorzystywalibyśmy
we would use
wykorzystywalibyście
you all would use
wykorzystywaliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
wykorzystywałbym był
I would have used
wykorzystywałbyś był
you would have used
wykorzystywałby był
he would have used
wykorzystywalibyśmy byli
we would have used
wykorzystywalibyście byli
you all would have used
wykorzystywaliby byli
they would have used
Impersonal
wykorzystywano by
there would be used
wykorzystywano by
there would be used

Examples of wykorzystywać

Example in PolishTranslation in English
- Będą wykorzystywać ludzi.- He's going to use people.
- Mamy mało kapusty, ale nie musisz chyba wykorzystywać swojego syna w tej scenie? Każdy jest czyimś synem.We're low on bread, but you're not really going to use your own son in that scene, are you?
- Trzeba wykorzystywać dostępne środki.You've got to use what's around you.
- Chyba przez to, że wykorzystuję rzeczy.- 'Cause I pick up on things, I think.
- Nie wykorzystuję cię. Lubię cię.No, you weren't being used.
- Nie wykorzystuję pana.- Not being used.
/Bezpośrednie łącze jest zbyt niebezpieczne, /więc wykorzystuję węzły danych Borga.A direct neural link is too dangerous. So l've decided to use Borg data nodes.
"'ale powiedz że wykorzystujesz go tylko po to żeby pobudzić moją żądzę."'"but tell me you only use him to provoke my lust."
'Tereso, błagam cię, 'skłam jeśli musisz, 'ale powiedz że wykorzystujesz go tylko po to 'żeby pobudzić moją... '...żądzę.'Teresa, I beg you, lie to me if you must, but tell me you only use him to provoke my lust. Lust. Lust.
- Latasz po mieście i wykorzystujesz dziewczyny.Who runs around and uses as many girls as he can.
- Nate, wykorzystujesz to tylko By oddalić się ode mnie i swojego dziecka. Bo się boisz i nie wiesz, co robić.You're using this as a way to distance yourself from me and your baby, because you're scared and you don't know what to do.
"Obróbka wykończeniowa wiązką cząstek wysokoenergetycznych" wykorzystuje plazmy atomów reaktywnych (RAP) lub wiązki jonowe do selektywnego usuwania materiału.’Energetic particle beam finishing’ uses Reactive Atom Plasmas (RAP) or ion-beams to selectively remove material.
- David czasami wykorzystuje kobiety.- Sometimes David uses women.
- Jakiego pokroju człowiek wykorzystuje własnego syna, żeby zatuszować morderstwo swojej żony.What kind of a man uses his own son to cover-up his wife's murder?
- Każdy wykorzystuje każdego,co?- Everyone uses everyone, don't they?
- A więc bierzemy go do nas... i wykorzystujemy jego bagaż, żeby wydał nam podpalacza.So we bring him in, use that as leverage to get him to give up the arsonist.
- Nie wykorzystujemy naszych dzieci.We don't use our kids.
Cały czas wykorzystujemy takich jak ty.No, I'm serious. We use guys like you all the time.
Czasem wykorzystujemy innych, żeby ją pozyskać.Sometimes we use other people to try to get it for ourselves.
Czasem wykorzystujemy ludzi.Sometimes we use people.
A kiedy już jest po wszystkim, bierzecie ostatnią rzecz, którą wam dałem, i wykorzystujecie ją do zabicia moich braci.And then, when it's finally over, you take the last thing that I give you and use it to kill my brothers.
A o niektórych nie chcę mówić, bo wy, prawnicy wykorzystujecie to potem, żeby pod byle pretekstem ocalić skórę mordercom.And there's some things I won't talk about cause I don't like you lawyers twisting the truth, getting killers off on some legal technicality.
Bo wykorzystujecie mnie, żeby lepiej wyglądać.It's because you're using me to make yourselves look better.
Dlaczego nie wykorzystujecie psów, które spędziły tu lata aby przesłuchały je bo one wiedzą najlepiej czy są dobre czy nie.Why don't you use one of the dogs who's been here for, like, years to interview them? 'Cause they would know whether it is good or bad.
Doradca Troi. Słyszeliśmy już, że wykorzystujecie samice.We have heard that you use females.
- " ...złośliwie was wykorzystują i prześladują."Despitefully use you and persecute you."
- I akt desperacji, dlatego właśnie wykorzystują to tamci ludzie.And desperation, because that's what these people feed off of.
- Niewiarygodne, że wykorzystują kobiety.- They make incredible use of women.
.5 Jeżeli urządzenia do wodowania wykorzystują talie, to powinny być one wystarczająco długie, aby jednostka ratunkowa dosięgała wody, w przypadku gdy statek znajduje w warunkach pełnomorskich w stanie niezaładowanym, we wszystkich warunkach przegłębienia do 10o i przechyle do 20o na dowolną burtę w przypadku nowych statków i co najmniej 15o na dowolna burtę w przypadku statków istniejących..5 Falls, where used, shall be long enough for survival craft to reach the water with the ship in its lightest seagoing condition, under all conditions of trim of up to 10° and list of up to 20° either way for new ships, respectively up to at least 15° either way for existing ships.
.5 Jeżeli urządzenia do wodowania wykorzystują talie, to są one wystarczająco długie, aby jednostka ratunkowa dosięgała wody, w przypadku, gdy statek znajduje w warunkach morskich w stanie najmniejszego załadowania, w niekorzystnych warunkach przegłębienia do 10 ° i przechyle do 20 ° na dowolną burtę w przypadku nowych statków i co najmniej 15 ° na dowolna burtę w przypadku statków istniejących..5 Falls, where used, shall be long enough for survival craft to reach the water with the ship in its lightest seagoing condition, under unfavourable conditions of trim of up to 10 ° and list of up to 20 ° either way for new ships, respectively up to at least 15 ° either way for existing ships.
"Nie wykorzystuj jej, sam chciałeś być jej nauczycielem""Don't take advantage of her because you're her self-proclaimed teacher.
- Nie wykorzystuj go.Don't use him like that.
- Nie wykorzystuj mnie w swojej wojnie z Sanne.- Don't use me in your war on Sanne.
- Proszę, nie wykorzystuj tego.Please do not use it well.
I już nigdy nie wykorzystuj ich przeciwko mnie!And don't you ever use them against me again!
Nie wykorzystujcie mnie jako przyczyny tego, że nie dacie rady.Don't use me as another excuse for why you can't make it.
Nie wykorzystujcie tego, kim jestem, bo skończycie tak samo.Don't you dare use who I am against me or you'll be next.
_BAR_ Nie wykorzystujcie faktu, że Jessie i ja żywiliśmy kiedyś do siebie jakies uczucie _BAR_jako wymówka każdego z Was, dla mojej wygranej.Don't use the fact that Jessie and I once had feelings for each other as an excuse for my inevitable win.
I wykorzystywałam go o wiele wcześniej niż on mnie.And I used him long before he learned to use me.
Kiedy byłam mała, zawsze wykorzystywałam Lincolna żeby śpiewał ze mną.When I was little, I always used to have Lincoln sing to me.
Myślę... że w przeszłym życiu byłam facetem... i wykorzystywałam kobiety. Dlatego teraz... płacę za to.This is my idea, that I was born a man in a former life... and I used women for pleasure... so now...
Najbardziej żałosne było to, że wykorzystywałam wspomnienia o sobie...The really pathetic part was that I used to make up memories about myself.
Świadomie wykorzystywałam i raniłam innych ludzi tylko dla mojej satysfakcji.I've consciously used and hurt others for the sake of my own satisfaction.
Skłamałaś, wykorzystywałaś ludzi tej planety.- You lied and abused the people of this planet. - What about the Prior?
- Naprawdę? - Tak, jak u kobry. Mama wykorzystywała mnie czasem do wybijania insektów.- My mother used me to kill flies.
- Ona cię wykorzystywała.She used you.
- Że tam mieszkałem, a ona mnie wykorzystywała.That I lived there and she abused me there.
/W końcu osiedli w niewielkim mieście /w Północnej Kalifornii. /Ta rodzina wykorzystywała swoje pieniądze, /by odbudować wokół siebie społeczność,Eventually settling in a small town in Northern California, this family used their wealth to rebuild the community around them while remaining isolated from it.
Armia wykorzystywała niektórych z nich do ćwiczenia celu.The army used some of them for target practice.
/Venom i inne wczesne satanistyczne zespoły /wykorzystywały szatana do strazsenia ludzi.While Venom and other early bands satanic Satan used to shock people,
Dwa przedsiębiorstwa wykorzystywały PVAL do produkcji klejów.Two companies used PVA for the production of adhesives.
Dyrektywa Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych wymaga, aby wszystkie doświadczenia zmierzały do uniknięcia niepokoju, niepotrzebnego bólu i cierpienia oraz aby wszystkie doświadczenia wykorzystywały jak najmniejszą liczbę zwierząt, angażowały zwierzęta o najniższym stopniu wrażliwości neurofizjologicznej oraz powodowały jak najmniej bólu, cierpienia, niepokoju i trwałych uszkodzeń.Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes requires that all experiments be designed to avoid distress and unnecessary pain and suffering to the experimental animals; use the minimum number of animals; involve animals with the lowest degree of neurophysiological sensitivity; and cause the least pain, suffering, distress or lasting harm.
Dyrektywa Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych wymaga, aby wszystkie doświadczenia zmierzały do uniknięcia niepokoju, niepotrzebnego bólu i cierpienia oraz aby wszystkie doświadczenia wykorzystywały jak najmniejszą liczbę zwierząt, angażowały zwierzęta o najniższym stopniu wrażliwości neurofizjologicznej, powodowały jak najmniej bólu, cierpienia, niepokoju i trwałych uszkodzeń.Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes requires that all experiments be designed to avoid distress and unnecessary pain and suffering to the experimental animals; use the minimum number of animals; involve animals with the lowest degree of neurophysiological sensitivity; and cause the least pain, suffering, distress or lasting harm.
W istocie, po pierwsze, produkcja Carsid, którą wykorzystywałaby grupa Arcelor, stanowi tylko niewielki procent globalnej produkcji grupy Arcelor.In the first place, the Carsid production which Arcelor would use represents only a very small percentage of the overall output of the Arcelor group.
Zatem rozsądnym jest sądzić, że byłoby to badane, oraz że dzwon nazistów był prawdopodobnie próbą tamtego reżimu opracowania jakiejś latającej maszyny, która wykorzystywałaby tego typu zaawansowane koncepcje elektromagnetyzmu.Therefore, it follows to reason that this would be studied, and that the Nazi bell was probably an attempt by that regime to develop some type of flying machine that would use these sort of advanced electromagnetic concepts.
Groził że powie Ci że wykorzystywałem seksualnie Danny'ego,jeśli Ci to przekażę.He threatened to tell you that I abused Danny, if I handed it over.
Jesteś prawdziwym darem od Boga... a ja cię samolubnie wykorzystywałem...you are god's biggest gift to me and.. ..l only used you selfishly..
Już go wykorzystywałem wcześniej.I've used it before.
Nie, żebym nigdy nie pracował dla Woody'ego, ale nigdy nie badałem żadnych przecieków i nigdy nie wykorzystywałem butelki szkockiej do przesłuchiwania pracowników.It's not that I never worked for Woody, but I never investigated any leaks and I never used a bottle of scotch to question a campaign staffer.
Pod nami jest podziemie, które wykorzystywałem do zabawy jako chłopiec, które włącza się do systemu tuneli i rozciąga się na całej powierzchni.Below us is a cavern I used to play in as a boy, connects to a system of tunnels that stretch across the entire area.
- Są dwa wyjątki. Jeśli wykorzystywałeś dziecko lub chcesz popełnić zbrodnię.- Well, there are two exceptions-- if you've ever abused a child or if you are planning to commit a crime.
Czułeś się winny i wykorzystywałeś fizycznie swojego syna.You felt guilty and physically abused your son.
I wykorzystywałeś graczy jako kurierów.And then you used game players to make the drops.
Jaki wspólnik? Od samego początku wykorzystywałeś mnie i okłamywałeś.You used me and lied from the very beginning.
Nie wykorzystywałeś siebie?You haven't abused yourself?
(Te ładniejsze wykorzystywał seksualnie.) /Zwykle miałam nad tym kontrolę.I used to be able to keep it in check.
A od kiedy Turk zrozumiał, że to fałszywe plany, wykorzystywał sytuację, żeby zyskać punkty u swojej żony.And since Turk knew these were fake plans, he used the opportunity to score bonus points with his wife.
A potem to wykorzystywał.And used them to impress me.
Ale ty pomówiłaś go, że mnie wykorzystywał. Że zmienił mnie w człowieka, którym jestem.But you, Kathryn... you alleged that he abused me on a regular basis, that he made me into the man that I am today.
Algorytm... Ten, który B613 wykorzystywał, by nielegalnie wyprowadzać pieniądze z rządowego budżetu w celu dofinansowania swojego programu.The algorithm... the one B613 used to siphon money from the federal budget in order to fund their program.
Kiedy byłam w waszym wieku wykorzystywaliśmy budkę telefoniczną do zgromadzeń...When I was your age and we used to pile into the phone booth...
W Iraku wykorzystywaliśmy jego techniki czytania z twarzy, żeby wykrywać rebeliantów.In Iraq, we used his facereading techniques To help identify insurgents.
Właśnie wykorzystywaliśmy cztery z nich.We just used four of them.
Zbyt często wykorzystywaliśmy park Yongsan.We've used Yongsan Park too many times.
Zwykle wykorzystywaliśmy pismo do wzniecania zamętu, ponieważ uniwersytet był raczej konserwatywnym miejscem.We just generally used the magazine to cause mayhem wherever possible, because one thing about the university was it was quite a conservative place.
/Niestety w wyniku kilku złych decyzji, /egoistycznie wykorzystywaliście /tę przewagę /wyłącznie na swoją korzyść, /kosztem innych.Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.
To był twój sposób, żeby mieć mnie na oku, gdy wykorzystywaliście moje mieszkanie.That was just your way of keeping tabs on me while you and that guy used my apartment.
Ty, Abbie i Crane, przez cały ten czas, wykorzystywaliście mnie.You, Abbie and Crane. All the time I have known you, you have used me.
Więc, oboje wzajemnie się wykorzystywaliście.So,you two just used each other.
- Tak jak wykorzystywali Lorraine.- Just like they used Lorraine.
/Fałszywi prorocy wykorzystywali /wiarę, by ukryć własne...False prophets have used faith to mask their own--
/W imię Boga kościoły /prowadziły wojnę dla zysku, /religie były winne /tortur i zabijania. /Fałszywi prorocy /wykorzystywali wiarę,In the name of God, churches have waged war for profit, religions have tortured and killed, false prophets have used faith to mask their own sins and deceit, masks they refuse to remove.
Ale czasem zastanawiałam się, czy tamci dwoje naprawdę się nimi opiekują, czy też tylko wykorzystywali je.But sometimes I used to wonder if they really cared for them, those two. Or if they weren't just using them.
Bo jeśli nas wykorzystywali Bo jeśli nas wykorzystywali♪ 'Cause if they used us ♪ ♪ 'Cause if they used us ♪
Płatności od klientów są definiowane jako zlecenia płatności w formacie MT100 lub równoważnym krajowym formacie wiadomości (który wykorzystywałby format MT100 dla przekazów transgranicznych).Customer payments are defined as payment messages in the MT100 format, or equivalent national message format (which would use the MT100 format for cross-border transmission).
Płatności od klientów są zdefiniowane jako polecenia płatności w formacie MT100 lub równoważnym krajowym formacie wiadomości (który wykorzystywałby format MT100 dla przekazów transgranicznych).Customer payments are defined as payment messages in the MT100 format, or equivalent national message format (which would use the MT100 format for cross-border transmission).
Biuro 39 wykorzystywało wcześniej Banco Delta Asia do prania nielegalnych dochodów.Office 39 previously used Banco Delta Asia to launder illicit proceeds.
Do tego celu wykorzystywało swoich czterech nóg.It used a quadrupedal launch.
Jak pokazują statystki dotyczące wykorzystania mocy produkcyjnych przedstawione w tabeli 3 (w kolumnie „wolne moce produkcyjne w związku z poziomem ich wykorzystania”), ZT nigdy w pełni nie wykorzystywało dostępnych mocy produkcyjnych z technicznego punktu widzenia przy pracy na 2 zmiany 5 dni w tygodniu.As the utilisation statistics in Table 3 show (column ‘spare capacity due to utilisation rate’), the ZT has never fully used it available technical capacity in 5-day 2-shift operation.
Na przykład Grecja poinformowała Komisję, że 4784 gospodarstwa zostały skontrolowane i stwierdzono w nich spełnienie wymogów legislacji w zakresie dyrektywy dotyczącej osadów ściekowych. W ten sposób zawyżone zostały wskaźniki objęcia kontrolą i zgodności, ponieważ żadne z tych gospodarstw w rzeczywistości nie wykorzystywało osadów ściekowych.For example, Greece reported to the Commission that 4 784 farms were checked and complying with legislation for the sewage sludge Directive. is overestimates control and compliance rates as none of the farms actually used sewage sludge.
Po pierwsze, w przeszłości wiele państw członkowskich wykorzystywało przychody związane z monopolem w dziedzinie usług pocztowych i telekomunikacyjnych jako źródło dochodów dla budżetu państwa.Firstly, many Member States used the revenues of the postal and telecommunication monopolies as an income source for the public budget in the past.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

powykorzystywać
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?